Om ankring

Om ankring

Senest ajourført d.23. marts 2020

Om brug og misbrug af ankervægte samt misforståelser.

Ankervægte bliver tit fremlagt som en metode, hvorved du kan forøge dit ankers effektivitet, og derved få det til at holde bedre. Vægtene fremlægges som en hjælp til at holde din ankerkæde parallel med havbunden, hvilken gør at et træk på kæden vil blive horisontalt, og derved "sætte" ankeret endnu bedre. Dette er en misforståelse, som tit bruges sammen med argumentet for tung kæde, som skal give en større "catenary" (kædelinje).

Virkningen
Den generelle opfattelse af ankervægte er, at de øger ankerets "holdekraft" ved at reducere vinklen af trækket på kæden. Det er korrekt, at en minimering af trækvinklen på kæden er ønskværdigt, og det er også korrekt, at en ankervægt vil have en vis indflydelse på dette. Desværre er konklusionen, at en ankervægt som et effektiv middel til at opnå dette, forkert, da den sande virkning er meget relativ.

For at illustrere den sande virkning af en ankervægt, bruges simulationer udarbejdet af Alain Fraysse. Nedenstående grafer giver et visuelt billede af ankerkæden under specifikke omstændigheder.

Vi antager, at vi har en 12 meter (40 fod) båd og simulere en 15 kg ankervægt. En 15 kg ankervægt er faktisk en del tungere end de fleste vil anvende (NB: forskellen mellem et objekts vægt over/under vand er ikke medtaget her. I simulationen antager vi, at den vejer 15kg under vand.  Dette betyder, at dens vægt over vand må nødvendigvis være endnu større). Vi antager endvidere, at vi har et kædelængde/vanddybde forhold af 6:1, og at resten af ankringsgrejet består af 10 mm kæde.

Først vil vi simulere en belastning på 300 daN på systemet. Dette svarer til den øvre belastning vores 12 meter båd vil opleve i 12-15 m/sek. vind, med tilhørende bølger.

Vi kan se, at allerede her, har ankervægte ingen, eller næsten ingen effekt. Virkede ankervægten efter hensigten, ville vi forvente at se en stejl stigning af vinklen i kæden umiddelbart bag vægten (gul firkant i grafen). Og ligeledes at kæden foran vægten ville ligge på havbunden. Det sker ikke, hvilken fører til konklusionen, at selv under disse moderate omstændigheder, gør den føromtalt ankervægt kun lidt, eller ingen gavn.

Vi kan nu simulere en meget større belastning, 1.000 daN i samme system. Dennee belastning, er lig med den belastning vores 12 m båd vil opleve i en vindstyrke på 25 m/sek., med tilhørende bølger. Disse forhold er den sande prøve af et hvilken som helst ankringssystem, en prøve som et ankringssystem skal kunne bestå.

I grafen kan vi se at ankerkæden nu er tot. Den ligner en solid jernstang. Hverken ankervægten eller kædens "catenary" (kædelinje), har nogen signifikant indflydelse på trækvinklen ved ankeret.

Konklusion
En 12 meter båd vil normalt have et 15 kg eller 20 k. anker. Da mange af den nye generation af ankerdesigns af denne størrelse, har bevist at kunne holde til væsentligt mere end de føromtalt 1.000daN, selv med en kortere kæde, kan vi se at ankervægten er uden virkning. Selv når den har samme vægt som ankeret!

Andet brug for ankervægte
Ankervægte er dog ikke helt uden værdi. De kan bruges til andre formål:

  • Ved lette vinde kan de hjælpe til at gøre svingradius mindre.
  • De kan afhjælpe tendensen til at "sejle" ved anker (ved lette vinde).
  • De kan hjælpe til at holde en båd stille når både for-og-agter anker bruges.
  • De kan hjælpe til at holde ankerkæde/reb ned ved havbunde og væk fra ror, propel, køl.

Endvidere skal vi være klar over, at en ankervægt skal placeres forskelligt, alt efter hvilken effekt der tilstræbes.

Skal vi opnå forbedret anker "performance", skal vægten placeres tæt på ankret. Dette vil medføre, at den har maksimalt effekt på vinklen. 

Ønsker vi at opnå støddæmpning, skal vægten placeres ca. halvejs mellem båd og anker. Vi har ikke diskuteret støddæmpning tidligere i dette kapitel, da det hænger meget tæt sammen med vægtens forøgelse af ankrets holdekraft. Ønsker man, at forsøge at forøge både ankrets holdekraft, samt at vægten skal bidrage til støddæmpning, skal vægten placeres ca. ¼ vej fra ankret til båden. Desværre gør dette, at man ikke opnår hele effekten af hverken det ene eller det andet, og begge effekter forsvinder ved selv moderate belastninger, der hvor man har mest brug for dem.

Skal vægten mindske din svingradius, skal den placeres ved en afstand (fra båden) der er lig med vanddybden samt højden af din stævn. Dette giver vægten mulighed for at udnytte sit tyngdekrafts træk maksimalt. Man skal dog være opmærksom på, at hvis opankringsområdet er tomt, er det normalt ligegyldigt om vi har en stor svingradius, er område fyldt, er det normalt en fordel at man svinger ca. det samme som de andre både.

Konklusion
Som vi kan se fra ovenstående, er fordelene ved at bruge en ankervægt små, hvis der overhoved er nogle. Vi kan opnå bedre ankring og forøget holdekraft ved at skifte til en andet ankerdesign, eller et større anker.  Går vi denne linje helt ud, så bytter vi den ovenstående 15 kg ankervægt ud med et 15kg tungere anker - dvs. et der vejer 30 eller 35 kg. Et sådan bytte vil forøge ankerets holdekraft massivt, uden at forøge den totale vægt i ankersystemet.     

Kilde: Peter Smith, petersmith.net.nz

.
Rul til toppen