Ny bådejer | Økonomi og jura

Sofie på 21 år sparrede sammen til sin egen båd og har udgifter for 11.000 kr. om året

Sofie har arbejdet målrettet i sine to sabbatår, for hun ville være bådejer. Nu har hun købt en Nord 80 på 26 fod og har lært at lave det meste bådarbejde selv.

ung med båd
Af: Cille Rosentoft - senest ajourført d. 4. november 2021

Sophie har båd for ca. 11.000 kroner om året.

Sofie Weber på 21 år var helt sikker på hvad lønnen fra sabbat-årenes hårde arbejde skulle bruges på. Hun har nemlig lige siden hun var otte år, drømt om at eje sin egen båd. Sofie holdt to sabbatår, så hun fik råd til at købe en båd og derefter også havde råd til at have den, på trods af at hun er studerende.

Sofie besluttede sig for at skrive ned, hvad hun ledte efter i en båd. Hvad var vigtigt for hende? Det blev til følgende punkter:

Det skulle være en lille båd, som hun selv kunne sejle, men der skulle være plads til at bo ombord, hvis hun i sæsonen havde lyst til det. Der skulle være køkken, køleskab og toilet. For Sofie var det ikke vigtigt, om den sejlede hurtigt.

Sofie tog duelighedsbevis i 2019/2020 og købte derefter en båd i 2020 - en Nord 80 på 26 fod fra 1978. Inden da havde hun undersøgt markedet og da hun så denne båd første gang, var hun ikke i tvivl.

Sofie vil selv og kan selv

Sofie havde sat et budget på 80.000, men det det lykkedes hende at forhandle prisen på Cava, som hun har døbt sin båd, ned på 57.000. Prisforhandlingen gjorde, at hun havde lidt til overs til reparationer og vedligeholdelse sæsonen efter.

Sofie kommer ikke fra en sejlerfamilie og har aldrig beskæftiget sig med både. Men nu hvor hun er blevet bådejer, er det vigtigt for hende selv at kunne stå for vedligeholdelse og reparationer. Det betyder, at hun laver en masse research og ser virkelig mange youtube-videoer. Til gengæld har hun sidste forår både skiftet søventiler og alle indvendige slanger. Hun har givet båden en ordentlig omgang, fordi hun gerne vil vide, hvordan det hele fungerer. For Sofie er det vigtigt at kunne selv og det hun endnu ikke kan, det lærer hun. På den måde sparer hun en masse penge og bliver tryggere i sin egen båd, fordi hun kender den og selv har stået for arbejdet.

Driftsudgifter:

Udgiftspost Beløb
Ansvarsforsikring 1.229 kr.
Havneplads og bådløft 6.885 kr
Brændstof 900 kr.
Vedligeholdelse og klargøring 1.000 kr.
Opgraderinger/reparationer* 1.000 kr.
Samlede udgifter årligt 11.014 kr.

* Dette er et overslag.

Dette dækker posterne over:

Forsikring

Sofies båd er forsikret med den lovpligtige ansvarsforsikring. Hun betaler 1229,- pr sæson for ansvarsforsikring.

Havneplads og landplads

Sofies båd ligger i Sæby havn og her har hun en fast plads. Hun betaler 5885,- pr år inkl. landplads. Derudover betaler hun 500,- pr løft, når båden skal i vand/på land.

Brændstof/sejl

Sofie starter motoren, hvis vinden dør og når hun skal ind og ud af havnen. Hendes motor kan rumme 75 liter og det passer med, at hun bruger en tank pr. sæson. Hun bruger brændstof for ca 900,- pr sæson.

Vedligeholdelse og anskaffelser

Første år var et dyrt år for Sofie, fordi hun valgte at give Cava en større omgang. Sofie brugte de penge, som var regnet ind i budgettet til at købe båd for og allerede andet år har hun minimale udgifter på vedligeholdelse/reparation.

Første år brugte hun 20.000 på vedligeholdelse/reparationer.

For de 20.000 har hun skrabet bunden ned, malet den med primer og bundmaling, skiftet søventiler, haner, slanger til vask og toilet, nyt storsejlsskøde og tov. Derudover har hun købt nye batterier og ny vedligeholdelses-lader.

Sofies første år som bådejer har som skrevet før været dyrere, end hun regner med, at de næste år bliver.

Sofies budget for første år:

  • Forsikring 1229,-
  • Havneplads/landplads/løft 6885,-
  • Brændstof 900,-
  • Vedligeholdelse 20.000,-

Faste udgifter hvert år:

  • Forsikring 1229,-
  • Havneplads/landplads og løft 6885,-
  • Brændstof 900,-
  • Klargøring af båd 2000,-

Samlet: 11.014,- 

.
Rul til toppen