Navigationslærerkurset

Med Navigationslærerkurset bliver du i stand til at undervise for sejlerskoleelever i sejlerskolen, og føre dem frem til den teoretiske del af duelighedsprøven.

Senest ajourført d. 11. oktober 2021

Indhold

  Ekspandér

  Navigationslærerkurset

  Med Navigationslærerkurset bliver du i stand til at varetage undervisning for sejlerskoleelever i klubbens sejlerskole og føre dem frem til prøven til den teoretiske del af duelighedsprøven.

  Formål:

  Navigationslærerkurset er for dig som har minimum et fuldt duelighedsbevis – og gerne et yachtskipper bevis af tredje grad eller tilsvarende – og ønsker at undervise til den teoretiske del af duelighedsbeviset. Det er til dig som gerne vil have 100% styr på prøvekravene til den teoretiske duelighedsprøve og metoder til undervisning af voksne sejlere i dette materiale.

  Formålet med Navigationslærerkurset:

  • At få det fulde overblik over prøvekravene til den teoretiske duelighedsprøve
  • At arbejde med voksendidaktik og undervisningsmetoder
  • At styrke samarbejdet mellem navigationslærerne i klubberne
  • At styrke samarbejdet mellem forskellige sejlerskoler
  • At videreudvikle din personlige stil og din sejlerskole

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til dig, der allerede underviser i klubbens sejlerskole eller som skal til at undervise i den teoretiske duelighedsprøve i klubbens sejlerskole. Du har som minimum selv et duelighedsbevis.

  Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at du er i besiddelse af:

  • Yachtskipper af 3. grad
  • Praktisk erfaring i sejlads
  • Undervisningserfaring

  Kursets indhold:

  Du får kendskab til Dansk Sejlunions studieordning til den teoretisk del af Duelighedsprøven.

  Du får ideer og værktøjer til at tilrettelægge en hensigtsmæssig undervisning.

  Du får input til udarbejdelse at åbne sejladsplanlægningsopgaver.

  Du får træning i at udarbejde, eksaminere i og bedømme åbne navigationsopgaver.

  Kompetencer:

  Du kender indholdet og intentionerne i den nye studieordning fra Dansk Sejlunion.

  Du kan tilrettelægge og gennemføre en prøve, som giver sejlerne mulighed for at demonstrere, at de har værktøjer til at kunne planlægge en sejlads på Duelighedsprøvens niveau.

  Materialer og pensum:

  Vi arbejder også praktisk på kurset – medbring søkort 102, 112, 131 eller 152 og tegnegrej.

  Kursusform:

  Det er en blanding af undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde og fremlæggelser. 

  Kurset afholdes over en dag af en varighed på 7 lektioner.

  Tilmelding til kurset:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Rul til toppen