Fritidssejleruddannelserne

Yachtskipper 3

Yachtskippereksamen af 3. grad har til formål at kvalificere dig til flere forskellige ting. Læs hvordan du kan tage en Yachtskippereksamen af 3. grad.

Af: Urd Kornø Rasmussen - senest ajourført d. 30. juni 2023

Indhold

  Ekspandér

  Yachtskipper 3 eksamen

  Uddannelsen til yachtskippereksamen af 3. grad har til formål at kvalificere den studerende til:

  • At virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande.
  • At virke som styrmand i større fritidsfartøjer i fart på alle have.
  • Videre studier til yachtskippereksamen af 1. grad.

  Yachtskipper 3 prøver afholdes og bedømmes ved brug af Dansk Sejlunions studiehåndbog for yachtskippere.

  Yachtskipper 3 eksamen består af to teoretiske delprøver; en onlineprøve og en mundtlig prøve.

  Teoretisk onlineprøve

  Onlineprøven er opbygget som en multiple-choice prøve uden hjælpemidler og tages på din computer, tablet eller mobiltelefon. Du har 35 minutter til at besvare 41 spørgsmål inden for emnerne:

  • Lydsignaler (3 spørgsmål)
  • Sømærker (8 spørgsmål)
  • Observationer (6 spørgsmål)
  • Skibslys (6 spørgsmål)
  • Vigeregler (6 spørgsmål)
  • Tågesignal (12 spørgsmål)

  Inden den rigtige onlineprøve er der en træningsprøve, hvor du kan blive fortrolig med, hvordan prøven fungerer.

  Du finder den teoretiske onlineprøve her.

  Mundtlige prøve

  Først når onlineprøven er bestået, kan du gå op til den mundtlige prøve, et operativt interview, som varer 45 minutter.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en sejladsplanlægning, du selv har udarbejdet. Denne skal være censor i hænde senest 7 dage før prøven. Sejladsplanlægningen kan udarbejdes i grupper, men den mundtlige prøve afholdes individuelt. Bedømmelsen bliver foretaget som en helhedsbedømmelse.

  Emner i uddannelsen er:

  • Vagthold
  • Navigation
  • Sømandskab og skibsteknik
  • Meteorologi
  • Søret og beskyttelse af havmiljøet
  • Søsikkerhed og brandbekæmpelse

  Censorer ved prøverne er udpeget af Dansk Sejlunion og har arbejdet eller arbejder professionelt med sejlads, navigation eller lignende.

  Sejladsplanlægning

  I listen nedenfor kan du finde inspiration til udarbejdelse af din sejladsplanlægningsopgave.

  Hvilke krav er der for tilmelding?

  For at kunne tilmelde dig yachtskipper 3 eksamen skal nedenstående ting være opfyldt:

  • Bestået prøve i duelighed for fritidssejlads.
  • Bevis for demonstration af brandslukning.
  • Bevis for demonstration af redningsmidler.

  Tilmelding til eksamen

  Ønsker du at tilmelde dig til yachtskipper 3 eksamen skal du benytte denne formular.

  Du er selv ansvarlig for at indstille dig til eksamen og dette skal ske senest 14 dage før prøvens begyndelse. Overholdes denne tidsfrist ikke, vil du ikke kunne deltage i prøven.

  Køb af Y3 online teoriprøve

  Køb din teoretiske onlineprøve til Y3 her.

  Er du ordblind, kan du købe en prøve med forlænget tid. Det vil fremgå af din prøveoversigt, at du har købt en prøve beregnet til ordblinde.

  Prøven er opbygget som en multiple-choice test, hvor spørgsmålene bliver trukket fra en spørgsmålsdatabase. Prøven dækker det vidensområde, der er opstillet i Dansk Sejlunions prøvekrav til Yachtskipper af 3. grad.

  Da den teoretiske onlineprøve gennemføres uden overværelse af en censor, vil der til den mundtlige prøve blive stillet spørgsmål til indholdet i onlineprøven, så det med sikkerhed kan fastslås, at det er dig, der har gennemført den.

  Yderligere information om yachtskipper 3:

  Kontakt:

  Urd Kornø Rasmussen, Bredde- og uddannelseskonsulent
  Tlf.: 8820 7023
  mail: urd@sejlsport.dk 

  Rul til toppen