Uddannelse

Det gode bestyrelsesarbejde

Med kurset "Det gode bestyrelsesarbejde" får du indsigt i og redskaber til, hvordan man kan arbejde målrettet i klubbens bestyrelse og udvalg.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 16. januar 2024

Indhold

    Ekspandér

    Se en videointroduktion til kurset her:

    Formål:

    Med kurset ”Det gode bestyrelsesarbejde” bliver du i stand til at håndtere bestyrelses- og udvalgsarbejde med forskellige værktøjer og indsigt i, hvad godt bestyrelsesarbejde består af.

    Målgruppe og forudsætninger:

    Kurset henvender sig til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, som vil have en nuanceret indsigt i, hvordan man kan gribe opgaver an i klubbens arbejde med drift og udvikling. Kurset henvender sig ikke mindst til dig, som er nysgerrig på at indtræde i bestyrelses- eller udvalgsarbejde, og som har brug for kendskab til værktøjer og opgaver inden for frivillighed. 

    Kursets indhold:

    På kurset bliver du introduceret til disse emner:

    • Lovgivning
    • Værdier
    • Kommunikation samt konflikthåndtering
    • Rolletyper i bestyrelsen
    • Det gode bestyrelsesmøde
    • Rekruttering og generationsskifte

    Kompetencer:

    Efter kurset har du fået indsigt i forskellige tilgange til bestyrelses- og udvalgsarbejde ud fra bedste praksis og relevant teori.

    Materialer og pensum:

    Kursusmaterialer tager bl.a. afsæt i:

    • Søren Brandi: Professionelt bestyrelsesarbejde – hele året
    • Center for socialt frivilligt arbejde: At lede en sag
    • Torben Stenstrup: Den attraktive forening

    Kursusmaterialer udleveres på kurset.

    Kursusform:

    Kurset bygger på dialog, oplæg ved undervisere, gruppearbejde, fremlæggelser samt diskussion om relevante cases.

    Underviser på kurset er:
    Dan Cort Jørgensen, lektor/cand.mag., organisation og ledelsesudvikling ved Aarhus Erhversakademi. 

    Tilmelding til kursus:

    Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

    Yderligere information om kurset:

    Kontakt:

    Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent
    Tlf.: 8820 7009 / 2168 5090
    mail: henrik@sejlsport.dk

    Rul til toppen