Fritidssejleruddannelserne | Censor

FAQ - censorer

Som censor kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål her

Senest ajourført d.16. januar 2020

FAQ

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål vores censorer har stillet. 

Hvad koster et censorat?

Søfartsstyrelsen har valgt at give prisen fri. Det er derfor op til den enkelte censor at fastsætte prisen for censoratet pr. elev.

Dansk Sejlunion skønner at en pris på ca. 150 kr. pr elev ved praktiske prøver og ca. 200 kr. pr. elev ved teoretiske prøver er dækkende for det arbejde en censor skal udføre. Kørsel og andre omkostninger i forbindelse med censoratet dækkes naturligvis af kursusudbyder.

Dansk Sejlunion er vidende om, at man i vidt omfang aftaler at gennemføre censorat uden at tage betaling, men opfatter det som en gensidig aftale mellem frivillige. Dansk Sejlunion vil naturligvis ikke stå i vejen for, at man forsat indgår sådanne aftaler.

Jeg er censor hos Søfatsstyrelsen. Bliver jeg automatisk censor hos Dansk Sejlunion?

For at blive censor hos Dansk Sejlunion skal du søge om at blive en del af Dansk Sejlunions censorkorps. Med din ansøgning til Dansk Sejlunion bekræfter du samtidig, at du er bekendt med de krav Dansk Sejlunion stiller til sine censorer.

Hvad koster udstedelse af bevis hos Dansk Sejlunion?

Udstedelsen af et duelighedsbevis eller et speedbådsbevis koster 80 kr.

Kan man fået billede på sit bevis?

Dansk Sejlunion har valgt ikke at udstede beviser med billede. Baggrunden for vores beslutninger at det giver ikke mening at sætte foto pået bevis som ikke har en begrænset løbetid. Vores egne beviser er alle smukt prydede af ungdomsbilleder.

Pris på genudstedelse af et mistet bevis?

Genudstedelse kræver en del mere arbejde, hvorfor prisen er 100 kr. Hvis man ønsker beviset ekspederet hurtigt (inden 7 dage) kommer der en gebyr på 100 kr. oveni.

Hvem fører tilsyn med censorerne?

Tilsynet føres i første omgang af ansatte i Dansk Sejlunion, som har faglige og pædagogiske kompetencer til at gennemføre tilsynet. Når vi har dannet vores erfaringer med tilsyn af censorer, vil vi ansætte et korps til at varetage denne opgave.

Hvem fører tilsyn med Dansk Sejlunion?

Søfartsstyrelsen fører tilsyn med at Dansk Sejlunion lever op til den bemyndigelse vi har fået af Søfartsstyrelsen. Tilsynet omfatter både administration og praktiske forhold.

Væsentlig ændring i deltagerantal

Hvis deltager antallet til prøven ændres væsentlig, skal dette meddeles til uddannelse@sejlsport.dk senest dagen før prøven kl. 12. Hvis prøvedagen er lørdag eller søndag skal ændringen meldes senest fredag kl. 12.

Kan man aflægge hele prøven for motor i en sejlbåd?

Hvis prøvefartøjet er en sejlbåd med indenbords motor aflægges prøven for sejl. Hvis hele prøven aflægges for motor, skal det foregå i en motorbåd eller en udpræget motorsejler.

Indberetning af prøver for ikke danske statsborgere

i stedet for cpr-nummer anvendes fødselsdag, måned og år + forbogstaver fra for- og efternavn. Fx: 230869habe

Forsikringsforhold

Hvis en du, som censor bemyndiget af Dansk Sejlunion, afholder et censorat i en sejlklub under Dansk Sejlunion, er du dækket af Dansk Sejlunion kollektive ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Ansvarsforsikringen dækker det ansvar du kan pådrage dig overfor tredje person, mens du udfører censoratet. FX du snubler og river brillerne af en elevs hoved og brillerne forsvinder i dybet. Brillerne bliver dækket.Skader forvoldt med båden, dækkes af bådens forsikring.
Hvis du som censor udføre et censorat i en klub, som ikke er medlem af Dansk Sejlunion dækker Dansk Sejlunions forsikringer ikke.
Skader forvoldt med båden dækkes af bådens ansvars og kaskoforsikring. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at båden er forsikret.

Fejl i udstedte kort

Hvis skole, censor eller elev modtager kort med forkert data er det op til skole og censor at blive enige om, hvem der betaler for udstedelsen af et nyt kort. Er fejlen sket hos Dansk Sejlunion påtager vi os ansvaret for at betale for et nyt kort. Der skal rettes henvendelse til uddannelse@sejlsport.dk, hvor der efter henvendelse vil blive tilsendt link til betaling. En udstedelse som denne koster 25 kr. pr. kort. 

Kan man til den teoretiske prøve få hjælp, hvis man er ordblind?

Hvis en eksaminand er ordblind, kan han/hun få læst opgaverne op til eksamen. Til faktaprøven eller en eventuel multible-choice prøve ved speedbådsprøven læser hjælperen spørgsmål og svar op.

.
Rul til toppen