Fritidssejleruddannelserne

Bestilling af nyt fritidssejlerbevis

Har du tabt dit fritidssejlerbevis eller ønsker du blot et nyt bevis udgivet af Dansk Sejlunion, så har du mulighed for at bestille et nyt fritidssejlerbevis her.

Duelighedbevis
Senest ajourført d. 2. maj 2023

Bestilling af nyt fritidssejlerbevis

Har du brug for at bestille et nyt speedbådsbevis, bevis for bestået duelighed, yachtskipperbevis eller SRC/VHF-bevis, kan du gøre det hos Dansk Sejlunion.

Dokumentation for beståede prøver kan du finde på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Har du behov for hurtig levering, kan du lave en hastebestilling.

Har du spørgsmål angående indhentning af dokumentation for beståede prøver skal du skrive til os på uddannelse@sejlsport.dk.

Har du taget dit bevis i udlandet og ønsker at søge om merit, så det kan konverteres til et dansk bevis, henviser vi til denne side:

Rul til toppen