Gastesejlads: Udfordringer, aftaler og gode råd

Gastesejlads kan give gode oplevelser og fællesskaber, men det er vigtigt at forberede sig godt og indgå klare aftaler inden afgang. Det kan du få hjælp til i denne artikel.

gastesejlads - sejlads med gaster
Af: Cille Rosentoft - senest ajourført d. 20. september 2023

Indhold

  Ekspandér

  Introduktion til gastesejlads

  Gastesejlads refererer til det at invitere gæster ombord på en sejlbåd eller et skib for at deltage i sejloplevelsen. Det er en mulighed for interesserede, der ikke nødvendigvis har erfaring med sejlads, at få en oplevelse på vandet og få et indblik i sejladsens glæder og udfordringer. Som gast på en båd, skal man deltage i forskellige aspekter af sejladsen og i de daglige opgaver ombord. Man bliver en del af fællesskabet og der er altså derfor ikke tale om en form for charterferie, hvor man kan læne sig tilbage og se besætningen arbejde.

  Gastesejlads har efterhånden mange forskellige former og tilbydes både på rene “gastebåde”, hvor der udover en gruppe gaster er en mere eller mindre erfaren kaptajn. Derudover søger mange langturssejlere efter gaster enten til dele af de mere krævende stræk eller til hele turen.

  Formål med gastesejlads

  Formålet med gastesejlads kan ganske kort beskrives ved et ønske om at indgå i et fællesskab på havet. Derudover er der selvfølgelig forskellige grunde alt efter perspektiv, ønsker og behov.

  Som fast besætning på en båd, kan du ønske at have gaster med for at få et økonomisk tilskud, så du ikke står med alle udgifterne selv. Det kan også være ud fra et behov om at have ekstra hænder til arbejdet på båden og i forhold til sejladsen, hvor flere hænder kan give mere sikkerhed.

  Som gast kan formålet være, at du ønsker at prøve sejladsen af, inden du selv anskaffer dig en båd. Ved at være gast, kan du opleve livet ombord og indgå i et fællesskab, hvor I alle bidrager til økonomi, sejlads og hverdagslivet. På denne måde kan du få en smagsprøve på sejlerlivet uden at have det fulde ansvar. Det kan være en tryg start på sejlerlivet, hvor du får mulighed for at undersøge, om det er noget for dig.

  Gastesejlads giver dem, der ikke ejer en båd eller har sejlerfærdigheder, mulighed for at lære mere om sejlerverdenen og nyde tiden på havet i selskab med erfarne besætningsmedlemmer eller skippere. Som fast besætningsmedlem eller skipper, får man på den anden side mulighed for at introducere nye sejlere til livet på en båd. Og begge parter får opbygget nye relationer og får oplevelser sammen.

  Popularitetsstigning og årsager

  Flere faktorer har bidraget til stigningen i populariteten af at være gast på en båd. Vi er nok alle i mere eller mindre grad inspireret af Kløvedal/Beha familien som har delt deres oplevelser på havet.

  Derudover kan ønsket om fællesskab fylde en del. Vi vil gerne opleve sammen med andre og dele op- og nedture. Vi vil lære af hinanden og inspirere hinanden og netop med sejlads giver det god mening at få nye kompetencer ved at være ombord på en båd med erfarne sejlere.

  Økonomiske besparelser og en stigende tendens til at dele fx biler og boliger smitter også af på sejlerlivet. Ved gastesejlads kan du både dele oplevelser og få et økonomisk tilskud til din passion. Ligesom du som ny sejler ikke behøver at investere i din egen båd for at få oplevelser på havet.

  Samlet set er det en kombination af eventyr, læring, sociale interaktioner og tilgængelighed, der har gjort gastesejlads mere populært og tiltrækkende for en bredere gruppe mennesker.

  Fordele ved at være gast

  • Sejlads uden ejerskab: Gastesejlads giver dig mulighed for at afprøve sejladsen uden at skulle investere i din egen båd. Du kan opleve sejladsens frihed og glæder uden at bekymre dig om vedligeholdelse og ejeransvar.
  • Læring og færdighedsudvikling: Som gast har du mulighed for at lære om sejlads, navigation og bådpleje fra erfarne besætningsmedlemmer. Det er en praktisk mulighed for at udvikle sejlerfærdigheder og få hands-on erfaring.
  • Eventyr og opdagelse: Gastesejlads giver dig mulighed for at udforske nye steder og kystområder, der ofte ikke er tilgængelige med andre transportmidler.
  • Sociale interaktioner: Deltagelse som gast giver dig mulighed for at møde mennesker med en fælles interesse i sejlads. Det er en fantastisk måde at opbygge sociale relationer og nye venskaber.
  • Fleksibilitet: Gastesejlads kan tilpasses din tidsplan og præferencer. Du kan deltage i alt fra kortvarige dagsture til længere ekspeditioner, alt efter hvad der passer dig bedst.
  • Unikke rejseoplevelser: Gastesejlads giver dig en enestående måde at opleve rejsemål på. Du kan se landskabet fra vandet, hvilket giver dig en helt anden perspektiv og en mindeværdig oplevelse.
  • Økonomisk besparelse: I stedet for at investere betydelige penge i en båd og udstyr kan du deltage som gast og nyde sejladsens fordele uden den samme økonomiske forpligtelse.

  Udfordringer ved gastesejlads

  Ulemperne eller udfordringerne ved at være gast, kan ofte forklares med manglende forventningsafstemning. Man lever tæt ombord på en båd, og det stiller krav til både gast og besætning i forhold til at kommunikere og lave aftaler, der kan mindske konflikter og misforståelser ombord. Så selvom gastesejlads kan være en fantastisk oplevelse, er der også visse udfordringer, som gaster ombord på en båd kan støde på:

  Manglende erfaring: Gaster, der ikke har nogen tidligere sejlererfaring, kan føle sig usikre eller utilstrækkeligt forberedte til at håndtere forskellige opgaver ombord. Sejlads kan være fysisk krævende, især hvis vejret er udfordrende. Håndtering af sejl, lineføring og andre opgaver kan kræve styrke og udholdenhed og det er vigtigt, at man som gast øver sig.

  Søsyge: Nogle gæster kan opleve søsyge, især hvis de ikke er vant til at være på vandet. Dette kan påvirke deres komfort og evne til at deltage fuldt ud i sejladsaktiviteterne. Måske ved du ikke, om du bliver søsyg ombord og det kan derfor komme bag på dig.

  Begrænset privatliv: Livet om bord på en båd indebærer tæt samvær med andre besætningsmedlemmer og gaster. Dette kan betyde begrænset privatliv og plads. Det er vigtigt, at man som gast er forberedt på det og er indforstået med, at leve tæt med andre mennesker - også i pressede situationer.

  Ansvar og forventninger: Selvom du er gast, forventes det, at du deltager i bådens daglige aktiviteter og opgaver. Dette kan indebære at lære nye færdigheder og udføre opgaver, du ikke er fortrolig med. Det kræver selvfølgelig tilvænning, men det er vigtigt, at man som gast er med på at kaste sig ud i nye ting - og spørge om hjælp, hvis det bliver for svært eller for hårdt.

  Skiftende forhold: Vejret og vandforhold kan ændre sig hurtigt til søs. Dette kan føre til uforudsigelige situationer og kræve hurtige beslutninger og tilpasninger. Det er ikke sikkert, at du som gast ved, hvordan du reagerer i hårdt vejr og det kan derfor opleves meget voldsomt, hvis vinden pludselig tager til eller der opstår voldsomme situationer ombord. Som gast skal man være indforstået med, at planer kan ændres pludseligt og at det altid er kaptajnens ansvar og derfor også er ham eller hende, der har sidste ord i forhold til beslutninger. Det er udelukkende et spørgsmål om sikkerhed og skal derfor ikke diskuteres.

  Konflikter og samarbejde: At arbejde tæt sammen som en del af bådens besætning kan føre til konflikter eller uoverensstemmelser, især når mennesker med forskellige baggrunde og personligheder arbejder sammen under udfordrende forhold. Det er et fællesskab at sejle sammen. Alle får naturligt roller ombord, men det er vigtigt, at alle er indforståede med at kommunikere og sætte ord på de svære ting, der måtte opstå. Ellers vokser de sig store og det er ikke sjovt at sidde midt på et oceankryds og have 10 dages sejlads til land, hvis stemningen er dårlig og man ikke føler sig godt tilpas.

  Begrænset komfort: Overnatning og faciliteter om bord kan være mere begrænsede sammenlignet med at bo på land. På nogle både skal man dele kahyt med en anden og har derfor ikke meget plads at boltre sig på eller til at søge privatliv.

  Manglende kontrol: Som gast har du ikke den samme kontrol over beslutninger om rute, destination og daglig planlægning som bådens kaptajn eller besætning. Til gengæld har du heller ikke det overordnede ansvar.

  Sikkerhed og nødsituationer: Selvom sikkerhed er en prioritet om bord, kan nødsituationer opstå, og det er vigtigt at kende til nødprocedurer og være opmærksom på sikkerhedstiltag. På trods af at kaptajnen har det overordnede ansvar, er det alles ansvar at kende til sikkerhedsprocedurer. Opstår der en farlig situation, er det vigtigt at også gaster ved, hvordan de skal reagere.

  Selvom der er udfordringer ved gastesejlads, kan mange af dem overvindes med tilstrækkelig forberedelse, åben kommunikation og en positiv indstilling.

  Gode råd til besætning og skipper

  Når du som skipper og besætning har besluttet at invitere gaster om bord på din båd, er der flere vigtige aspekter at overveje og aftale på forhånd for at sikre en positiv oplevelse for alle parter.

  Sikkerhed ombord:

  Som kaptajn og fast besætning ombord, er det jeres ansvar at sørge for at båden overholder alle principper for sikkerhed. Det vil sige, at der skal være en redningsflåde med plads til alle personer, der opholder sig ombord, der skal være en passende redningsvest til alle ombord og der skal være proviant nok til alle. Ved længere stræk eller oceankryds, kan det være relevant med en watermaker, så I sikrer at der er nok vand til alle. Derudover skal du sørge for navigationsudstyr, nødsignaludstyr, førstehjælpsudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og kommunikationsudstyr som VHF-radio, så I kan komme i kontakt med andre både.

  I kan læse mere om krav til sikkerhed på dette link:
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1687

  Kontrakter og aftalegrundlag:

  Opret en skriftlig aftale eller kontrakt, der beskriver de grundlæggende vilkår for gastesejladsen. Dette kan omfatte datoer, rejsens varighed, forventede aktiviteter og eventuelle omkostningsdelinger. Gem efterfølgende alle kvitteringer, så I kan lave et samlet afsluttende regnskab, hvor dokumentationen er på plads.

  Specifikation af gastens og besætningens ansvar og forpligtelser er afgørende for at undgå misforståelser. Alle gaster skal have deres egen forsikring, som du skal sikre dig, at gasten er indforstået med inden afgang.

  Økonomi: Deling af omkostninger

  Vær åben omkring økonomien, herunder hvordan omkostningerne til mad, brændstof og havneafgifter vil blive delt mellem alle ombord. I er et fællesskab når I sejler og det er vigtigt at alle er indforståede med også at indgå økonomisk i det fællesskab.

  Sørg for at gæsterne er klar over, hvilke omkostninger de kan forvente at bidrage til, før rejsen begynder. Ved gastesejlads opdeler man normalt udgifterne i to forskellige puljer: Nemlig køjepenge og forbrug. Det bidrager til gennemsigtighed, da køjepengene er faste, men forbruget kan variere alt efter hvem I er ombord og hvor I sejler.

  Tidsramme og rejsens længde

  Aftal klart, hvor længe rejsen forventes at vare. Dette inkluderer afgang og ankomstdatoer samt mulighed for forsinkelser eller ændringer i rejsens planlægning. Vær åben omkring risikoen for ændringer og sørg for at det er skrevet ind i kontrakten. Når man sejler er det altid en risiko, for sikkerheden står over alt andet. Det skal gasterne være indforståede med, så der ikke opstår uoverensstemmelser ved ændringer.

  Forventninger til gastens opgaver og ansvar

  Kommuniker klart, hvilke opgaver gæsterne forventes at deltage i under rejsen. Dette kan omfatte alt fra sejlhåndtering til rengøring af dæk.

  Vær realistisk omkring gastens niveau af sejlerfærdigheder og tilpas forventningerne derefter.

  Madlavning, rengøring og andre husholdningspligter

  Aftal på forhånd, hvordan madlavning og måltider vil blive organiseret om bord. Dette kan omfatte planlægning af måltider, indkøb af madvarer og ansvar for madlavning og opvask.

  Diskuter rengøring og vedligeholdelse af båden, og aftal hvordan dette vil blive fordelt blandt besætningen og gasterne.

  Aftaler om deltagelse i sejladsen - Alle deltager og løfter

  Gør det klart, at alle ombord forventes at deltage i sejladsaktiviteterne og bidrage til besætningens indsats. Sammensæt en vagtplan, der tager højde for gasternes erfaringsniveau.

  Læg vægt på betydningen af sikkerhed, samarbejde og kommunikation under sejladsen.

  Generelle tips

  Skab en åben og respektfuld kommunikation med gasterne om deres forventninger og spørgsmål.

  Vær fleksibel, da rejsen kan ændre sig på grund af vejr, vind og andre uforudsete faktorer.

  Opret en positiv atmosfære om bord og vær åben for at dele viden og erfaring med gæsterne. Det kan du gøre ved at afholde et ugentligt møde, hvor der kan deles stort og småt.

  Din vigtigste opgave er at skabe en stemning ombord, hvor småting ikke får lov at vokse sig store, at sørge for sikkerheden for alle ombord, at være tydelig i dine beslutninger og at involvere alle i de opgaver der er ombord.

  Regler for passagerskibe

  Hvis du har mere end 12 gaster ombord, vil fartøjet anses for et passagerskib og her gælder helt andre regler. En af reglerne er, at skibet synes én gang om året.

  Du kan læse mere om reglerne for passagerskibe på Søfartsstyrelsens hjemmeside .

  Gode råd til gaster

  Når du som gast skal sejle med en besætning, er der nogle vigtige råd at overveje for at sikre en behagelig og positiv oplevelse for både dig selv og besætningen.

  Undersøg bådens besætning inden I indgår aftale

  Få kendskab til bådens besætning og deres niveau af erfaring og ekspertise. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvad der forventes af dig under rejsen. Ved at undersøge båd og besætning inden, kan du vælge det, der passer bedst til dig. Ønsker du at være på en båd med mange unge, har du lyst til at sejle med en familie eller har du bestemte ønsker til sammensætningen ombord. Vær åben omkring det og bed eventuelt om at få kontakt til tidligere gaster, så du kan forberede dig bedst muligt og vælge rigtigt.

  Kommunikation og klarhed omkring forventninger

  Kommuniker åbent med besætningen om dine forventninger til rejsen. Diskutér aktiviteter, sejladsplan, roller og ansvar for at undgå misforståelser.

  Medbring egne personlige fornødenheder

  Sørg for at medbringe alt, hvad du har brug for, såsom tøj, personlig pleje, medicin og eventuelle nødvendigheder. Spørg besætningen om eventuelle specifikke anbefalinger eller tal med tidligere gaster om hvad de medbragte.

  Fokus på sikkerhed: Kendskab til redningsudstyr

  Få en grundig introduktion til bådens sikkerhedsprocedurer og kendskab til placeringen af redningsudstyr som redningsveste, nødblus osv. Spørg hvis der er noget du ikke forstår eller er usikker på.

  Vær forberedt mentalt og fysisk på udfordringer

  Sejlads kan være fysisk og mentalt krævende. Vær forberedt på ændringer i vejret, udfordrende situationer og mulige søsygeproblemer.

  Respekt for skibets regler og kaptajnens autoritet

  Vis respekt for skibets regler og kaptajnens beslutninger. Kaptajnen har det overordnede ansvar for sikkerheden og besætningens oplevelse. Hvis der er noget, der undrer dig, så stil ikke spørgsmål i en presset situation, men gem det til der er ro på og kaptajn og besætning har mulighed for at forklare.

  Fleksibilitet og villighed til at hjælpe i forskellige situationer

  Vær åben for at deltage i forskellige opgaver om bord, herunder sejlads, rengøring og madlavning. I er fælles om alle opgaver ombord.

  Generelle tips

  Vær åben for nye oplevelser og mødet med nye mennesker. Gastesejlads kan være en fantastisk måde at udvide dine horisonter på.

  Hold dig informeret om rejsens planlægning og ændringer for at undgå forvirring eller misforståelser.

  Vis hensyn og respekt under dit gasteophold og gå i dialog, hvis der er noget, du ikke forstår. På den måde bidrager du til en bedre oplevelse for både dig selv og alle andre ombord.

  Afrunding

  Denne artikel har udforsket de mange aspekter af gastesejlads, herunder både udfordringer og fordele, samt den betydning, klare aftaler og god kommunikation har når gastesejlads skal være vellykket.

  På den ene side er det tydeligt, at gastesejlads ikke er uden udfordringer. Manglende erfaring, søsyge, forskellige forventninger og den nødvendige tilpasning til livet ombord kan være udfordrende.

  På den anden side har gastesejlads utallige fordele. Det giver en mulighed for at opleve sejladsens frihed uden ejerskab af en båd. Og det giver kaptajn og besætning mulighed for at få ekstra hænder ombord og have nogle at opleve med i et fællesskab.

  Artiklen understreger vigtigheden af klare aftaler og god kommunikation mellem besætningen og gasterne. En veldefineret kontrakt, åben dialog om forventninger og en vilje til at respektere regler og beslutninger ombord skaber et grundlag for en god oplevelse af gastesejlads for alle parter.

  Gastesejlads er ikke kun en måde at tilbringe tid på vandet, det er også en mulighed for at udforske nye destinationer, udvikle sine sejlkundskaber og skabe minder, der varer livet ud. Uanset om man er en erfaren sejler eller en nybegynder, giver gastesejlads dig en chance for at blive en del af et fællesskab og opleve havet på en ny måde.

  Ressourcer og yderligere information om gastesejlads

  I kan finde mere information om gastesejlads på disse sider:

  Foreningen til Langtursejladsens Fremme

  FTLF står for gasteformidling og som medlem kan du få vejledning og hjælp til at finde den rette båd/de rette gaster og få hjælp hvis der opstår problemer undervejs. FTLF stiller krav til båd, skipper og sikkerhedsudstyr, og udgiver bl.a. Gastehåndbogen, baseret på 38 års erfaring omkring gasteformidling. Hvilket giver en eller anden form for sikkerhed/tryghed for gasterne.

  Facebookgruppen Dansk Sejlunions gastebørs.

  Her kan du finde både og gaster - primært til tursejlads i danske farvande.

  Rul til toppen