Fortøjning mellem bro og bøje eller pæl

Fortøjning mellem bro og bøje eller pæl

Senest ajurført d. 27. marts 2020

Først skal man sikre sig, at broen og bøjen (pælen) kan holde båden.

Læg båden, så den "duver" rigtigt for sø og vind. Det opnås som regel ved, at den lægges med stævnen mod sø- og vindretning. Åbne eller delvis åbne fartøjer kan sikres yderligere ved at disse overdækkes.

Afstanden mellem båd og bøje (pæl) bør helst ikke være mindre end en halv bådlængde og aldrig kortere end 3 meter. Fortøjningen må dog heller ikke være så lang, at båden kan drive ind mod nærliggende både eller mod broen. Er dette tilfældet, kan agterfortøjningen krydses. Både med stort vindfang stiller strengere krav til fortøjningsgrejet.

Er pladsen så begrænset, at fortøjningerne bliver meget korte, bør i hvert fald forfortøjningerne forsynes med en fjederanordning, der er sikret med en kæde, en wire eller med gummifjedre.

Ikke mindst ved fortøjning til pontonbro er det nødvendigt at have forfortøjningen forsynet med fjederanordning, fordi søen bevæger ponton og båd i hver sin rytme. Under hårdt vejr vil det medføre store belastninger både for og agter, og det er derfor nødvendigt at have tilstrækkelig dimensioneret fortøjningsgrej.

Ændringer af vandstanden må tages i betragtning ved fortøjningen. Det er vigtigt, at fortøjningens længde er tilpasset, så båden kan følge vandstanden. Så risikerer båden ikke at blive "hængt" ved lavvande eller "druknet" ved højvande.