Om turbøjerne

Sammenlagt er der ca. 300 turbøjer til rådighed for danske sejlere. Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer.

Særligt for Dansk Sejlunions turbøjer

Frivillige fra Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser.

Bøjerne er gule og mærket med DS.

DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere.

Når du benytter Dansk Sejlunions bøjer skal du flage DS- eller DT-stander. DS-standeren får du i din sejlklub. DT-standeren får du ved Danske Tursejlere.

Særligt for Danske Tursejleres turbøjer

Danske Tursejleres bøjer er mærket DT.

Bøjer mærket "DT": kan benyttes af alle fartøjer unanset om du er medlem af Dansk Sejlunion eller Danske tursejlere.

Denne forskel skyldes at bøjerne er financieret af Friluftrådet som et tilbud til alle danske og udenlandske sejlere.

Regler for brug af turbøjerne:

Fejl eller spørgsmål

Oplever du fejl i placeringer eller har du spørgsmål til turbøjerne, så kontakt Urd Kornø Rasmussen.

  • Du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  • Maksimal belastning er på 15 tons - og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  • At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
  • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  • Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler".
Rul til toppen

Se også: