Uddannelse

Det gode bestyrelsesarbejde

Med kurset "Det gode bestyrelsesarbejde" får du indsigt i og redskaber til, hvordan man kan arbejde målrettet i klubbens bestyrelse og udvalg.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 16. januar 2024

Indhold

  Ekspandér

  Se en videointroduktion til kurset her:

  Formål:

  Med kurset ”Det gode bestyrelsesarbejde” bliver du i stand til at håndtere bestyrelses- og udvalgsarbejde med forskellige værktøjer og indsigt i, hvad godt bestyrelsesarbejde består af.

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, som vil have en nuanceret indsigt i, hvordan man kan gribe opgaver an i klubbens arbejde med drift og udvikling. Kurset henvender sig ikke mindst til dig, som er nysgerrig på at indtræde i bestyrelses- eller udvalgsarbejde, og som har brug for kendskab til værktøjer og opgaver inden for frivillighed. 

  Kursets indhold:

  På kurset bliver du introduceret til disse emner:

  • Lovgivning
  • Værdier
  • Kommunikation samt konflikthåndtering
  • Rolletyper i bestyrelsen
  • Det gode bestyrelsesmøde
  • Rekruttering og generationsskifte

  Kompetencer:

  Efter kurset har du fået indsigt i forskellige tilgange til bestyrelses- og udvalgsarbejde ud fra bedste praksis og relevant teori.

  Materialer og pensum:

  Kursusmaterialer tager bl.a. afsæt i:

  • Søren Brandi: Professionelt bestyrelsesarbejde – hele året
  • Center for socialt frivilligt arbejde: At lede en sag
  • Torben Stenstrup: Den attraktive forening

  Kursusmaterialer udleveres på kurset.

  Kursusform:

  Kurset bygger på dialog, oplæg ved undervisere, gruppearbejde, fremlæggelser samt diskussion om relevante cases.

  Underviser på kurset er:
  Dan Cort Jørgensen, lektor/cand.mag., organisation og ledelsesudvikling ved Aarhus Erhversakademi. 

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent
  Tlf.: 8820 7009 / 2168 5090
  mail: henrik@sejlsport.dk

  Rul til toppen