Generelt om fortøjning

Generelt om fortøjning

Senest ajurført d. 27. marts 2020

Fortøjningsmulighederne er så forskellige, at det, der er rigtigt det ene sted, ikke dur det andet. Men om båden fortøjes i havn, ved bøje eller ligger for anker, skal den kunne "ligge som en måge på vandet".

Pullerter, krydsbolte, øjebolte m.v. skal være så store, at fortøjningerne kan gøres ordentligt fast i dem, og så stærke, at de kan modstå kraftig påvirkning, f.eks. under bugsering. De skal være glatte og runde, så tovværket ikke udsættes for unødig skamfiling. Fastgørelsen til bådens skrog skal være udført med gennemgående bolte, sikrede møtrikker og med indvendig forstærkning, der kan hindre løsrivning selv ved kraftige ryk.

Vælg elastisk tovværk
Tovværket skal kunne modstå træk og kunne tåle pludselige påvirkninger, skamfiling, sollys og forrådnelse. Tovværket skal være bøjeligt og elastisk, men uden at kunne strække sig for meget.

Beskyt mod skamfiling
Risikoen for skamfiling er størst, hvor det gnaver mod halekæber, klys, forstag, brokanter og lignende. Derfor bør det beskyttes ved beklædning på udsatte steder.

Syntetisk tovværk er lige så udsat for skamfiling som andet tovværk og bør beklædes med et stykke plasticslange. Tovværk af manilla, bomuld o.lign. bør beklædes med lærred. Bedst egnet til fortøjningsmateriale er tovværk produceret af langfibret polyester eller polyamidsilke. Man kan udmærket anvende tovværk fremstillet af andre syntetiske materialer, når blot det har en større dimension.

Dimension
Til lystfartøjer anbefales det at benytte syntetisk tovværk i følgende dimensioner fra 8-24 mm i diameter (= 1-3 tommer i omkreds):

Bådstørrelse Tovdimensioner
Robåd med påhængsmotor Ikke under 8 mm
Motorbåd med påhængsmotor Ikke under 12 mm
Motor- eller sejlbåd [ca. 2 tons] Ikke under 16 mm
Motor- eller sejlbåd [ca. 4 tons] Ikke under 18 mm
Motor- eller sejlbåd [ca. 10 tons] Motor- eller sejlbåd [ca. 20 tons]

Overskydende toværk fra dine fortøjninger skal ikke ligge og flyde på broen. Faste fortøjninger tilpasses, mens fortøjninger i gæstehavn føres tilbage til egen båd.

Når disse forhold er i orden, skal man kunne benytte tovværket ordentlig.