FAQ: Udbydere

Få svar på de meste relevante spørgsmål.

Find censor hos Dansk Sejlunion
Senest ajourført d.22. marts 2020

FAQ

Hvad koster udstedelse af bevis hos Dansk Sejlunion?

Udstedelsen af et duelighedsbevis eller et speedbådsbevis koster 80 kr.

Kan man fået billede på sit bevis?

Dansk Sejlunion har valgt ikke at udstede beviser med billede. Baggrunden for vores beslutninger at det giver ikke mening at sætte foto pået bevis som ikke har en begrænset løbetid. Vores egne beviser er alle smukt prydede af ungdomsbilleder.

Pris på genudstedelse af et mistet bevis?

Genudstedelse kræver en del mere arbejde, hvorfor prisen er 100 kr. Hvis man ønsker beviset ekspederet hurtigt (inden 7 dage) kommer der en gebyr på 100 kr. oveni.

Hvem fører tilsyn med censorerne?

Tilsynet føres i første omgang af ansatte i Dansk Sejlunion, som har faglige og pædagogiske kompetencer til at gennemføre tilsynet. Når vi har dannet vores erfaringer med tilsyn af censorer, vil vi ansætte et korps til at varetage denne opgave.

Hvem fører tilsyn med Dansk Sejlunion?

Søfartsstyrelsen fører tilsyn med at Dansk Sejlunion lever op til den bemyndigelse vi har fået af Søfartsstyrelsen. Tilsynet omfatter både administration og praktiske forhold.

Væsentlig ændring i deltagerantal

Hvis deltager antallet til prøven ændres væsentlig, skal dette meddeles til uddannelse@sejlsport.dk senest dagen før prøven kl. 12. Hvis prøvedagen er lørdag eller søndag skal ændringen meldes senest fredag kl. 12.

Kan man aflægge hele prøven for motor i en sejlbåd?

Hvis prøvefartøjet er en sejlbåd med indenbords motor aflægges prøven for sejl. Hvis hele prøven aflægges for motor, skal det foregå i en motorbåd eller en udpræget motorsejler.

Fejl i udstedte kort

Hvis skole, censor eller elev modtager kort med forkert data er det op til skole og censor at blive enige om, hvem der betaler for udstedelsen af et nyt kort. Er fejlen sket hos Dansk Sejlunion påtager vi os ansvaret for at betale for et nyt kort. Der skal rettes henvendelse til uddannelse@sejlsport.dk, hvor der efter henvendelse vil blive tilsendt link til betaling. En udstedelse som denne koster 25 kr. pr. kort. 

Kan man til den teoretiske prøve få hjælp, hvis man er ordblind?

Hvis en eksaminand er ordblind, kan han/hun få læst opgaverne op til eksamen. Til faktaprøven eller en eventuel multible-choice prøve ved speedbådsprøven læser hjælperen spørgsmål og svar op.

.
Rul til toppen