Indhold

  Ekspandér

  Trim riggen til en mere komfortabel sejlads

  Vi har spurgt sejlmager Lars Jensen fra North Sails om hans bedste råd til at sætte riggen rigtigt.

  Sæt altid riggen hårdt

  "Jeg ser for ofte at riggen ikke er sat hårdt nok, og det gælder for både kapsejlere og tursejlere, men især mange tursejlere sætter deres rig alt for løst, og så har de slet ikke styr på sejlene. Riggen på en moderne turbåd skal altid stå meget tot, og mere tot end de fleste forestiller sig"

  ”Masten skal også stå spændt med en let krumning på mellem en halv og hel bredde af masteprofilet på midten, og have en let hældning agterover.”

  ”Det er lidt individuelt hvor meget masten skal hælde, og det kan man kun finde ud af, ved at sejle med båden i et ordentligt trim, fordi masten skal hælde lige præcist så meget at båden er næsten neutral på roret.”

  ”Det kan man mærke ved, at man ikke skal bruge kræfter på at styre båden væk fra vinden og at den alligevel er en smule luvgirig, så den vil styre langsomt op mod vindøjet, når man slipper roret.”

  Forstaget holdes med tot rig

  ”Riggen på en moderne sejlbåd med bagudvendte salinger skal især stå meget hårdt spændt, fordi det er den eneste måde at holde forstaget tot. Moderne både er bygget til at riggen bliver sat hårdt,” fortsætter sejlmageren.

  ”Det er en gammel sej myte, at man bare kan totte forstaget med hækstaget, men det kan man kun, hvis riggen står så tot, at man ikke bukker masten yderligere, når man haler i hækstaget. Hvis riggen ikke er helt, helt tot, så synker masten en lille smule sammen, når masten bukker, og det slækker forstaget og rigspændingen.”

  Kan det virkelig betyde så meget, vil mange måske spørge, men det har en ganske reel betydning for tursejleren og familiens komfort om bord. ”Når forstaget ikke er helt tot bliver genuaen for dyb i faconen, og vil få båden til at krænge mere end nødvendigt. Man kan ikke bare klare det ved at hale hårdere i skødet og åbne toppen med skødevognen, fordi båden mister noget af sin fremdrift og vil derfor krænge for meget. Det er faktisk sådan, at hvis vi tager to ens både, så vil båden der sejler hurtigst, også krænge mindre, mens den langsommere båd vil krænge mere.”

  Sejl med båden og efterspænd

  Riggens wirer strækker sig lidt, når de kommer under belastning i starten af sæsonen, så derfor skal man huske at efterspænde riggen efter årets første sejlture i lidt frisk vind.

  Under sejladsen skal man holde et vågent øje med vantene i læ side. De må ikke være det mindste slappe på bidevind. Hvis vantene er lidt slappe, er det nemt at totte dem i læ under sejladsen, og så totte vantene i den anden side efter en vending. Bare husk at vantene skal tottes lige meget i begge sider.

  Trim rortrykket med masten

  Det er forstagets længde og mastefodens placering, der sætter mastens hældning, og du kan trimme mastehældningen ved at flytte mastefoden og ved at forlænge eller forkorte forstaget.

  Bådens sejlcenter har afgørende betydning for bådens balance på roret, og princippet er, at båden bliver mindre luvgirig, mindre hård på roret, ved at flytte sejlcentret frem.

  Det gøres ved enten at rejse masten mere op mod lodret eller ved at flytte mastefoden frem i mastesporet og samtidig gøre forstaget lidt kortere. Omvendt skal du flytte masten lidt tilbage eller lægge den mere agterover, hvis båden er bare let lægirig, altså når den gerne vil falde af, hvis du slipper rorpinden.

  En sejlbåd i god balance bør altid være lige en anelse luvgirig, for så er den lettere at styre. Den er lettere at styre, fordi du så kan føle et let rorpres, og fordi båden på foran for tværs og bidevind selv vil søge let mod vinden.

  Det lette rorpres gør, at du fx lettere kan holde kursen og højden. Roret bør dog aldrig være mere end 2-3 grader, når du sejler ligeud på bidevind. Et sådant rorudslag giver også lidt løft på roret og dermed mindre afdrift. Det kan være ubehageligt at styre en lægirig båd. Især i frisk vind.

  Der skal som regel blot en skruetrækker og en svensknøgle til at trimme riggen med. Spænd generelt så hårdt, at der er musik i vantene, når du ”spiller” på dem. Husk at slutte med splitter og tape.

  Det kan være lettest at tage de sidste omgange på vantskruerne i læ på kryds for derefter at vende og give præcis lige mange omgange i den nye læside, så masten stadig står helt lige.

  Forkrummet mast med tot forstag

  Sejladsen bliver mere komfortabel, når forstaget falder så lidt ud i læ som muligt. Især når vinden er frisk og springende med kraftige pust.

  Se hvor lidt ”sag”, udfald mod læ, der er på de to både nedenfor. Det er klaret med en meget tot rig og et let forkrummet masteprofil.

  Prøv at tjekke forstagets udfald i frisk vind ved strække fx spilerfaldet hårdt ud – og se forskellen på dette og forstaget.

  Så ret står mange master på især turbåde. Ofte med for løst topvant og især undervant, så masten krummer og synker sammen, når hækstaget hales.

  Masten skal forbukkes ved først at sætte topvantene meget hårdt. Derefter skal undervantene tottes lige så hårdt, at masten står forkrummet med mellem en hel og en halv profilbredde.

  Sådan sættes riggen nemt og rigtigt op

  Bådens balance på roret trimmes primært med forstagets længde og mastefodens placering. Hvis båden er hård på roret, lægger man først masten lidt agterover, ved at forlænge forstaget. Husk at hele riggen bagefter skal tottes hårdt op igen.

  Trin 1:

  Først sættes masten helt lodret i båden med forstag og topvant, og det kan tjekkes ved at hænge lidt vægt i storfaldet og lade det hænge ned bag masten. Båden skal naturligvis være i sin naturlige balance, og du skal enten gå i land eller stå midt i cockpittet, når du bedømmer det.

  Det kan være en god idé at måle længden på vantene, inden masten sættes på. Så kan du nemlig se, om de er lige lange i begge sider og fx sætte mærker på vantskruerne eller terminalerne. Derved får du identiske punkter på vantene, som du kan måle fra og ned til dækket. På den måde er det lettere og hurtigere at sætte masten lodret.

  Trin 2

  Bådens balance på roret trimmes primært med forstagets længde og mastefodens placering. Hvis båden er hård på roret, lægger man først masten lidt agterover, ved at forlænge forstaget. Husk at hele riggen bagefter skal tottes hårdt op igen.

  En rigspændingsmåler er et nyttigt værktøj, der kan sikre, at bådens rig bliver sat tilstrækkelig hårdt, og at den ikke bliver for løs i løbet af sæsonen. Køb den fx sammen med andre bådejere.

  Trin 3

  Dernæst sættes topvantene meget hårdt, og husk at de skal spændes lige hårdt og skiftevis i begge sider. Så er spørgsmålet, hvor hårdt der er hårdt nok? En god håndregel er, at de skal spændes, indtil du selv synes, de er spændt for hårdt. Du kan også gå den mere tekniske vej og måle spændingen med en rigspændingsmåler, der helt præcist kan vise spændingen på de enkelte vant.

  Trin 4

  Når topvantene er tottet, spændes undervantene lige knapt så hårdt, således at masteprofilet får en let forkrumning på mellem en halv og hel profilbredde. Præcist hvor meget
  bestemmes af bådens rigtype og storsejlets mastekurve.

  Rullemaster skal stå næsten uden krumning, masthead-riggede master skal have en let krumning, og moderne master med bagudrettede salinger skal have en krumning på godt en profilbredde.

  Eventuelle mellemvant sættes efter, at masten skal holdes helt ret til siderne – både ubelastet i havn og under belastning med sejl.

  Når en brøkdelsrig med bagudvendte salinger bliver sat hårdt med den anbefalede forkrumning, så bukker man kun mastetoppen med hækstaget, mens resten af profilet forbliver næsten helt ret. Det hjælper på bådens trim og balance.

  Gode råd

  • Det letter efterspændingen af riggen at tælle, hvor mange omgange du drejer på vantskruerne, for når masten først står lige, så skal vantene efterspændes med samme antal omgange i hver side.
  • Husk at sikre splitter, salinger og andet med vandfast tape, der kan beskytte sejlene mod at blive revet. Det beskytter også mod, at skøder, fald eller andre liner river frithængende splitter op og derved bringer masten i fare for at falde ned.
  • Gevind i rustfri vantskruer kan blive ”revet” og låse sig uhjælpeligt fast, hvis du ikke giver det lidt fedt, inden du spænder riggen hårdt op. Uden fedt kan vantskruen sætte sig så hårdt, som var den svejset sammen. Hvidt teknisk molykotefedt eller blot stævnrørsfedt er fint at bruge.
  • Sejladsen bliver lettere og mere komfortabel, når skivgatter og andre bevægelige dele i riggen er letløbende, og derfor er det en god idé at tjekke, om de skal vaskes og smøres, inden mastens sættes.

  Denne artikel er bragt i samarbejde med Bådmagasinet

  Tekst: Henrik Hansen & Lars Jensen. Foto: Henrik Hansen. Grafik: Lasse Hansen

  .
  Rul til toppen

  Se også: