Uddannelse

Styrk din ungdomsafdeling

Kurset Styrk din ungdomsafdeling har til formål, at give ungdomslederen/nøglepersonerne i ungdomsafdelingen et kompetenceløft i arbejdet med børn og unge.

Senest ajourført d. 9. december 2022

Formål

Styrk din ungdomsafdeling er Dansk Sejlunions kursustilbud til ungdomslederne og nøglepersonerne. Dansk Sejlunion har til formål at sikre, at I som ungdomsledere får et kompetenceløft til at udvikle jeres ungdomsafdeling. Du bliver klogere på arbejdet med fastholdelse af frivillige, trænerfødekæder samt det at sidde i klubbens bestyrelse som repræsentant for ungdomsafdelingen eller andre relaterede områder. 

Målgruppe og forudsætninger 

Ungdomslederen og andre relevante nøglepersoner som er tilknyttet ungdomsafdelingen.

Uddannelens indhold og form

I løbet af kurset vil vi arbejde med struktur, ledelse og gode aktiviteter i ungdomsafdelingen.

Der vil være oplæg, plenumdiskussioner samt vidensdeling.

Vi arbejder ud fra Dansk Sejlunions Børn- og Ungdomspolitik og træning af børn og unge.

Kontakt

Er du nysgerrig på at høre mere om Klubuddannelsen eller melde dig til næste forløb, kontakt venligst:

Kristina Dannefer, konsulent for instruktør- og træneruddannelse

eller

Ingeborg Stenbæk Madsen, klubkonsulent. 

Kompetencer 

I løbet af kurset bliver du som ungdomsleder/nøgleperson i ungdomsafdelingen i stand til at arbejde aktivt med Dansk Sejlunions praksisnære Børne- og Ungdomspolitik.

Du/I får en øget bevidsthed og kendskab til arbejdet med træning af børn og unge i den daglige træning, og hvilke kompetencer du som ungdomsleder/nøgleperson kommer hjem med efter deltagelse på kursuset.

Kurset klæder dig samtidig på til at kunne fordele ansvaret og bruge de kompetencer og ressourcer, nøglepersoner i ungdomsafdelingen besidder. Det er ofte vigtigt, at ansvaret bliver fordelt blandt de frivillige, så alle udnytter deres potentiale og kan bidrage til den gode ungdomsafdeling.

Nye kurser i din region til efterår, vinter og forår 2023/24. Skriv til ovenstående kontaktperson for yderligere oplysninger.

 

Rul til toppen