Uddannelse

Styrk din ungdomsafdeling

Kurset Styrk din ungdomsafdeling har til formål, at give ungdomslederen/nøglepersonerne i ungdomsafdelingen et kompetenceløft i arbejdet med børn og unge.

Senest ajourført d.9. december 2022

Formål

Styrk din ungdomsafdeling er Dansk Sejlunions kursustilbud til ungdomslederne og nøglepersonerne. Dansk Sejlunion har til formål at sikre, at I som ungdomsledere får et kompetenceløft til at udvikle jeres ungdomsafdeling. Du bliver klogere på arbejdet med fastholdelse af frivillige, trænerfødekæder samt det at sidde i klubbens bestyrelse som repræsentant for ungdomsafdelingen eller andre relaterede områder. 

Målgruppe og forudsætninger 

Ungdomslederen og andre relevante nøglepersoner som er tilknyttet ungdomsafdelingen.

Uddannelens indhold og form

I løbet af kurset vil vi arbejde med struktur, ledelse og gode aktiviteter i ungdomsafdelingen.

Der vil være oplæg, plenumdiskussioner samt vidensdeling.

Vi arbejder ud fra Dansk Sejlunions Børn- og Ungdomspolitik og træning af børn og unge.

Kontakt

Er du nysgerrig på at høre mere om Klubuddannelsen eller melde dig til næste forløb, kontakt venligst:

Kristina Dannefer, konsulent for instruktør- og træneruddannelse

eller

Ingeborg Stenbæk Madsen, klubkonsulent. 

Kompetencer 

I løbet af kurset bliver du som ungdomsleder/nøgleperson i ungdomsafdelingen i stand til at arbejde aktivt med Dansk Sejlunions praksisnære Børne- og Ungdomspolitik.

Du/I får en øget bevidsthed og kendskab til arbejdet med træning af børn og unge i den daglige træning, og hvilke kompetencer du som ungdomsleder/nøgleperson kommer hjem med efter deltagelse på kursuset.

Kurset klæder dig samtidig på til at kunne fordele ansvaret og bruge de kompetencer og ressourcer, nøglepersoner i ungdomsafdelingen besidder. Det er ofte vigtigt, at ansvaret bliver fordelt blandt de frivillige, så alle udnytter deres potentiale og kan bidrage til den gode ungdomsafdeling.

Find tilmelding til kurset her:

https://mit.sejlsport.dk/kurser  

.
Rul til toppen