Bådforsikring

Hvordan dækker din kaskoforsikring?

Uheldet er ude. Du får en skade på båden. Det bliver dyrt, mindst 50.000 kroner. Men heldigvis har du din kaskoforsikring, så du er godt dækket. Eller er du?

Senest ajourført d. 1. marts 2022

Indhold

  Ekspandér

  Hvordan dækker din kaskoforsikring?

  Herunder gennemgår vi de  forsikringsbegreber, du som bådejer bør kende, når du skal vurdere, hvilken bådforsikring der passer bedst til dit behov. Se også eksempel på, hvordan du udregner dækningsgraden.

  Tre forsikringsmodeller

  Enhver erstatning af skade på din båd bliver udløst på basis af betingelserne i forsikringen. Den enkeltfaktor, der har størst indflydelse på beløbet,
 er spørgsmålet om dækningsformen.

  Grundlæggende er der tre forskellige forsikringsmodeller med forskellig dækningsgrad: Dagsværdi – uden fast takst, Dagsværdi – med fast takst og Nyværdi – med fast takst

  Dagsværdi – uden fast takst

  Langt de fleste forsikringsselskaber i Danmark tilbyder udelukkende bådforsikringer, der dækker dagsværdien uden fast takst. I forsikringssprog hedder modellen ”uden fasttakseret forsikringssum”. Det betyder, at selskabet før udbetaling af erstatning fratrækker et beløb for slid og ælde. Fradraget bliver typisk fastlagt ud fra en tabel, der for hvert år gradvist afskriver bådens og grejets værdi.

  I praksis giver det ofte en erstatning markant under, hvad det koster at få båden sejlklar igen. Det er noget, som mange forsikringstagere ikke er bevidste om, og de får derfor en kedelig overraskelse, når de ser erstatningsbeløbet.

  Modellen har ofte en yderligere finte, der reducerer erstatningen – nemlig et dækningsloft, der siger, at kostbare dele som mast og rig maksimalt kan erstattes med 20-30 procent af bådens forsikringssum.

  Dagsværdi uden fast takst er den billigste af de tre forsikringsmodeller.

  Dagsværdi – med fast takst

  Enkelte forsikringsselskaber tilbyder en model, hvor forsikringen dækker den konkrete dagspris på det ødelagte grej – det vil sige uden fastlagte afskrivninger.

  Som forsikringstager er du sikker
 på enten at få repareret båden til mindst samme niveau som før skaden – eller få udbetalt et beløb svarende til, hvad det koster at købe brugt udstyr i samme stand. Ved fast takseret forsikringssum kan erstatningen ikke nedsættes på grund af underforsikring. Dette er en forsikringsform, der ligger tæt op ad ordningen på bilers kaskoforsikringer.
  Prismæssigt er forsikringsmodellen en mellemløsning.

   

  Bådforsikring hos Dansk Sejlunion

  Som klubmedlem i Dansk Sejlunion kan du tegne bådforsikring efter dækningsprincippet “Nyværdi - med fast takst” til en konkurrencedygtig pris.

  Læs mere om fordelene ved Dansk Sejlunion Bådforsikring her.

  Nyværdi – med fast takst

  Hvis du helt vil undgå fradrag for dit ødelagte udstyr, skal du tegne en forsikring, der dækker bådens og grejets nyværdi – ”fasttakseret forsikringssum” i forsikringssproget. Dækningsprincippet, der også kaldes ”nyt for gammelt”, betyder, at du uanset grejets stand får tilkendt erstatning svarende til nyprisen.

  Bedre forsikringsdækning fås ikke, og derfor er det også en løsning med en højere årlig præmie end de øvrige to forsikringsmodeller.

  Eksempel på erstatningssum

  Med udgangspunkt i de tre forskellige forsikringsmodeller beregner vi herunder, som eksempel, den erstatning du som bådejer vil få ved skade.

  I denne skadessituation har vi en velholdt kølbåd. Under sejlads knækker luv topvant pludseligt og den seks år gamle mast knækker. Følgende tal bruges til beregning af erstatningssummen:

  Ny mast, rig og materialer: 40.000 kr.
  Arbejdsløn: 10.000 kr.
  Bådens forsikringssum: 100.000 kr.
  Selvrisiko: 5000 kr.

  Erstatning med forsikring Dagsværdi - uden fast takst

  Selskabet tager udgangspunkt i sine afskrivningstabeller. En seks år gammel mast vil typisk blive afskrevet med 40 procent (af mastens nyværdi på 40.000 kr.). Det giver en erstatning på 24.000 kr. plus arbejdsløn og fratrukket selvrisiko.

  Her vil din samlede erstatning lyde på 29.000 kr.

  ...med mindre, forsikringen også har et dækningsloft på mast og rig. Et loft på fx 30 procent af forsikringssummen vil betyde, at masten, inklusive arbejdsløn, erstattes med maksimalt 30.000 kr. minus selvrisiko – dermed i alt 25.000 kr. i erstatning.

  Erstatning med forsikring Dagsværdi - med fast takst

  Forsikringsselskabets taksator vil, når båden er forsikring med dagsværdi - fast takst vurdere, hvad det vil koste at skaffe en brugt mast svarende til den ødelagte. Masten koster måske 30.000 kr. Erstatningen er dermed 30.000 kr. plus arbejdsløn og fratrukket selvrisiko.

  I alt en erstatning på 35.000 kr.

  Erstatning med forsikring Nyværdi - med fast takst
  Uanset mastens brugtværdi, så bliver erstatningen fastlagt ud fra, hvad udstyret koster fra nyt samt arbejdslønnen minus selvrisiko.

  Med forsikringen Nyværdi - med fast takst får du altså den højeste erstatning på i alt 45.000 kr.

  Havnens forsikringsstatus

  Brancheorganisationen Forsikring & Pension fører en liste over de danske havnes godkendelsesstatus der er afgørende for, om din båd er dækket af bådforsikringens standardbetingelser. Havnene er kategoriseret som følgende:

  A-HAVN = GODKENDT HAVN: Henliggen i vandet hele året samt sejlads hele året.
  B-HAVN = DELVIS GODKENDT HAVN ELLER SVAJEPLADS / BÅDEBRO: Henliggen i vandet tiden 1/4 - 15/11. Uden for perioden er henliggen ikke tilladt.
  C-HAVN = IKKE GODKENDT HAVN: Henliggen efter særlig aftale. Kontakt hovedkontoret for skriftlig godkendelse/dækningstilsagn.
  D-HAVN = SVAJEPLADS/BÅDEBRO: Henliggen i perioden 1/4 - 15/9. Kontakt hovedkontoret for skriftlig godkendelse/dækningstilsagn.

  Forsikring & Pensions havneliste opdateres løbende på deres hjemmeside.

  Hvilken bådforsikring skal du vælge? 

  Dit valg af bådforsikring afhænger først og fremmest af din personlige risikovillighed. Der er dog et par tommelfingerregler du, i forhold til bådens alder, kan tage udgangspunkt i:

  Under 5 år… De første fem år af bådens levetid er afskrivningerne små. Det kan være et argument for at vælge en forsikring med dagsværdi uden fast takst.

  Fra 5-10 år… De næste ti år vil en bådforsikring med fast takst være en løsning, der sikrer god skadesdækning trods bådens alder.

  Over 15 år… Er båden mere end 15 år gammel vil værdien af båd og grej i mange tilfælde være faldet så meget, at de dyreste forsikringsmodeller ikke længere giver optimal valuta for pengene.

  Hvilken bådforsikring du vælger afhænger dog af mange forskellige forhold foruden din egen risikovillighed. Det allervigtigste er, at du kender din egen forsikring - og ved hvad den dækker i tilfælde af skade!

  Få hjælp til valg og ved skade

  Du kan få hjælp til at forsikre din med af en uafhængig forsikringsrådgiver og Dansk Sejlunion - som medlem i en klub under Dansk Sejlunion.

  Dansk Sejlunion Bådforsikring bygger på erkendelsen af at sejlere er forskellige og har forskellige behov. Derfor har vi indgået samarbejde med forsikringsselskabet FIRST, som giver mulighed for individuel tilpasning af forsikringen. FIRST kender til sejlernes verden og har dermed mulighed for at give en god service i skadessituationen.

  En del af pakken er en professionel forsikringsmægler, der hjælper hvis du har brug for at få uddybet forsikringsbetingelser før du tager valget. Har du brug for støtte vedrørende administrative forhold i skadessituationen eller vil du have en uvildig vurdering af skadesbehandlingen, er mægler ligeledes klar med generel uvildig rådgivning til dig, som benytter Dansk Sejlunions forsikringstilbud.

  Dansk Sejlunion følger nøje op på aftaler med mægler og forsikringsselskaber for at sikre en god service og for sammen med vores samarbejdspartnere at skabe bedre dækning eller nye tilbud, som er til glæde for sejlerne.

  Forsikringer i forsikringen

  I mange kaskoforsikringer er der tilknyttet andre forsikringer. Der vil ofte være tale om bådulykkesforsikringer og retshjælpsforsikring - disse kan være faste dele af kaskoforsikringen eller være tillægsforsikringer du aktivt skal tilvælge.

  Ulykkesforsikring

  En ulykkesforsikring omfatter forsikringstageren og andre ombordværende, typisk op til seks personer. Hver person er dækket med den forsikringssum, som er aftalt med forsikringsselskabet. Forsikringen dækker ulykker under sejlads, når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

  Retshjælpsforsikring

  En retshjælpsforsikring giver dig økonomisk hjælp i forbindelse med visse private retssager. For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.

  Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.

  Sådan skifter du forsikringsselskab

  Alt efter hvor du har forsikret din båd, tilbydes der forskellige muligheder for opsigelse af din nuværende forsikring. Mulighederne kan være:

  • Opsigelse kan kun ske til hovedforfaldsdato
  • Opsigelse kan ske med 14 dages varsel (måske specielle regler for det første år)
  • Opsigelse kan også ske med 14 dages varsel efter skadessag er afsluttet

  Hvordan dit forsikringsselskab forholder sig skal du læse i dine forsikringsbetingelser.

  .
  Rul til toppen