Fritidssejleruddannelserne | Censor

Find en censor

Dansk Sejlunion er bemyndiget til at udbyde prøver i fritidssejlads. Her på siden finder du en liste over Dansk Sejlunions bemyndigede censorer i speedbåd og duelighed.

Find censor hos Dansk Sejlunion
Senest ajourført d. 6. februar 2024

Indhold

  Ekspandér

  Find censor hos Dansk Sejlunion

  Hos Dansk Sejlunion er det op til den enkelte prøvetager, sejlerskole eller kursusudbyder at finde en af Dansk Sejlunions bemyndigede censorer til sin prøve.

  Censor skal anmelde prøven til Dansk Sejlunion mindst 14 dage før prøveafholdelse. Det er derfor en god ide at tage kontakt til en censor i god tid inden prøven.

  Bemærk: Er prøven ikke anmeldt rettidigt, kan prøven ikke bestås.

  Ved kontakt med censor aftales pris for prøven, dato, tid og sted samt hvor mange prøvetagere, der forventes at deltage i prøven.

  For speedbådsprøven og prøven i praktisk duelighed gælder det, at hvis der er mere end 12 personer tilmeldt prøven, skal prøven enten fordeles over flere dage eller flere censorer.

  Vær samtidig opmærksom på, at den teoretiske onlineprøve for speedbåd tages på selve prøvestedet på dagen, mens den teoretiske onlineprøve for duelighed skal være bestået inden den mundtlige prøve (det operative interview).

  Kontakt censor

  Ved at bruge tabellen nedenfor kan du finde en censor til din prøve. Her får du kontaktoplysninger og pris på censor. Vær opmærksom på, at prisen kan være højere, hvis du går op som enkeltperson.

  Post nr. Navn By Praktisk duelighed Teoretisk duelighed Speedbådsbevis Email Telefon

  Yderligere spørgsmål

  Er du censor og oplever du forkerte oplysninger om dig selv?

  Kontakt: 

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent

  Rul til toppen