FAQ

Få svar på de væsentligeste spørgsmål om vores fritidssejleruddannelser.

Senest ajourført d. 22. marts 2020

Hvad koster udstedelse af bevis hos Dansk Sejlunion?

Udstedelsen af et duelighedsbevis eller et speedbådsbevis koster 100 kr.

Pris på genudstedelse af et mistet bevis?

Genudstedelse koster 120 kr. Hvis man ønsker beviset ekspederet hurtigt (indenfor 1-2 hverdage) koster en genudstedelse 450 kr.

Kan man få et billede på sit bevis?

Dansk Sejlunion har valgt ikke at udstede beviser med billede. Baggrunden for vores beslutninger at det giver ikke mening at sætte foto pået bevis som ikke har en begrænset løbetid. Vores egne beviser er alle smukt prydede af ungdomsbilleder.

Kan man aflægge hele prøven for motor i en sejlbåd?

Hvis prøvefartøjet er en sejlbåd med indenbords motor aflægges prøven for sejl. Hvis hele prøven aflægges for motor, skal det foregå i en motorbåd eller en udpræget motorsejler.

Kan man til den teoretiske prøve få hjælp, hvis man er ordblind?

Hvis en prøvetager er ordblind, kan vedkommende købe en onlineprøve forbeholdt ordblinde. Her vil der være tilført ekstra tid til at gennemføre prøven. Vedkommende kan ligeledes få læst spørgsmål og svarmuligheder op af enten underviser eller censor.

Rul til toppen