Viden og vedligeholdelse | VVS og Gas

Vejledning til gasinstallationer i lystbåde

Må jeg selv installere gasanlæg ombord på min båd? Hvordan kan jeg sørge for løbende sikkerhed i min gasinstallation? De spørgsmål får du svar på i denne artikel.

Af: Cille Rosentoft - senest ajourført d. 18. november 2022

Indhold

  Ekspandér

  Gasinstallationer om bord

  Når du er bådejer, er der mange opgaver og funktioner, du skal kende til. Det kan være svært at finde svar på, hvad du må og ikke må i forbindelse med gas ombord. Derfor har vi hos Dansk Sejlunion lavet denne guide, så du ved, hvad du må gøre i forbindelse med gasinstallationer, hvilke komponenter der er lovkrav om, hvornår du skal opsøge en fagperson og hvordan du løbende kan sørge for at din gasinstallation er sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

  Hvad må du selv lave?

  Først og fremmest skal du vide, hvad du må lave selv, så du er sikker på, at du overholder krav og regler og at du er dækket af din forsikring.

  Du må gerne selv montere dit gasanlæg, hvis der er tale om et simpelt gasanlæg i et fritidsfartøj under 24 meter og hvis du er kompetent til at udføre installationen.

  At være kompetent kan være en fortolkningssag. Ifølge Søfartsstyrelsen betyder det, at personen der udfører installationen skal have tilstrækkelig viden, indsigt, uddannelse og kvalifikationer til at arbejdet kan udføres fagmæssigt korrekt. Dette indebærer desuden, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og at fabrikantens anvisninger skal følges.

  Et simpelt anlæg vil sige et anlæg, som max består af to gasflasker med ét ubrudt kobberrør, der fører til et komfur eller et kogeapparat. Der må altså ikke være hverken samlinger, t-stykker eller lignende. Hvis du selv monterer dit gasanlæg, må der kun være ét gasforbrugende apparat tilknyttet.

  Hvis du er det mindste i tvivl om, hvordan du monterer dit gasanlæg ombord eller om du opfylder ovenstående krav i forhold til at være kompetent til opgaven, skal du tage kontakt til en autoriseret fagperson.

  Gasinstallationer på både over 24 meter skal altid laves af en fagperson. Det samme gør sig gældende for gasanlæg med flere forbrugere.

  Hvis du føler dig kompetent til at udføre gasmonteringen selv, men er du ikke autoriseret, kan du efterfølgende hyre en fagperson til at trykprøve og godkende din gasmontering. Når du anvender en autoriseret fagperson til at teste og godkende, er din gasinstallation efterfølgende dækket af deres forsikring.

  Hvilke krav er der til installationen?

  Dit gasanlæg består af en række komponenter, som er vigtige at kende til. De skal alle være godkendte og fabrikantens anvisninger skal følges. Når du kender de enkelte elementer i din installation, vil det være nemmere for dig at holde øje med gasinstallationen og kontakte en autoriseret fagperson, hvis der er behov for det. I dette afsnit gennemgås hvert enkelt element og i slutningen af afsnittet kan du se en tegning af den samlede gasinstallation.

  Gasflasker

  Når du anskaffer dig gasflasker til din båd, er der en række regler, du skal være opmærksom på. Både under 24 meter, må maksimalt anvende gasflasker, der indeholder 11 kg. Du må højst have to flasker ombord, så du har én i brug og én i reserve.

  Dine gasflasker skal være sikkert fastgjort på en måde, så de kan klare bevægelse og påvirkninger. De skal anbringes i lukkede gaskasser eller flaskerum, hvis ikke de står fastgjort på frit dæk. Gaskasserne eller flaskerummeneskal være placeret over vandlinjen og skal være forsynet med et dræn, så eventuelt udsivet gas kan løbe over bord. Du skal huske med jævne mellemrum at tjekke, at drænet ikke er stoppet til. Ofte lever ankerbrønden op til disse krav.

  Regulator

  gasregulator

  Gasregulatoren skal være godkendt til maritimt brug.

  Der må ikke anvendes standard husholdnings- eller camping-regulatorer ombord på både. Der er krav om, at din regulator opfylder disse krav:

  • Overflader og interne dele skal være særligt resistente mod korrosion.
  • Der skal være en lukkeventil enten på gasflasken eller i regulatoren.
  • Regulatoren skal have en overtryksventil.
  • Tilslutning af gasslange skal være med ventil.
  • Den skal afgive et fast tryk på 30 mbar uden manuel indstilling og et flow på max 1,5 kg/h.
  • Regulatorens udgang skal være G1/4” LH gevind.

  Lækagetester

  Lækagetester

  I Danmark er det lovpligtigt at have en lækagetester på sin gasinstallation. Det er en sikkerhedsforanstaltning, der gør, at man hele tiden har mulighed for at tæthedsteste sit gasanlæg. Den fungerer sådan, at man med et enkelt tryk på testeren kan se, om anlægget er utæt. Lækagetesteren er placeret i gaskassen så tæt på flasken som muligt. Den monteres som regel der, hvor kobberrøret begynder, så den danner overgang mellem kobberrøret og slangen, der går over til regulator/flaske. Hvis gasinstallationen har en utæthed, vil det boble i lækagetesterens glaskolbe.

  Gaslækagetestere kan anskaffes i flere forskellige udgaver, alt efter om de skal kobles på en slange eller et rør. Hvis din båd er ny og CE-mærket, har du et manometer siddende på regulatoren. Det er der nemlig indført lovkrav om i EU. Hvis du har et manometer siddende, skal der ikke også sidde en boble-lækagetester.

  Slanger

  slanger til gasinstallation på både

  Når du skal have en gasinstallation ombord, skal der bruges en godkendt gasslange. Der kan du enten bruge en dansk slange med 11,5 mm lysning. Den kræver dansk gassnippel og rustfrit specialspændbånd. Du kan også vælge de CE-godkendte slanger med faste, klemte endefittings i rustfrit metal. I alle nyere både efter juni 1998 er der krav om klemte slanger.

  Der er krav om, at dine slanger opfylder følgende krav:

  • Slangerne skal være stemplet med DG/CE.
  • Der er i forordningen ikke krav om udskiftningsinterval, men da der er krav om at følge producentens anvisninger, skal datomærkede slanger skiftes inden udløbsdatoen.
  • Slangerne skal være af et materiale, som er modstandsdygtigt over for de påvirkninger der kommer fra havmiljøet.
  • Slanger med fittings skal være fabriksmonterede med metalkraver om slangen.
  • Hvis slangen tilsluttes en slangespids, er der krav om at slangebinderen skal være rustfri og genanvendelig.

  Du skal jævnligt se dine slanger efter, for at sikre at de ikke er utætte eller beskadigede. Den bedste måde at gøre det på, er ved at bukke dem og se om de krakelerer. Krakelerer de, skal de skiftes. Husk at du skal beskytte slangerne mod sollys, hvis de skal holde længe.

  Kobberrør

  Kobberrør til gasinstallationer på lystbåde

  Ved gasinstallationer skal der anvendes DS eller CE godkendte 6/8 mm kobberrør. Minimum vægtykkelse på rør med en udvendig diameter på 12 mm eller mindre, skal mindst være 0,8 mm og 1,5 mm for rør med en diameter over 12 mm. Kobberrøret skal være uden samlinger og med en “sløjfe” eller tilsvarende bevægelsesmulighed på kobberrøret. Røret skal placeres så højt som muligt over bådens bund. Det er vigtigt, at kobberrøret er isoleret fra skrog og øvrigt udstyr.

  Afbryderhane

  Afbryderhane til gasinstallationer på lystbåde

  Du skal have en afbryderhane ved forbrugsapparatet og afbryderhanen skal kunne betjenes uden at du skal række hen over apparatet. Derudover skal du have en afbryderhane på flasken eller så tæt på flasken som muligt. Afbryderhanen må gerne være elektrisk.

  Illustration af “det simple F-gasanlæg”

  Her kan vi se den komplette installation af "det simple F-gasanlæg" med alle de nævnte komponenter. Hvis du tilføjer en forbruger eller laver andre ændringer, skal du have en fagmand på opgaven.

  Skal en gasinstallation godkendes?

  Det korte svar på det spørgsmål er nej.

  I Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe står der i Regel 12, stk. 2:

  “Simple F-gasanlæg i fritidsfartøjer med en længde under 24 meter kan udføres af en virksomhed med gyldig autorisation som VVS-installatør eller en kompetent virksomhed.”

  Denne formulering har givet årsag til spekulationer om, hvorvidt man selv må stå for gasinstallation uden godkendelse af fagperson efterfølgende. Som skrevet tidligere, må du godt selv stå for det, hvis båden er under 24 meter og du er kompetent til at udføre installationen. Du skal også være opmærksom på, at alle løsdele og detaljer i monteringen skal være CE og/eller DG mærket.

  Det kan dog af sikkerhedsmæssige årsager være en god idé efterfølgende at få dit gasanlæg testet og godkendt af en fagperson med autorisation, men det er altså ikke et krav.

  Skal systemet tryktestes?

  Når du har gennemført monteringen og alle dele sidder som de skal og alle krav og regler overholdes, så er det tid til at trykteste installationen.

  Ved nye installationer er der krav til at installationen tryktestes. Det må du godt selv gøre, men det kræver, at du har et tryktestapparat.

  En ny gasinstallation eller en gasinstallation, der har været igennem en større reparation, skal testes ved at trykprøve gasledningerne efter reduktionsventilen og frem til gasapparaternes reguleringsventiler med tre gange arbejdstrykket, dog ikke over 0,015 MPa (150 mbar). Anlægget anses for at være tæt, hvis trykket kan holdes konstant i fem minutter + - 0,005 MPa (50 mbar).

  Hvornår skal der altid en autoriseret fagmand på?

  Du skal være opmærksom på, at der altid skal en autoriseret fagmand på, hvis du laver den mindste ændring i “det simple F-gasanlæg” (se tegning og beskrivelse). Det kan være en ændring som eksempelvis en ekstra samling på kobberrøret eller en tilslutning af to flasker. Så bliver dit gasanlæg betragtet som et “F-anlæg” og så er reglerne anderledes. I det tilfælde skal du nemlig altid som minimum have det kontrolleret af en autoriseret fagperson, som skal slutkontrollere det og anføre prøvetrykket, dato og arbejdets art. Den autoriserede fagmand er altid forsikret, så hans test og godkendelse er både en garanti og sikkerhed for dig.

  Hvordan kan du selv holde øje med din gasinstallation?

  Hvis ikke du er kompetent til selv at udføre din gasinstallation, men skal have en fagmand på, er det vigtigt, at du alligevel sætter dig ind i din gasinstallation. Du kan nemlig selv holde øje med alle delene og sikre dig, at du overholder reglerne for sikkerhed med gas ombord. Brug disse punkter til den løbende sikring af din gasinstallation.

  1. Sørg altid for at dine flasker er fastgjorte og husk at de skal opbevares i eget rum eller gaskasse.
  2. Hold øje med dine slanger, så du opdager, hvis de begynder at blive utætte. Hvis slangerne krakelerer, skal du have fat på en fagmand.
  3. Luk altid ventilen på gasflasken, når du forlader båden.
  4. Gå jævnligt hele dit gasanlæg igennem og undersøg det for skader.
  5. Monter evt. en gasalarm, så du får besked, hvis uheldet er ude.
  6. Er du det mindste i tvivl, så kontakt en fagperson med autorisation til gasinstallationer.
  .
  Rul til toppen