Fritidssejleruddannelserne | Speedbådsbevis

Speedbådsbeviset: Praktisk prøve

For at kunne få et speedbådsbevis kræver det en bestået praktisk og teoretisk prøve. Læs mere om vejen til et speedbådsbevis, og de krav, der bliver stillet til den praktiske prøve.

Senest ajourført d. 14. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Prøveforløb

  Prøven består af en praktisk og en teoretisk prøve. Begge prøver aflægges over for den samme censor. For at bestå prøven forudsætter det, at begge prøver er gennemført med et tilfredsstillende resultat.

  Yderligere information om den praktiske del af speedbådsprøven:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Krav til prøvedeltager

  • Prøvetageren skal være fyldt 16 år.
  • Prøvetageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvetageren.
  • Hvis prøvetageren ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før prøvetageren igen kan gå til prøve.

  Prøvefartøj

  Prøvefartøjet skal opfylde følgende betingelser:

  • Skroglængden skal være mellem 4 og 15 meter.
  • Fartøjet skal være sødygtigt og planende med de ombordværende.
  • Maskineffekten skal som minimum være så stor, at båden er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen.
  • Fartøjet skal være udrustet med:
   • Kompas, der kan ses fra styrepladsen.
   • Lokalt søkort (egnet til at angive position, kurs og distancer)
   • Lænsemiddel
   • Anker
   • Pyroteknik
   • Kommunikationsmulighed til land
   • Ildslukker
  • Fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter den bemyndigede censors skøn stiller rimeligt store krav til prøveaflæggeren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering.
  • I fartøjet skal forefindes typegodkendte redningsveste for hver enkelt ombordværende.
  • Fartøjet skal medbringe en MOB-bøje, som flyder lavt i vandet.
  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

  Vejrforhold under prøven

  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

  Prøvens indhold

  • Den teoretiske prøve tages online.
  • Herefter tages den praktiske prøve i båden. Her er både censor, underviser og evt. andre prøvetagere med ombord.
  • Den praktiske prøve skal have en varighed på minimum 20 minutter pr. deltager.

  Detaljerede prøvekrav

  Rul til toppen

  Læs mere...