Båden om vinteren

Guide til at gøre din båd klar til overvintring i vandet

Vil du lade din båd overvintre i vandet, men er du usikker på, hvordan du sikrer og forbereder din båd? Så læs med her, hvor vi guider dig igennem.

Båden i vandet om vinteren
Af: Cille Rosentoft - senest ajourført d. 2. december 2022

Indhold

  Ekspandér

  I vandet om vinteren

  Dette er en guide til dig, der gerne vil lade din båd overvintre i vandet og dermed forlænge sæsonen. Du vil blive guidet i forhold til hvordan du sikrer din båd, så den ikke tager skade af vejret.

  Hvis du også vil tage hul på vintersejlads og mangler viden og erfaring, kan du læse vores artikel om hvordan du skaber sikkerhed og varme, når du sejler om vinteren.

  Denne artikel er bygget op omkring følgende punkter, så du sikrer din båd hele vejen rundt. Hvert afsnit sluttes af med en tjekliste, så du let kan gå til arbejdet og med ro i maven kan lade din båd overvintre i vandet:

  • Motor
  • Batterier
  • Rig og sejl
  • Vandsystemer
  • Søventiler
  • Om læ
  • Hvordan fortøjer du båden?
  • Havne og forsikringsforhold - hvad skal du være opmærksom på?
  • Hvor tit skal du kigge til den?

  Frostsikring af motor - frostvæske eller varme

  I dette afsnit skelnes mellem to forskellige scenarier - nemlig om du lader båden overvintre i vandet og ikke opholder dig ombord eller om du bruger din båd jævnligt og sejler ture hele vinteren.

  Hvis ikke du bruger din båd i løbet af vinteren, er det vigtigt, at du gør din motor klar til når frosten sætter ind ved at tilsætte frostvæske på kølvandssystemet. Hvis ikke din motor er konserveret, kan den nemlig tage skade. Du skal derfor sørge for at lave dette arbejde, inden frosten rammer landet. Det kan blive en dyr lærestreg, hvis ikke du gør det. Udover konservering af motor, skal du også lave et olieskift før vinteren. Hvis ikke du gør det, kan du risikere, at den beskidte olie i løbet af vinteren står og tærer på delene. Du kan finde en udførlig vejledning til hvordan du gør begge dele her: 

  motor med frostvagt

  Den hvide dims bag ved motoren er en frostvagt, der holder temperaturen over 0 °C

  Hvis du ønsker at sejle om vinteren og derfor jævnligt opholder dig ombord og sejler ture, skal du ikke frostsikre din båd med frostvæske. Du skal derimod sørge for, at der er varme omkring din motor, så temperaturen aldrig kommer under 0 grader. Det kan du enten gøre ved at lægge en frostvagt med termostat ved motoren eller ved en anden varmekilde, der sørger for at holde temperaturen over 0 grader i båden.

  Hvis du vælger en anden varmekilde, som holder hele båden over 0 grader, kan med du fordel åbne til motorrummet, så varmen også kan cirkulere omkring motoren.

  Uanset hvilken løsning du skal bruge, skal du lave et service med olieskift og nye filtre.

  Tjekliste: Frostsikring af motor

  Hvis ikke du sejler i båden om vinteren skal du:

  • Frostsikre bådens kølesystem.
  • Foretage et olieskift og generel service.


  Hvis du sejler i båden om vinteren skal du:

  • Sørge for at holde temperaturen over 0 grader omkring motoren eventuelt ved at montere en frostvagt.
  • Foretage et olieskift og generel service.

  Batterier

  Dine batterier ombord kan også tage skade af frosten. Bly, gel og AGM batterier har det bedst når de er ladet helt op. Derfor skal du lade dem helt op. Det er en god ide at fra koble dem helt fra eller slukke på hoveafbryderen, så de ikke kan aflade. Hvis ikke du skal sejle i løbet af vinteren, kan du vælge at tage batterierne væk fra båden og opbevare dem et køligt, men frostfrit sted.

  Du skal tjekke spændingen på dine batterier flere gange i løbet af vinteren for at sikre dig, at spændingen ikke falder for meget. Dine batterier må ikke komme under 12,1 V, hvilket svarer til ca. 50% af batteriets kapacitet.

  Tjekliste: Batterier

  For at sikre dine batterier og forlænge deres levetid, gør du dem vinterklar ved at:

  • Lade dem helt op og tjekke dem flere gange i løbet af vinteren.
  • Frakoble batterierne og opbevare dem køligt, men frostfrit.

  Rig, mast og sejl

  Gør det til en vane, at lave et gennemtjek af din rig og kontroller alle fald, også selvom din mast er monteret. Du skal derudover tjekke om de rustfrie wirer er fri for lus, om der ser ud til at være revnedannelser i terminalerne og om der er revner eller andre skader i vantskruerne eller gevindet.

  Din mast skal også have et grundigt eftersyn, inden den går en kold vinter i møde. Du skal specielt holde øje med, om der er tæring ved mastens rustfrie beslag og om der er skader eller revner.

  Hvis du ønsker at lade din båd overvintre i vandet, er det garanteret fordi du gerne vil forlænge sæsonen og have glæde af båden hele året. Derfor skal du lade sejlene blive siddende. Du skal være opmærksom på at sikre dem ordentligt, så de ikke står og blafrer og bliver slidt uhensigtsmæssigt. Du skal også være opmærksom på, at du skal tjekke dem regelmæssigt, for netop at undgå slid. Tag også bompressening på og fastgør dit rulleforsejl.

  Tjekliste: Rig, mast og sejl

  • Gennemtjek din rig og alle fald.
  • Se masten efter for tæring og skader.
  • Sørg for at dine sejl er grundigt sikret og tjek dem ofte.

  Vandsystemer

  frostsikring af båd - frostvæske i toilettet

  Frostvæske i toilettet sikrer at kummen, slanger og rør ikke sprænger i frosten.

  Dette punkt handler om alle vandsystemer ombord, altså forbrugsvand og holdingtank. Det er vigtigt at alle vandsystemer frostsikres, da vand udvider sig, når det fryser og du kan derfor risikere at stå med sprængte vandrør.

  Du frostsikrer vandsystemerne enten ved at tømme dem fuldstændig eller ved at tilføre frostvæske i vandsystemerne. Ved at tilsætte frostvæske i systemet, sænker du frysepunktet. Hvis du skal sejle eller opholde dig på båden i løbet af vinteren, skal du derfor huske at medbringe drikkevand, efter du har tilsat frostvæske i vandsystemet.

  Det er ikke nok bare at tilsætte frostvæske i tanken, du skal sørge for at få det igennem hele systemet ved at åbne hanerne og pumpe det igennem systemet.

  Tjekliste: Vandsystemer

  • Tøm vandsystemerne eller tilsæt frostvæske i alle vandsystemer.
  • Sørg for at frostvæsken er fordelt i hele systemet.

  Søventiler

  Der er forskellige meninger om hvordan man bedst sikrer sine søventiler i frost. Derfor vil man støde på både sejlere, der taler for at holde søventilerne åbne, så frosten ikke sprænger en lukket hane og sejlere der taler for, at de skal lukkes, når man forlader sin båd.

  En sikker løsning er, at man lukker søventilerne og fjerner slangerne og derefter hælder frostvæske i og monterer slangerne igen. Frostvæsken fungerer her på samme måde som den gør i vandsystemerne.

  Tjekliste: Søventiler

  • Fjern slangerne og hæld frostvæske i søventilerne. Monter derefter slangerne igen

  Om læ

  Det vigtigste, der er at sige omkring vinterklargøring om læ, handler om varme og fugt. Du kan undgå fugt ved enten at sætte varme på ombord eller ved at affugte luften ombord. Det bedste resultat får du ved en kombination af begge løsninger.

  Varme ombord

  Du kan skabe varme ombord med forskellige varmekilder. Du skal derfor tage stilling til, hvilke varmekilder, du vil have ombord.

  Her er de fire mest oplagte varmekilder for danske sejlere:

  Mange erfarne vintersejlere har både brændeovn, oliefyr og elvarme. Hvilke varmekilder der er de rigtige for dig, kan du læse mere mere om i siden Varme om bord, hvor de forskellige muligheder og fordele og ulemper gennemgås.

  Fugt

  Du skal gøre hvad du kan, for at undgå fugt ombord. For at undgå fugt og kondens ombord, kan du bruge fugtposer eller fugtfjernere. De fungerer ved at opsamle den overskydende fugt ombord. Sørg for at lufte godt ud og stil hynder og puder på højkant, når du forlader båden. Så får de luft fra alle sider og du begrænser risikoen for fugtskader.

  Du kan eventuelt investere i en affugter til at have stående ombord, men vær opmærksom på, at mange af dem bruger en del i strøm.

  Lad være med at have overflødige tekstiler liggende ombord, men tag dit sejlertøj, redningsvestene, ekstra tøj og tæpper med frem og tilbage, så de ikke ligger og holder på fugt ombord på båden.

  Tjekliste: Om læ

  • Opvarm båden ved at finde den rette varmekilde.
  • Undgå fugt ombord ved at bruge fugtposer og fjerne tøj, hynder m.m.

  Hvordan fortøjer du båden?

  Når du vælger at lade din båd overvintre i vandet, skal du være meget opmærksom på din båd skal være sikkert fortøjet ved broen. Du skal anskaffe dig fortøjninger der er kraftigere, end dem du vil bruge i sommersæsonen. Vind og vejr vil forårsage kraftigere belastning på fortøjningerne og det er derfor vigtigt at bruge dobbelte fortøjninger med ryk-dæmpere.

  Du skal montere spring i begge sider, så din båd ligger trygt og sikkert uanset vindstyrke- og retning. Du skal altid tjekke at din båd ligger sikkert mange gange i løbet af sæsonen. Hvis der varsles kraftig vind eller uvejr, skal du tjekke din båd inden, så du kan sikre den yderligere og tjekke igen efterfølgende, så du kan være sikker på, at alt er i orden.

  Tjekliste: Fortøjning

  • Anskaf dig større og kraftigere fortøjninger med ryk-dæmpere.
  • Monter spring i begge sider.
  • Tjek din båd jævnligt - og særligt i forbindelse med varsling af hårdt vejr.

  Havne og forsikringsforhold

  Det er altid dit ansvar, at forhøre dig hos dit forsikringsselskab og din havn, om hvilke forholdsregler du skal tage, hvis du skal være sikker på, at være dækket hele året - og også hvis du vælger at lade din båd overvintre i vandet.

  Det er udelukkende i havne, som betegnes som A-havne, at du må lade din båd ligge i vandet efter den 15. november. Sørg derfor for at tjekke op på din egen havn, inden du planlægger overvintring i vandet.

  Derudover skal du sørge for at vinterforsikre din båd, så du er sikker på at du er dækket ved eventuelle skader. Den dårlige nyhed er desværre, at uanset om du er vinterforsikret eller ej, dækker din kaskoforsikring ikke ved is- og frostskader.

  Tjekliste: Havne og forsikringsforhold

  • Tage kontakt til din havn og få opklaret, om det er en A-havn.
  • Tage kontakt til dit forsikringselskab og hør om din specifikke police.
  • Tegn en vinterforsikring.

  Hvor tit skal du kigge til den?

  Du skal gøre det til en vane, at tjekke din båd jævnligt, så du undgår skader både på din egen og naboernes båd. Lav eventuelt en aftale med naboerne i din havn om, at I skiftes til at tjekke dem en gang om ugen. Hvis det går på skift mellem jer, kan I ende med at være ansvarlige for et tjek én gang om måneden.

  Udover de aftalte og regelmæssige tjek til båden, skal du naturligvis holde dig orienteret i vejrudsigter og varsling af dårligt vejr. Lav altid et ekstra tjek, hvis der varsles kraftig vind. Du kan undgå mange skader ved at være på forkant.

  Tjekliste: Kig til båden

  • Du skal tjekke din båd jævnligt.
  • Lav eventuelt en nabo-aftale, hvor I skiftes til at tjekke hinandens både.
  • Læg altid et ekstra tjek ind ved varsling af dårligt vejr.

  Hvad er det allervigtigste man skal være opmærksom på?

  Den vigtigste ting du skal huske, når du gør din båd vinterklar er, at du skal frostsikre sin motor. Det gør du som beskrevet enten ved at tilføre frostvæske til motoren eller ved at sørge for at temperaturen ved din motor ikke kommer under frysepunktet.

  På den anden side er situationen virkelig slem, hvis en søventil frostsprænger og din båd synker, så derfor er det virkelig vigtigt, at frostsikre søventilerne også.

  Sådan kunne vi blive ved. Det hele er vigtigt og du skal derfor forberede dig godt og lægge noget arbejde i at gøre din båd klar til overvintring i vandet.

  Resultatet er til at mærke og vintersejlads og vinterhygge i havnen er ikke til at sammenligne med noget andet.

  Tjekliste over ting, du bør anskaffe dig, så du er klar, når vinteren rammer:

  • Frostvæske eller frostvagt til din motor
  • Filtre til motor
  • Olie til motor
  • Kraftigere/flere fortøjninger
  • Fugtposer

  Se også: Tjekliste - gør båden klar til vinteren

  .
  Rul til toppen