Under vandlinjen | Forårsklargøring

Hvilken bundmaling skal du vælge?

Der findes bundmaling til alle bådtyper og forhold. Her gennemgår vi de forskellige typer, så du kan vælge den rigtige til din båd..

Hvilken bundmaling skal du vælge
Af: Morten Kjems - senest ajourført d. 2. marts 2021

Indhold

  Ekspandér

  Giftig eller ikke giftig bundmaling

  begroning på sejlbåd

  Derfor skal båden bundmales

  Havet er fuld af forskellige organismer og dyr, der gerne vil 'bo' på bunden på din båd. Bundmaling indeholder stoffer, som modvirker begroning af alle disse organismer. Bundmalingen er altså et forsvarsværk, der holder din båd glat og fri for liv, så den sejler bedre.

  Der er kort sagt to kategorier af bundmaling. Maling med eller uden biocider. Biocider er stoffer, som er giftige, og på den måde holder de invaderende organismer i havet væk.

  Det mest benyttede aktive stof er kobber, men nogle malinger benytter zink eller en kombination af de to.

  Maling uden biocider er sjældent effektive nok til både, der ligger i havet. Derfor er det også tilladt at benytte en maling med biocider til både i saltvand. Denne type er den traditionelle bundmaling, som du finder i de fleste bådudstyrsforretninger.

  Hvis din båd sejler i ferskvand, eller kun har begrænset tid i vandet som eksempelvis trailerbåde, kan du benytte en bundmaling uden biocider. I nogle tilfælde er det ikke et valg, men et påbud. Maling uden biocider er væsentligt bedre for miljøet og kræver færre forholdsreger at arbejde med.

  Forbud og påbud for bundmaling

  Reglerne for bundmaling bliver løbende reguleret. Du kan holde dig orienteret om de gældende regler her:

  Miljøstyrelsen: Regler om bundmaling

  De to vigtigste regler er, at maling med biocider er forbudt, når:

  • Båden sejler i ferskvand
  • Båden vejer under 200 kg (joller)

  Du kan også se miljøstyrelsens Spørgsmål og svar om bundmaling her:

  Miljøstyrelsen: Spørgsmål og svar om bundmaling

  Selvpolerende bundmaling

  Den mest benyttede bundmalingstype er den selvpolerende. Denne type er delvis opløselig og polerer dermed overfladen af under sejlads. På den måde eksponerer overfladen hele tiden friske aktivstoffer, der beskytter mod begroning gennem sejlsæsonen. De inaktive stoffer udskilles under sejladsen. Det betyder, at du faktisk ikke behøver at slibe bunden hvert år, inden du påfører ny maling, men måske kun hvert 5.-10. år. En grundig vask med blød børste og ferskvand eller en let højtryksrensning vil som regel være nok. Hvis du sejler meget lidt, er der også risiko for begroning, da friske aktivstoffer ikke bliver eksponeret.

  Hård bundmaling

  I denne type bundmaling opløses bindemidlet ikke, efterhånden som aktivstofferne udskilles. Dette bliver siddende som et celleformet skelet, der må slibes, før bunden kan males igen. Én af de største fordele ved hård bundmaling er den store modstandsdygtighed overfor mekanisk slitage. Denne type er derfor særlig velegnet til hurtige motorbåde og både, som transporteres på anhænger eller trækkes op på land, når de ikke er i brug. Overfladen kan også slibes, så den bliver ekstrem glat, hvilket især kapsejlere sætter stor pris på.

  Blød bundmaling

  De aktivstoffer i malingen, der forhindrer begroning, opløses samtidig med størstedelen af bindemidler, så bundmalingen eroderer langsomt. Blød bundmaling anvendes traditionelt set til træbåde herunder kuttere. Bemærk, at blød bundmaling ikke umiddelbart kan påføres oven på hård eller selvpolerende malinger eller omvendt, uden at bunden først slibes/skrabes og behandles med en primer. Læs mere i påføringsvejledningen for det pågældende bundmalingsprodukt.

  Hvor effektivt virker bundmaling?

  Hovedparten af de tilladte biocidholdige bundmalinger i handelen fungerer fuldt ud tilfredsstillende. Hvis man vælger et kobberholdigt produkt, der også indeholder et såkaldt hjælpebiocid eks. zinkpyrithion, kan man være ret sikker på, at bunden holder sig tilfredsstillende ren gennem hele sæsonen, uden at afvaskning behøves. En forudsætning er selvfølgelig, at produktet er påført efter forskrifterne, herunder at bunden ikke krakelerer og skaller af, samt at krav til påføringstemperatur og fugtighed overholdes.

  Anbefaling efter bådtype

  Her følger et par gennerelle retningsliner for valg af bådmaling.

  Sejlbåde og motorbåde, der sejler under 20 knob.

  - Brug en selvpolerende bundmaling

  Hurtige motorbåde og kapsejlere, der vil have maksimal fart

  - Brug en hård bundmaling

  Træbåde

  - Brug en blød bundmaling

  Mere om bundmaling.

  .
  Rul til toppen