Instruktørkurser

Certificeret kitesurf instruktør

Kitesurf instruktør uddannelsen koncentrerer sig om grundlæggende kitesurfing for begyndere med udgangspunkt i den nationale standard for undervisning i klubber eller kommercielt regi

Af: Henrik Tang Kristensen - Senest ajurført d. 7. november 2019

I denne artikel

  At blive certificeret kitesurfing instruktør består af to forløb:

  For at tage det praktiske kursus, er det en forudsætning, at man har bestået det teoretiske kursus.

  Formål:

  For at blive certificeret instruktør skal instruktøren følge et praktisk kursus ved en af Dansk Sejlunion udpeget erfaren instruktør. På kurset underviser instruktøren en elev ud fra "Kitesurfer 1 Diplomet" og retningslinjerne for et DS-kitekursus.

  Målgruppe og forudsætninger:

  Krav:

  • Du skal kunne alle færdighederne på "Kitesurfer 1" og "Kitesurfer 2" diplomerne, herunder Safety-packdown og Self-rescue. Desuden skal du have tekniske færdigheder på et respektabelt niveau.

  Krav og anbefalinger

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Det anbefales, at kursisten har gyldigt førstehjælpskursus. Hvis du instruerer i kommerciel sammenhæng er det lovpligtigt at have bestået funktionsuddannelsen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport"
  • For at deltage i den teoretiske del af "Kitesurf Instruktør" uddannelsen, skal kursistens egne tekniske færdigheder være på et respektabelt niveau.
  • For at opretholde certificering er det dit eget ansvar at ajourføre funktionsuddannelsen "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport" efter gældende forskrifter.

  Merit for andre anerkendte uddannelser:

  Der gives merit for det praktiske kursus for instruktører, som i forvejen har en lignende anerkendt uddannelse som fx. IKO, KSA, eller VDWS.

  At blive certificeret instruktør kræver dog stadig, at man har fulgt og bestået Dansk Sejlunions teoretiske "Kitesurf Instruktør" kursus.

  Kompetencer:

  Når en instruktør har bestået det teoretiske og praktiske kursus, er vedkommende certificeret instruktør. Som certificeret instruktør kan man undervise på en Dansk Sejlunion certificeret kiteskole og varetage undervisning og udstede diplomerne ”Kitesurfer 1” og "Kitesurfer 2, som er den nationale standard for hensigtsmæssig instruktion.

  Mange instruktører har ligeledes gode erfaringer med at bruge uddannelsen i udlandet.

  Kursusform:

  Det praktiske "Kitesurfing Instruktør" kursus er et individuelt forløb, hvor der i en autentisk undervisning af en eller flere begyndere lægges vægt på instruktørens undervisningskompetencer. På det praktiske "Kitesurfing Instruktør" kursus bliver instruktøren certificeret.

  Når en instruktør skal tage det praktiske kursus, kan instruktøren selv stille med en elev eller undervise en elev ved en af Dansk Sejlunion udpeget erfaren instruktør. Der skal påregnes ca. 5 timer til det praktiske kursus og certificering. Tilmelding foregår gennem Dansk Sejlunions kursuskalender.

  At bestå det praktiske kursus er en helhedsvurdering af instruktørens pædagogiske og kitetekniske færdigheder inden for instruktion ud fra det teoretiske kursus og "Kitesurfer 1" diplomet.

  Efter bestået praktisk kursus indberetter den af Dansk Sejlunion udpegede erfarne instruktør status om instruktøren kompetencer til Dansk Sejlunion.

  Eksaminators retningslinjer:

  For at blive certificeret skal instruktører gennem et kort forløb, hvor instruktørens praktiske håndtering af kite-instruktion bliver vurderet af en erfaren instruktør under en eksamination. Den erfarne instruktør er udpeget af Dansk Sejlunion på baggrund af erfaringer, holdninger, kompetencer og region og kaldes ”eksaminator”.

  Målet er til hver en tid, at instruktøren modtager en kompetent sparring på sin instruktion, og dermed også at instruktører består eksamen. Dog må der aldrig gåes på kompromis, hvis undervisningskvaliteten ikke er anstændig og lever op til Dansk Sejlunions ønskede niveau.

  Praktisk forløb:

  Efterprøvning af instruktørens egne færdigheder

  Instruktør og eksaminator mødes ca. 1 time før eleverne ankommer. (Der pålægges ekstra tid, hvis der er flere instruktører). På dette tidspunkt skal instruktøren være klar med det praktiske, så instruktørens egne færdigheder kan efterprøves ved eksaminators ankomst. Det er eksaminators vurdering, om alt skal efterprøves. Dog skal færdigheder fra ”Kitesurfer 2” diplomet altid efterprøves. Hvis eksaminator fravælger at efterprøve enkelte færdigheder, skal det være med udgangspunkt i en kendskab til, at instruktøren besidder de aktuelle færdigheder.

  Kurset afvikles

  • Instruktørens egne færdigheder efterprøves, hvilket kan tage op til 1 time
  • 1-1½ times undervisning af eleven
  • Midtvejsevaluering og sparring
  • 1-1½ times undervisning af eleven

  Afsluttende evaluering og sparring

  Vurdering og fokusområder:

  Godkendelsen af instruktørens praktiske håndtering er et helhedsbillede af kompetencer og tager udgangspunkt i nedenstående. Eksaminator kan med fordel benytte punkterne som tjekliste:

  • Instruktørens niveau
  • Sikkerhed på kitekursus
  • Formidlingsevner og pædagogik
  • Kursusprogram
  • Undervisning i kitestyring
  • Fleksibilitet i undervisningen
  • Evnen til at have overblik
  • Antal elever

  Instruktørens niveau

  Instruktøren eget niveau skal leve op til nedenstående:

  • Samtlige punkter på ”Kitesurfer 1 og Kitesurfer 2 diplomerne”. Kan på vandet:
  • Sejle og holde højde.
  • Lave et trick (fx "backroll", "jibe", "stagvending", men ikke nødvendigvis alle tre). Tricket skal vise, at man sejler med overskud og kan kitesurfe på et respektabelt
  • Sejle med overskud med en hånd i

  Kan unhooked:

  • Gå rundt i vandet med en kite (én hånd på chickenloop og den anden hånd på baren).
  • Skifte en kite videre til en anden person - både i luften og på vand/land.

  Kan inden for redning:

  • Hjælpe en anden kitesurfer, der er i problemer på vandet (med egen kite på vandet). Dette kan fx være at hente et board eller at trække en nødstedt person i land (uden den nødstedtes kite).

  Sikkerhed

  • Har instruktøren stort fokus på sikkerhed?
  • Undervises der efter Dansk Sejlunions anbefalinger på ”Kitesurfer diplomet”, og indgår dette i kursusprogrammet?

  Formidlingsevner og pædagogik

  • Er instruktøren åben og villig til at lære nye ting?
  • Kommer instruktøren til tiden, og er instruktøren i stand til at følge den tidsplan, som kiteskolen anviser?
  • Er Instruktøren tålmodig og selvbeherskende over for eleverne?
  • Er instruktøren professionel og villig til at modtage konstruktiv kritik?
  • Er instruktøren et godt forbillede?
  • Er instruktøren i stand til at kende sin egen begrænsning?

  Kursusprogram

  • Er kursusprogrammet gennemtænkt og realistisk i forhold til at opnå punkterne på ”Kitesurfer 1” diplomet?
  • Benytter instruktøren Dansk Sejlunions tilmeldingsskemaer og evalueringsskemaer, hvis niveauet på ”Kitesurfer 1” diplomet ikke er opnået?

  Undervisning i kitestyring

  • Formår instruktøren generelt at komme gennem relevante øvelser på en pædagogisk måde med udgangspunkt i ”Kitesurfer 1” diplomet?

  Fleksibilitet i undervisningen

  • Er instruktøren opmærksom på den enkelte elevs præferencer i læringsstile?

  Evnen til at have overblik

  • Hvordan administrerer instruktøren at have flere elever af gangen?
  • Har instruktøren generelt evnen til at tænke flere skridt fremad?
  • Holder instruktøren fokus på, at målet med et DS-kitekursus er større sikkerhed og bedre forudsætninger for eleven, ved at færdighederne på ”Kitesurfer 1” diplomet opnås?
  • Leverer instruktøren en god evaluering og feed-back til eleven?

  Antal elever

  Det er ikke et krav, men det er en fordel at instruktøren har to elever, da det giver en læringssituation, der stiller større didaktiske krav og et bedre overblik.

  Sammenfatning af fokuspunkter

  Certificeringen foretages på baggrund af helhedsvurderingen af en reel læringssituation, hvilket betyder, at en instruktør ikke kan godkendes i praktisk håndtering på baggrund af eksempelvis undervisning med trainerkite.

  Der vurderes overordnet ud fra ovenstående fokuspunkter, om instruktøren underviser efter Dansk Sejlunions krav på ”Kitesurfer 1” diplomet og lever op til en præsentabel og sikker standard i kiteinstruktion.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent
  Tlf.: 8820 7009
  mail: henrik@sejlsport.dk

  Honorar:

  Kursisten skal påregne, at godkendelsen af praktisk håndtering har en varighed af 3-5 timer. Ved flere instruktører skal der påregnes ekstra tid. Dansk Sejlunion formidler kursistens betaling for det praktiske kursus. Dvs. at der som udgangspunkt altid honoreres med kr. 1250,- til eksaminator og et administrationsgebyr på kr. 100,- til Dansk Sejlunion. Evt. godtgørelse for kørsel er et anliggende mellem instruktør og eksaminator. Dansk Sejlunion anbefaler, at eksaminator anvender den offentlige takst for kørsel, som i 2020 er 3,52 kr./km.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Se mere for kitesurf instruktører: