OBS: Ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 1. juli 2023

Der er kommet en ny bekendtgørelse, som påvirker erhvervelsen af beviser for fritidssejlere samt fritidssejlernes prøveforløb.

Senest ajourført d. 30. juni 2023

Den nye bekendtgørelse har påvirkning på både prøvetagere, censorere samt sejlerskoler og prøveudbydere.

Der er en række ændringer ift. bevis for bestået duelighedsprøve. Der er ikke længere et bevis, der hedder ”Duelighedsbevis”. I stedet er inddelingen for det tidligere duelighedsbevis som følger: Sønæringsbevis duelighedsbevis: Dette bevis skal bestilles hos Søfartsstyrelsen og kræver en bestået teoretisk duelighedsprøve og en bestået praktisk duelighedsprøve – som kan erstattes af en speedbådsprøve. Hertil skal man have bestået en syns- og høreprøve for fritidssejlere. Bevis for bestået duelighedsprøve: Dette bevis udstedes af bevisudbyderen – f.eks. Dansk Sejlunion – og kan udstedes, når ansøgeren har bestået den teoretiske duelighedsprøve og den praktiske duelighedsprøve. Her kan den praktiske duelighedsprøve IKKE erstattes af speedbådsprøven. Dansk Sejlunion udsteder således fortsat Bevis for bestået duelighedsprøve i kreditkortformat

For Sønæringsbevis til Y3 er der kun reelt én ændring. Nemlig at det nu er et krav, at man inden Y3 prøven har bestået den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve. Derved er speedbådsbeviset ikke længere adgangsgivende til Y3-prøven.

For Sønæringsbevis til Y1 kan man nu optjene de 6 måneders fartstid i fartøjer på minimum 10 meter i længden. Hertil skal man findes egnet ved en realkompetencevurdering, som udbydes af de forskellige udbydere.

I fht. speedbådsbeviser skal Prøvetager være fyldt 15 år ved prøvens begyndelsen, men må først sejle speedbåd med beviset, når prøvetageren er fyldt 16 år. Dette er prøvetagerens eget ansvar at overholde. En prøvetager, der er i besiddelse af et vandscooterbevis, kan nøjes med at gå op til den praktiske del af speedbådsprøven. Personer der har bestået den praktiske og teoretiske duelighedsprøve, Y3 prøven eller Y1 prøven, kan på baggrund af disse prøver bestille et speedbådsbevis. Men man vil ikke kunne føre speedbåd udelukkende med et af de nævnte beviser i hånden efter den 01.07.23, hvis det pågældende bevis er udstedt efter den 01.07.23. Dvs. at alle, der f.eks. har et Bevis for bestået duelighedsprøve, der er udstedt før den 01.07.23, vil kunne sejle speedbåd udelukkende med et bevis for bestået duelighed, hvorimod alle, der får udstedt et bevis for bestået duelighedsprøve efter den 01.07.23, vil skulle bestille et speedbådsbevis udover beviset for bestået duelighedsprøve.

Dansk Sejlunion udarbejder et nyt indberetningsark for Duelighedsprøverne, hvor en prøvetager kan bestille et speedbådsbevis samtidigt med et bevis for bestået duelighedsprøve, for en samlet pris af 150kr. Hvis en prøvetager først senere, bestiller et speedbådsbevis, vil det koste 120kr for bestilling af nyt fritidssejlerbevis. 

Da alle Dansk Sejlunions teoretiske stopprøver til Den teoretiske duelighedsprøve, speedbådsprøven og Y3-prøven er online, kan mennesker med handicap eller andre særlige tilfælde kunne få bistået prøven med oplæsning og nedskrivning ved de teoretiske prøver. 

Ønsker du at læse hele bekendtgørelsen, kan den findes her: BEK nr 666 af 31/05/2023

Rul til toppen