Dansk Sejlunions regelkursus

Kurset giver de deltagende et indgående regelkendskab og dygtiggør dem som kapsejlere eller klæder dem på til en uddannelse som dommer, opmand eller baneleder.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 4. januar 2020

Indhold

  Ekspandér

  DS' uddannelseshus

  Hvem er du?

  Du er sejler, træner, leder eller bare interesseret i at have et godt kendskab til de grundlæggende kapsejladsregler. Kurset kan blive starten på en karriere som baneleder, dommer eller opmand.

  Hvad lærer du?

  Uddannelsen giver dig en grundig indføring i kapsejladsreglerne. Du lærer reglerne fra bunden og vil undervejs opleve, at selv de basale regler er mere komplekse, end man lige forventer. Undervisningen er baseret på teori og med masser af eksempler undervejs.

  Hvad kan du bagefter?

  Dansk Sejlunions Regelkursus giver dig viden, som du kan anvende i praksis som både sejler og træner. Kurset er samtidig dit udgangspunkt for senere uddannelser som baneleder, dommer eller opmand. Desuden kan du deltage som menigt medlem i protestkomitéer ved danmarksmesterskaber.

  Yderligere information om kurset, kontakt:

  Mikael Jeremiassen, Kapsejlads
  mikael@sejlsport.dk
  8820 7017

  Kursusindhold

  Følgende bliver gennemgået:

  • Regelbogens opbygning og brug
  • Kapsejladsregler, båd-til-båd-situationer
  • Strafsystemer
  • Protestbehandling

  Kursusform

  Der er er blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde samt praktiske øvelser.

  Tilmelding til kursus

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal.
  På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Hvis der ikke er udbudt noget regelkursus i kursusportalen, så udfyld denne formular, så sender dig information når næste regelkursus udbydes.

  Rul til toppen