"Testen af vesten" koncept

Sejlklubber kan være med til at sikre, at alle klubbens medlemmer får tilbuddet om at få tjekket deres oppustelige redningsveste ved sæsonstart eller på andre tidspunkter af året.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 14. marts 2020

Indhold

  Ekspandér

  Når luften og vandet kommer op i temperatur, og solen kommer højt på himlen, er der 100 % sikkerhed for, at det i de danske havne vrimler med arbejdslystne bådejere.

  Der slibes, bundmales, rig og motor får et tjek og både sættes i vandet. Der udveksles et hav af erfaringer mellem bådejerne under hele forårsklargøringen – alt dette er ganske sikkert.

  Langt mindre sikkert er det desværre, at alle sejlere husker noget af det allervigtigste inden for lystsejlads. Nemlig at få tjekket sin oppustelige vest!

  Lav klubarrangementet ”Testen-af-Vesten”

  Der findes et hav af forskellige modeller af veste. Tre hovedkategorier er:

  1. Svømmeveste
  2. Redningsveste
  3. Oppustelige redningsveste.

  Alle tre typer veste bør tjekkes med jævne mellemrum – og som minimum én gang om året. Omfanget i et tjek af veste varierer alt efter kategori og model, men der er nogle grundlæggende ting, som altid bør tjekkes.

  Klubben kan spille en rolle for at sikre, at alle medlemmerne har fået testet sin oppustelige redningsvest. Dansk Sejlunion opfordrer derfor  alle klubber til at lave et aftenarrangement i forårsmånederne, hvor medlemmerne i praksis får tjekket sin vest.

  Hvad indeholder konceptet ”Testen-Af-Vesten”

  Dansk Sejlunion anbefaler klubber at bruge konceptet ”Testen-Af-Vesten”, som kommer omkring følgende områder:

  • Planlægning af arrangement
  • Invitation
  • Afholdelse af arrangement

  Planlægning

  Arrangementet bør have en forankring i klubbens bestyrelse/udvalg, så flere nøglepersoner kan være med til at sprede budskabet til klubbens medlemmer.

  Et arrangement kan dog for så vidt planlægges og gennemføres af én person, som er kompetent i at teste veste.

  • Fastlæg en dato, hvor klubben skønner størst mulig tilslutning.
  • Udarbejd en invitation, som synliggøres via klubblad, hjemmeside, og maillisten til medlemmer. Se forslag til en invitation nedenfor.
  • Fastsæt en tilmeldingsfrist til 2 uger før arrangementet, så oplægsholder kan danne sig et overblik over tilslutningen og bestille relevant materiale fra Søsportens Sikkerhedsråd.
  • Dan et overblik over tilmeldte. Brug f.eks. nedenstående skema til håndterering af tilmeldte.
  • Bestil senest 2 uger inden arrangementet folderen ”Værd at vide om rednings- og svømmeveste” ved Søsportens Sikkerhedsråd: www.soesport.dk. Folderen kan alternativt downloades. Bestil et antal, så alle deltagere kan få folderen med hjem.

  Invitation til arrangement

  En invitation kan naturligvis se ud på mange måder. Det er Dansk Sejlunions erfaring, at mange klubblade bliver lavet i A5-format. Nedenfor kan du downloade et eksempel på, hvordan en invitation kan se ud.

  Afholdelse af arrangement

  Arrangementet kan gennemføres på flere niveauer. F.eks. kan arrangementet være inkl. fællesspisning eller kan også blot gennemføres med kaffe/the og øl/vand.

  Oplægsholderen skal forberede sig til at facilitere aftenen.

  Oplægsholderen skal medbringe mindst én digital brevvægt og gerne flere.

  Til arrangementet skal alle deltagere medbringe sin(e) vest(e), så vesten(e) er klar til en ny sæson. Det er meningen, at alle deltagere kan gå fra arrangementet, så deres vest(e) er klar til en ny sæson. Derfor skal deltagerne også medbringe nye vandopløselige enheder til vestene.

  Herunder kan downloades en præsentation i både Powerpoint og PDF-format, som oplægsholderen tager udgangspunkt i - både til forberedelse og afholdelse af arrangementet.

  Oplægsholderen kan med fordel bruge præsentationen på projektor.

  .
  Rul til toppen