Når ankret sidder fast

Når ankret sidder fast

Senest ajourført d.23. marts 2020

Godt råd til hvordan du løsner et anker der sidder fast på bunden?

Ligger du for anker ofte nok, vil du uundgåeligt opleve, at du ikke kan få ankret op. Og dette selv om du forsøger at "sejle" det fri. Når dette sker er et kabel eller sten som regel den skyldige.

Skal du have et anker fri i sådan en situation skal du gøre "ankerprocessen" baglæns, dvs. træk ankeret ud fra samme retning som det satte sig i. Det kan gøres ved at bruge et stykke kæde, cirka en meter langt. Kæden laves til en løkke med et sjækkel og et stykke tovværk gøres nu fast i sjækkelen. Tovværket skal være omkring dobbelt så langt som der er fra båden ned til ankeret.

Kædeløkken sættes rundt om dit ankertov/kæde og du lader den glide ned af ankertovet indtil det når ankret. Ved at stramme lidt op på ankertorvet, løftes ankerstokken, og nu kan kædeløkke, komme ind og rundt om stokken. Detter er illustreret på nedenstående billede.

Slæk nu på ankertorvet og sejl båden hen over ankret. Hold løkketorvet stramt (sæt det på en klampe). Trækket vil nu ske ved bunden af stokken og i den retning der skal til for at trække ankeret ud - illustreret på nedenstående billede.

Det er bedst at bruge finesse og ikke de store muskler når dette forsøges. Brug motoren let og giv kun mere gas lidt af gangen. Det bør ikke være nødvendigt at bruge mere end halv gas.

Nogle sætter en tripline på deres fender som så er bundet til en flydende fender eller bøje. Et sådan arrangement kommer let til at genere andre sejler, som evt. får triplinen i deres skrue. Dette lille tip virker lige så godt, og du undgår problemerne med en tripline.

.
Rul til toppen