Uddannelse

Klubuddannelse i ungdomsafdelingen

Klubuddannelses formål er at give nøglepersonerne i ungdomsafdelingen et kompetenceløft i arbejdet med børn og unge.

Senest ajourført d.13. december 2021

Formål

Dansk Sejlunions klubuddannelse sikrer, at du og andre ansvarspersoner i klubben får et kompetenceløft i arbejdet med ungdomsafdelingen. Du bliver klogere på arbejdet med fastholdelse af frivillige, trænerfødekæder samt det at sidde i klubbens bestyrelse som repræsentant for ungdomsafdelingen eller andre relaterede områder.

Målgruppe og forudsætninger 

Ungdomsafdelingen kan være etableret, nystartet eller med planer om at starte en afdeling op. 

Uddannelens indhold og form

I løbet af uddannelsen vil der være seks webinar med overskrifter, der matcher Dansk Sejlunions Børne- og Ungdomspolitik. 

Vi sætter fokus på følgende seks temaer: 

 • Opleve trygge rammer
 • Lære om bevægelse og sundhed
 • Opleve sociale relationer
 • Kunne dygtiggøre sig
 • Forstå fair sejlads samt Opleve og respektere naturen
 • Have adgang til materiel 

På hvert webinar taler vi ind i Dansk Sejlunions Børne- og ungdomspolitik, vidensdeler fra de repræsenterede klubber og bliver konkrete i forhold til fx. værktøjer, sikkerhedspolitik og undervisningsmaterialer til et bestemt tema. 

Kontakt

Er du nysgerrig på at høre mere om Klubuddannelsen eller melde dig til næste forløb, kontakt venligst:

Kristina Dannefer, konsulent for træneruddannelse

eller

Ingeborg Stenbæk Madsen, klubkonsulent. 

Uddannelsen forløber over 10 måneder. Det gør vi for at sikre, at tiltagene/ideerne når at forankre sig i din klub, og så vi i Dansk Sejlunion kan være med til give sparring på lige netop jeres ungdomsafdeling.

Kompetencer 

I løbet af uddannelsen bliver du som nøgleperson i ungdomsafdelingen i stand til at arbejde aktivt med Dansk Sejlunions praksisnære Børne- og Ungdomspolitik.

I får en øget bevidsthed og kendskab til arbejdet med ATK (aldersrelateret træning) i den daglige træning, og hvilke kompetencer jeres instruktører kommer hjem med efter deltagelse på et kursus.

Klubuddannelsen klæder dig samtidig på til at kunne fordele ansvaret og bruge de kompetencer og ressourcer, nøglerpersoner i ungdomsafdelingen besidder. Det er ofte vigtigt, at ansvaret bliver fordelt blandt de frivillige, så alle udnytter deres potentiale og kan bidrage til den gode ungdomsafdeling.

Kursusform 

 • Opstart september 2022 
 • 6 webinar - hver klub kan deltage med så mange nøglepersoner, som man har lyst til.
 • 1 praktisk dag på vandet med fokus på ATK i praksis - hver klub kan deltage med 2 nøglepersoner (regionalt).
 • Personlig opfølgning og sparring på din klubs udvikling.
 • Pris: 4500 kr. pr. ungdomsafdeling. 

Se en stemningsvideo

I 2021 har flere klubber deltaget på Klubuddannelsen. Se en stemningsvideo fra den praktiske dag på vandet.

.
Rul til toppen