Fritidssejleruddannelserne

Yachtskipper 1

Yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til: At virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 27. december 2019

Indhold

  Ekspandér

  Yachtskipper 1

  Uddannelsen til yachtskippereksamen af 1. grad har til formål at kvalificere den studerende til: At virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have.

  Alle yachtskipper 1 prøver afholdes ved brug af Dansk Sejlunions studiehåndbog. Prøver

  Censorer ved prøverne er kompetente censorer udpeget af Dansk Sejlunion og har arbejdet eller arbejder professionelt med sejlads, navigation eller lignende.

  Yderligere information om yachtskipper 1:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Yachtskippereksamen af 1. grad afsluttes på én gang i alle fag med en mundtlig prøve. Til prøven medbringes tværfaglig projektopgave udarbejdet af eksaminanden omhandlende en oceansejlads. Den skal som minimum omfatter sejladsplanlægning, navigatoriske observationer, ombordtagning/flytning af vægte med deraf følgende stabilitetsændringer samt et ”sygebesøg” hos skipperen.  Prøven vil være mundtlig i form af et ”operativt interview” af ca. 45 minutters varighed.

  Med udgangspunkt i eksaminandens projektopgave stilles spørgsmål relateret til det i uddannelsesplanen beskrevne pensum.  Bedømmelse gives som bestået/ikke bestået.

  Emnerne i uddannelsen er:

  • Navigation
  • Sømandskab og kommunikation
  • Meteorologi
  • Sundhedslære

  Projektopgave

  Undervejs i din yachtskipper 1 uddannelse skal du skrive en projektopgave. Du kan finde et eksempel på en projektopgave nedenunder. 

  Tilmelding til eksamen

  Der er i øjeblikket ingen aktive Y1 eksaminer. 

  Ønsker du at tilmelde dig til yachtskipper 1 eksamen skal du benytte denne formular.

  Eksaminanden er selv ansvarlig for at indstille sig til eksamen og dette skal ske senest 14 dage før prøvens begyndelse. Overholdes denne tidsfrist ikke, vil eleven ikke kunne deltage i prøven.

  .
  Rul til toppen