Nyt om turbøjerne

Dansk Sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og mærket med DS-standeren.

Sammenlagt er der ca. 300 turbøjer til rådighed for danske sejlere. Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion samarbejder om turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer. Danske Tursejleres bøjer er mærket "DT".

Kort med bøjerne er på vej...

Vi er i gang med at opdatere databasen med turbøjer. Snarest muligt vil vi vise et kort med alle bøjernes placeringer. Så snart kortet er klar bliver det vist her.

Regler for brug af turbøjerne

Når du benytter Dansk Sejlunions bøjer skal du flage DS- eller DT-stander.

Følgende regler gælder:

Bøjer mærket "DS": DS-bøjer er forbeholdt medlemmer af klubber i Dansk Sejlunion eller medlemmer af Danske Tursejlere. Det betyder, at du skal føre hækflag og DS- eller Dt-stander på båden.

Bøjer mærket "DT": kan benyttes af alle fartøjer.

Derudover gælder for brug af DS- og DT-bøjer:

  • At du har bøjen i max. 24 timer. Derefter skal den frigives til et andet fartøj.
  • Maksimal belastning er på 15 tons - og må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  • At benytte bøjerne sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under brug af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
  • Hvis flere både benytter samme bøje, er det først ankomne båd, som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  • Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer, jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler".