Indhold

  Ekspandér

  Prøveforløb

  Prøven består af en praktisk og en teoretisk prøve. Begge prøver aflægges over for den samme censor. Bestået forudsætter, at begge prøver skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat.

  Yderligere information om den praktiske del af speedbådsprøven:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Prøvefartøj

  Prøvefartøjet skal opfylde følgende betingelser:

  • Skroglængden skal være mellem 4 og 15 meter.
  • Fartøjet skal være sødygtigt og planende med de ombordværende.
  • Maskineffekten skal som minimum være så stor, at båden er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen.
  • Fartøjet skal være udrustet med:
   • Kompas, der kan ses fra styrepladsen.
   • Lokalt søkort (egnet til at angive position, kurs og distancer)
   • Lænsemiddel
   • Anker
   • Pyroteknik
   • Kommunikationsmulighed til land
   • Ildslukker
  • Fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter den bemyndigede censors skøn stiller rimeligt store krav til prøveaflæggeren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering.
  • I fartøjet skal forefindes typegodkendte redningsveste for hver enkelt ombordværende.
  • Fartøjet skal medbringe en MOB-bøje, som flyder lavt i vandet.
  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

  Vejrforhold under prøven

  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

  Krav til prøvedeltager

  • Prøvedeltageren skal være fyldt 16 år.
  • Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
  • Hvis prøvedeltageren ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve.

  Prøvens indhold

  • Den teoretiske prøve kan afholdes som en multiple-choise test udarbejdet af censor. Ved prøven skal der anvendes to forskellige prøvesæt, så prøvedeltagerne ikke kan skrive af fra hinanden.
  • Testen skal dække det vidensområde, der er opstillet i dokumentet Prøvekrav til Speedbådsprøven, Teori.
  • Prøven skal udarbejdes med 10 spørgsmål til stoffet i Viden om, 10 spørgsmål til stoffet i Forståelse af, og 10 spørgsmål  til stoffet i Skal kunne. 
  • For at bestå den teoretiske prøve skal der i hvert af de to første afsnit være 7 rigtige svar og i det sidste skal der være 10 rigtige svar.
  • Den praktiske prøve skal have en varighed på minimum 30 minutter pr. deltager.

  Detaljerede prøvekrav

  .
  Rul til toppen

  Læs mere...