Diplomsejlerskolen

Gast - kølbåd

Når du er på niveauet "Gast - kølbåd" lærer du de mest basale færdigheder, som en gast skal kunne. Du har også mulighed for at stifte bekendtskab med at være gast i kapsejlads.

Kølbåd - Gast
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Gast

  På Diplomsejlskolens niveau "Gast - kølbåd" lærer du de væsentlige elementer for at være en god gast. Du lærer også grundlæggende praksis i at styre båden som rorsmand i tilfælde af "mand over bord".

  Kølbåd - Gast

  Når du får diplomet, kan du:

  • Binde dobbelt-halvstik om egen part, flagknob og slipstik
  • Kvejle tovværk og binde enden af kvejlen
  • Tilrigge båden med storsejl, fok og spiler
  • Afrigge bådens sejl og pakke dem i poser
  • Foretage sikring af vantskruerne
  • Foretage en korrekt affendring af båden
  • Fortøjre båden i hjemhavn
  • Styre en kølbåd under "mand over bord"
  • Lave simple havnemanøvrer under vejledning
  • Lægge båden underdrejet
  • Trimme fokken til alle sejlretninger
  • Pejle vindretning under sejlads
  • Fastgøre en slæbeline i stævnen
  • Kaste en slæbeline over i en hjælpebåd
  • Holde udkig
  • Modtage en slæbeline og gøre den fast, hvis der skal endnu en båd på slæb

  Når du får diplomet, ved du:

  • Hvad grundlæggene principper for godt sømandsskab er
  • Hvad klubbens sikkerhedsregler indebærer på det aktuelle niveau
  • Hvad den rette beklædning er til det aktuelle vejr
  • Hvordan man sejler i hårdt vej med begrænset sejlføring

  Når du får diplomet, kender du:

  • De almindeligste sejladsudtryk
  • Det almindelige sikkerhedsudstyr
  • Vejr og vind, herunder hvordan man læser en vejrudsigt
  • Til søvejsreglerne

  Når du får diplomet, har du prøvet:

  • At sætte, trimme og nedtage spiler
  • At trimme riggen under sejlads med vejledning

  Gast - Kapsejlads

  "Gast - Kapsejlads" diplomet henvender sig til dig, som eksempelvis har lyst til at deltage i klubbens aftenmatch eller som gast til distancekapsejladser. Du lærer de grundlæggende ting, som er vigtige for en gast i kapsejladssammenhæng.

  Kølbåd - Gast - Kapsejlads

  Når du får diplomet, kan du:

  • Alle færdigheder på "Gast - kølbåd"
  • Kapsejladsreglernes del 2
  • Håndtere en spilerstage
  • Sætte, trimme og nedtage spiler
  • Hænge på en kølbåd
  • Trimme båden ved hjælp af besætningens vægt

  Når du får diplomet, ved du:

  • Hvordan flagene til en startsprocedure ser ud
  • Hvad sejlsportens etiske kodeks indebærer

  Når du får diplomet, kender du:

  • Kapsejladsreglernes del 5
  • Kapsejladsreglernes del 1
  • Til hvad en klasseorganisation er
  • Besætningens roller ombord

  Når du modtager diplomet, har du prøvet:

  • At sejle som gast til lokal eller regional kapsejlads
  Rul til toppen

  Læs mere om de næste trin: