Diplomsejlerskolen

Skipper - kølbåd

Når du er på niveauet "Skipper", er du en meget befaren sejler, som også oplagt kan fungere som sejlerskoleinstruktør.

Kølbåd - Skipper
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Skipper

På "Skipper" diplomet lærer du færdigheder inden for godt sømandsskab og færdigheder med den ledende rolle for besætningen på en båd, herunder i forhold til søsikkerhed i forbindelse med distancesejlads.

Kølbåd - Skipper

Når du får diplomet, kan du:

 • Alle basisfærdigheder på diplomerne "Rorsmand" og "Supergast"
 • Gennemføre sikker sejlads i barske forhold med mindre rutinerede gaster
 • Praktisere baglæns sejlads for at fjerne tang fra køl og ror
 • Lave en tackling
 • Lede en søsætning og optagning af en kølbåd
 • Lede en af- og tilrigning af en kølbåd
 • Trimme bådens rigning til ret position og mastehældning
 • Gøre "klar skib"
 • Føre logbog
 • Læse et søkort
 • Kommunikere alle relevante sikkerhedsprocedurer til besætningen før og under sejlads

Når du får diplomet, ved du:

 • Hvad klubbens sikkerhedsregler indebærer på det aktuelle niveau
 • Hvordan man betjener en VHF-radio

Når du får diplomet, kender du:

 • Udvidede sejladsudtryk
 • Udvidede trimfunktioner
 • Udvidet navigation
 • Alle relevante sikkerhedsforanstaltninger på den aktuelle båd
 • Flagreglerne

Når du modtager diplomet, har du prøvet:

 • At sejle som rorsmand i forskellige jolle- og/eller kølbådstyper
 • At gennemføre en flydeprøve af båden, hvis det er relevant
 • At sejle kapsejlads og har nogen erfaring med det
Rul til toppen

Læs mere om muligheder for erfarne kølbådssejlere: