Motor

Vinterkonservering af indenbordsmotor

En motor, der ikke er konserveret, kan tage skade af frost. Her gennemgår vi, hvad du som minimum skal gøre for at sikre din dieselmotor inden vinteren.

Af: Morten Kjems - senest ajourført d. 28. september 2023

Indhold

  Ekspandér

  Derfor skal motoren konserveres om vinteren

  En motor, der ikke er konserveret, kan tage skade i vinterens frost. Vandet i motorens kølesystem kan fryse, når frosten sætter ind og det kan motoren tage skade af. Derfor er det vigtigt at frostsikre motoren inden vinteren.

  Det er også god skik at foretage et olieskift før vinteren. Olien i motoren bliver med tiden beskidt af sod og kan udvikle syre. For at undgå at motoren står vinteren over med beskidt olie, der kan tære på delene, skiftes olien.

  Der er altså to ting, som vi skal gøre for at vinterkonservere en klassisk indenbords dieselmotor:

  • Frostsikre bådens kølesystem.
  • Foretage et olieskift.

  Før du går i gang

  Hvis du aldrig har vinterkonserveret en motor før, er der et par ting, du skal huske, inden du går i gang. Det er vigtigt, at du har motorens manual ved hånden. I manualen kan du finde oplysninger, der er vigtige for lige præcis din motor og manualen kan hjælpe dig med at lokalisere de forskellige dele af motoren, som du skal kende. Ofte er der også guider til, hvordan frostsikring og olieskift foretages for lige netop din motor.

  Skift af olie og oliefilter

  Det skal du bruge:

  • Motorens manual
  • Handsker
  • Klude
  • Nyt Oliefilter
  • Filtertang
  • Oliepumpe
  • Motorolie
  • Målekande / -spand

  Skift af olie og oliefilter kan foretages både i vandet og på land. Her gennemgår vi fremgangsmåden, hvor båden er i vandet og kan suge kølevand fra havnen. Gør du det på land, er fremgangmåden den samme. Du skal blot søge for, at motoren kan suge kølevand fra en spand, der hele tiden fyldes med en vandslange.

  Sådan gør du:

  1: Varm motoren op

  Først skal motoren og olien varmes op. Når olien er varm bliver den tyndere og er nemmere af pumpe ud.

  Start moteren mens båden ligger i havnen. Lad den nu køre i frigear til den har nået drifttempereatur eller ca. 15. min. Sluk så motoren.

  2: Pump olien ud

  Hvordan skal olie bortskaffes

  Den gamle olie skal bortskaffes som fartligt affald. Det kan du som regel gøre på havnens miljøstation ellers kan olien afleveres på en genbrugsstation.

  Brugte oliefiltre skal afleveres samme sted.

  Nogle motorer har en slange eller en prop i bundkaret, der kan kobles på en oliepumpe. Har din motor den løsning, kobler du pumpen på her og pumper olien ud.

  Er der ikke en særlig anordning til olietømning, trækker du målepinden op. Nu kan du føre slangen fra oliepumpen ned i bundkaret via åbningen til målepinden. Urenheder har det med at samle sig på den laveste sted, så forsøg at ramme det laveste punkt med slangen. Pump så olien ud og over i en passende beholder. Mål hvor meget olie du pumper ud i deciliter. Noter målet. Der skal hældes lige så meget ny olie på motoren, som du har pumpet ud. Til sidst tager du slangen op og sætter målepinden tilbage.

  Vær opmærksom på at olien er meget varm. Den beholder du vælger til olie skal kunne holde til varmen.

  3: Skift oliefilteret

  Skru det gamle oliefilter af. Hvis du ikke kan få det af med håndkraft, kan det være nødvendigt at bruge en filtertang. Hold en klud til, når du løsner filteret til at fange spild. Læg det gamle filter væk og find det nye frem. Smør lidt ny motorolie på filterets gummipakning og spænd så det nye filter fast. Spænd til med håndkraft til du begyndet at møde lidt modstand. Giv det så en halv omgang til. Undlad at bruge filtertangen. Det gælder ikke om at spænde det så fast som muligt. Det skal blot være tæt og sidde fast.

  4: Hæld ny olie på

  Nu er du klar til at hælde ny olie på. Der skal hældes lige så meget ny olie på, som du pumpede ud i trin 2. Faktisk en anelse mere, da der også er lidt oile i det skiftede filter. Hæld olie på gennem en tragt og lad olien synke på plads i motoren. Tjek så at oliestanden er korrekt med målepinden. Husk at tjekke i manualen hvilken type olie din motor benytter.

  5: Varm motoren op

  Start motoren og lad den køre nogle minutter, så den nye olie kan fordele sig og smøre motoren med ren olie. Se efter om der er tæt omkring det nye oliefilter. Er der utæt, skal du stoppe motoren, tjekke pakningen og spænde efter. Når alt er tæt og motoren har kørt lidt, kan du slukke motoren. Vent nu ca. 10 minutter til olien har fundet sit leje i bundkarret. Tjek så oliestanden igen og påfyld mere olie, hvis det er nødvendigt.

  Nu har du skiftet olie og oliefilter.

  Skift olie på gearkassen

  Olien skal i gearkassen skal også skiftes. Her er det sværere at give en generel vejledning. Tjek manualen for din motor og følg vejledningen.

  Konservering og rens af kølevandssystemet

  Før du går i gang

  Før du går i gang, skal du have styr på om din motor er saltvandskølet eller ferskvandskølet. Det kan du nemt finde i manualen.

  Er din motor saltvandskølet, kan du springe afsnittet Konservering af ferskvandssiden over. For ferskvandskølede motorer, skal både salt - og ferskvandssiden konserveres. Så her skal du følge hele guiden. Ellers er fremgangsmåden ens for begge motortyper.

  Konservering af saltvandssiden

  Det skal du bruge

  • En stor spand
  • Slange til motorens indsugningspumpe
  • Slange til udstødning (kan udelades)
  • Kølevæske
  • Vandslange
  • Evt stige eller bukke

  Saltvandssystemet er et åbent system, der suger saltvand ind fra havet. Det kolde havvand sendes forbi en varmeveksler eller selve motoren, hvor det optager en masse varme. Det varme saltvand sendes så retur til havet via udstødningsslangen. På den måde holdes motorens temperatur på et passende niveau.

  Når vi konserverer saltvandssystemet, vil vi opnå to ting:

  • At skylle systemet med ferskvand, så det er fri for salt og snavs.
  • At fylde systemet med en frostvæske, der sikrer mod frost og beskytter mod rust og ir.

  Sådan gør du:

  1: Tilslut en sugeslange

  Vinterkonservering af indenbordsmotor - sugeslange på motor

  Sugeslangen er koblet direkte på motoren

  Lokaliser hvor motoren tager saltvand ind og følg slangen til motoren. Den er sikkert afbrudt af et søvandsfilter på vejen. Tag slangen af enten direkte ved motoren eller ved søvandsfilteret. Sæt nu en slange på, som er lang nok til, at den kan nå en spand med vand. Motoren kan jo ikke suge kølevand fra havet, så vi fodre den i stedet med med rent ferskvand fra spanden. Du skal hele tiden have en vandslange til at løbe i spanden, for motoren tømmer den lynhurtigt, hvis den ikke konstant efterfyldes.

  Motoren suger rent ferskvand fra spanden

  Det er vigtige at lade motoren suge selv fra en spand. Man kan fristes til bare at sætte en vandslange direkte på indtaget, men det kan presse for meget vand ind i motoren. Derfor lader vi motoren suge selv, så den kun tager det vand, den skal bruge.

  Hvis båden er i vandet, kan du gøre som ovenfor, så længe du lukker søventilen til saltvandsindtaget.

  2: Skyl med rent ferskvand

  Når sugeslangen er klar til at forsyne motoren med rent ferskvand, tænder du motoren. Kør så i tomgang og frigear i ca 15 minutter eller til motoren har opnået drifttemperatur. Mens motoren kører, skal du holde øje med at spanden med ferskvand ikke suges tom. Når de 15 minutter er gået, er systemet skyllet godt rent for salt og andet skidt. Sluk nu motoren.

  3: Konserver med kølevæske - metode 1

  Kølevæsken cirkulerer

  Nu skal vi have kørt en beskyttende frostvæske gennem systemet.

  Sæt nu sugeslangen ned i blandingen af vand og glykol i det blandingsforhold, der er angivet på produktet. Sæt spanden under udstødningen, så blandingen ryger tilbage i spanden, når den har været en tur igennem kølesystemet. Start motoren og lad den suge gykolblandingen fra spanden. Da blandingen ryger tilbage i spanden, kan den cirkuleres flere gange og nå ud i alle kroge af systemet. Sluk så motoren og lad den indsugede glykolblanding blive i motoren. Den beskytter nu systemet mod frost og har lagt hinde der beskytter mod rust og ir.

  3: Konserver med kølevæske - metode 2

  Ligger båden i vandet eller er det af en anden grund ikke muligt at cirkulere kølevæsken, som beskrevet ovenfor, kan man i stedet gøre følgende. Når motoren er skyllet igennem med ferskvand slukkes den. Nu fylder du en spand med glykolblanding og sætter sugeslangen i. Tænd så for motoren og hold øje med at kølevæsken forsvinder fra spanden og bliver suget ind i motoren. Hold også øje med at glykolblandingen kommer ud ved udstødningen. Det er nemt at se, da den er tilsat et farvestof. Så snart spanden er tom slukker du motoren. Hvis blandingen nåede hele vejen gennem systemet og kom ud ved udstødningen, er du færdig. Hvis den farvede blanding ikke nåede helt igennem systemet, må du give motoren en spand til. Forsæt med at give den en ny spand, til du er sikker på at systemet er fyldt med glykolblandingen. Nu er saltvandssiden fuld af kølevæske og kan ikke fryse og tage skade i vinterens frost.

  Konservering af ferskvandssiden

  Beholder til kølevæske

  Konserveringen af ferskvandssiden er heldigvis meget nemmere end på saltvandssiden. Der er kort fortalt to muligheder. Enten skifter/efterfylder du med kølevæske eller også tømmer du ferskvandssiden helt af.

  Skift kølevæske

  Det anbefales at skifte kølevæske hvert andet år. Så er du sikker på, at kølevæsken ikke har mistet sine beskyttende egenskaber. Hvis der ikke er behov for at skifte kølevæsken, skal du blot kontrollere niveauet og efterfylde. Hvis du skal skifte, skal du først tømme det gamle kølevand af. Her skal du have fat i motormanualen og tjekke hvordan det gøres. Som regel skal der løsnes et par bolte nederst i systemet, så alt kølevæsken kan løbe ud. Når det er gjort, fylder du ny kølevæske på.

  Tøm kølevæsken af

  Ved vinteropbevaring kan du også blot tømme systemet og vente til foråret med at fylde ny kølevæske på. Når systemet er tomt, er der ikke noget der kan fryse og sprænge.

  Vælg en ikke-giftig kølevæske

  Fællesbetegnelsen for kølevæske er glykol. Men der findes to typer, hvor den ene er markant mere giftig og miljøskadelig end den anden. De to typer er:

  • Propylen gykol
   Er meget lidt giftig og findes i kosmetik- og plejeprodukter. Den er meget lidt miljøskadelig.
  • Etylen glykol
   Har et lavere frysepunkt, men er meget giftig for miljøet og ved indtagelse.

  Dansk Sejlunion anbefaler altid at benytte propylen gykol. De beskyttende egenskaber er fine til den danske vinter og derfor er der ingen grund til at benytte den mere giftige etylen glykol. Du kan se hvilken type en frostvæske indeholder ved at læse på dunken.

  .
  Rul til toppen

  Læs også: