Yachtskipper 3 og 1: Information til udbydere

Find datoer for Yachtskippereksaminer og andre relevante informationer.

Senest ajourført d. 22. marts 2020

Indhold

  Ekspandér

  Yachtskippereksaminer

  Dansk Sejlunion er godkendt af Søfartsstyrelsen til at afholde yachtskippereksaminer af første og tredje grad. Alle prøver skal afholdes ved brug af Dansk Sejlunions studiehåndbog. I studiehåndbogen finder du også forslag til undervisningsmateriale.

  OBS: Vær opmærksom på, at der er kommet en ny bekendtgørelse om krav til prøver og erhvervelse af beviser for fritidssejlere samt til udbydere af prøver mv.

  Denne træder i kraft den 1. juli 2023. Der vil i en periode være oplysninger om prøveformerne fra både den nye og gamle bekendtgørelse. Ønsker du at læse hele bekendtgørelsen, kan den findes her: BEK nr 666 af 31/05/2023

  Anmodning om prøveafholdelse

  Underviseren anmoder om afholdelse af yachtskippereksaminer.

  Underviseren skal, så snart holdets prøvetermin er fastlagt, anmode Dansk Sejlunion om prøveafholdelse – NB senest 1 måned før prøveafholdelse. Dansk Sejlunion vil på grundlag af anmodningen om prøveafholdelse lave aftale med en censor til den pågældende prøve og orientere underviseren om den endelige prøvedato. De udpegede censorer er alle godkendt af Dansk Sejlunion.

  Eleverne vil derefter kunne tilmelde sig prøven her på siden – NB SENEST 14 dage før prøveafholdelse. 14 dage før prøveafholdelse vil tilmeldingen blive lukket, og det vil ikke være muligt at deltage i prøven, hvis man ikke har tilmeldt sig.

  Ønsker du som underviser at afholde en yachtskipperprøve, kan du benytte denne formular.

   

  Tilmelding til prøve

  Ønsker dine elever at tilmelde sig en eksamen skal de anvende denne formular.

  For at tilmelde sig Y3-eksaminer skal prøvetageren have følgende:
  - Bestået duelighedsprøve/speedbådsprøve
  - Bevis for demonstration af brandslukning
  - Bevis for demonstration af redningsmidler

  For at tilmelde sig Y1-eksaminer skal prøvetageren have følgende:
  - Bestået Y3-eksamen
  - Bestået kursus i udvidet førstehjælp
  - Bevis for deltagelse i praktiske øvelser i betjening af de tekniske navigeringsmidler

  Alle prøvetagere skal kunne fremvise officielt billede ID – som pas eller kørekort.

   

  Teoretisk onlineprøve Y3

  Den teoretiske Y3 prøve bliver hos Dask Sejlunion afholdt online. Prøvetageren tilkøber sig adgang til prøven på Dansk Sejlunions kursusportal og gennemfører prøven på et passende tidspunkt forud for den mundtlige del af yachtskippereksamen.

  Spørgsmål

  Spørgsmål vedrørende prøver kan rettes til Urd Kornø Rasmussen

  Rul til toppen