Forårsklargøring | VVS og Gas

Rens og desinficering af vandtank

Hvordan holder du bedst vandtanken og vandsystemet rent? Og hvor længe kan vand egentligt holde sig? Det kommer vi ind på i denne guide til en ren vandtank.

Rens og desinficering af vandtank
Af: Morten Kjems - senest ajourført d. 7. april 2022

Indhold

  Ekspandér

  Rent vand hele sæsonen

  Uanset om du er på langfart eller kun tager på kortere ture, er det vigtigt at have rent vand om bord, så besætningen kan slukke tørsten. I Danmark er det vand, vi kan få på havnene rent og lever op til alle krav for god vandkvalitet. Men hvad sker der med vandet, når det er kommet i vandtanken og har ligget og skvulpet der i nogle uger? Er det stadig rent og sundt at drikke? Det korte svar er, at hvis tanken, slanger og det øvrige vandsystem er rent, så kan vandet holde sig meget længe.

  Vand bliver ikke for gammelt, men det kan blive forurenet

  Vand kan i sig selv ikke blive for gammelt. Alt det vand vi har på jorden er allerede knap 4 milliarder år gammelt. Det er det samme vand, som altid har været på jorden, som vi genbruger igen og igen. Vandet er i sig selv rent, men hvis det bliver forurenet af næringsstoffer og bakterier, kan det blive 'beskidt' og usundt at drikke. Så længe vi bruger rent vand og holder vandsystemet rent, kan vandet i tanken holde sig meget længe.

  Sådan holder du vandtanken ren

  Den bedste metode til at holde vandsystemet rent er en årlig desinficering af vandtanken, slanger og det øvrige system. Det er nemt og sikrer, at vandet holder sig i tanken gennem hele sæsonen.

  Desinfektionsmidler

  Der findes en lang række midler, der er specifikt fremstillet til desinfektion af vandtanke. Hvis du vælger et at dem, er du på sikker grund. Uanset hvilket produkt du vælger, er der dog nogle ting, som du skal være opmærksom på.

  Blandingsforholdet: De fleste midler skal blandes med vand. Her er det fra et økonomisk perspektiv vigtigt at holde øje med blandingsforholdet. Er det 1:10 eller 1:100? Det er betyder noget - særligt hvis du har en stor tank.

  Virkningstid: Der er stor forskel på hvor længe de forskellige midler skal virke for at være effektive. Nogle skal stå i tanken i 24 timer andre i 5 minutter. Vælg et der passer til dit behov.

  Forskel på desinficering og rengøring

  Kort fortalt er det rengøring, når du gør en synligt beskidt tank ren. Desinfektion handler om at fjerne de mikroorganismer, som vi ikke kan se med det blotte øje. Er din tank synligt beskidt, skal den rengøres grundigt, før du desinficerer den.

  Sådan gør du

  Vandtanke på både kommer i mange former, størrelser og materialer og fremgangmåden afhænger af hvilken type tank du har. Det vigtige er, at desinfektionsmidlet kommer i kontakt med alle indvendige flader i tanken.

  Husk slangerne

  Når du har hældt desinfektionsmiddel i tanken, er det vigtigt, at du pumper det videre i systemet, så slanger og haner også bliver desinficerede.

  Slanger til vand kommer i øvrigt i mange forskellige kvaliteter. Undgå gennemsigtige slanger, da det gennemtrængende lys kan give grobund for alger. Vælg i stedet en decideret drikkevandsslange, der er belagt med et antibakterielt materiale på indersiden.

  Vandtanke med inspektionsåbning

  Hvis du har en tank med en inspektionsåbning, kan du aktivt vaske tanken med et desinficerende middel på indersiden. På den måde kan du komme ud i alle hjørner og komme i kontakt med alle flader. Brug en helt ren klud og vask tanken gentagne gange med et middel, der har kort virkningstid. På denne måde kan du sparre lidt på desinfektionsmidlet, da du ikke behøver at fylde hele tanken op. Skyl efter med rent vand flere gange og pump det rene vand gennem slangerne, så hele systemet bliver skyllet rent.

  Lukkede vandtanke og fleksible tanke

  Hvis tanken er lukket og du ikke kan komme til den på indersiden, er den bedste fremgangsmåde at fylde tanken helt op med et desinficerende middel. Det sikrer, at alle flader kommer i kontakt med midlet og bliver desinficerede. Herefter skal tanken fyldes med rent vand og tømmes gentagne gange for at skylle den ren for desinfektionsmidlet. Har du en stor tank, er det en god ide at vælge et meget koncentreret produkt ellers kan det blive bekosteligt. Ulempen ved denne fremgangsmåde er, at det kræver store mængder rent vand, da du skal fylde og tømme tanken flere gange, men der er ikke andre måder at gøre det på.

  Denne metode er også god ved fleksible vandtanke. Her er det dog ikke nødvendigt at fylde tanken, så længe hele indersiden kommer i kontakt med desinfektionsmidlet.

  Hold vandet frisk

  I en ren og desinficeret tank kan vand fra danske vandværker holde sig i mange uger eller måneder. Vandtanken ligger som regel under vanlinjen og temperaturen i tanken bliver sjældent højere end det omgivende vand. Den forholdsvis lave temperatur er med til at holde vandet friskt.

  Alligevel er det for mange ikke en rar tanke at drikke vand, der har ligget meget længe i tanken. En måde at holde vandet friskt er ved at udskifte det ofte. Har du en stor tank, kan du nøjes med at fylde den halvt op, når du ved, at du alligevel snart kan få frisk vand i en havn. På den måde bliver vandet udskiftet ofte. Selv om vandet principielt kan holde sig længe, er det en rar tanke at vide, at det er nogenlunde friskt. Vandet kan også tage smag fra nogle tanke og det kan modvirkes ved jævnlig udskiftning.

  Filtre

  En anden måde at sikre at vandet er rent, er at benytte et filter. Det er i udgangspunktet ikke nødvendigt under danske forhold, men et aktivt kulfilter kan udover at rense vandet også give en bedre smag. Man skal være opmærksom på, at der kommer en hvis modstand i systemet, når vandet skal passere et filter og det kan gøre at fodpumpen går lidt mere trægt eller at en elektrisk pumpe ikke kan levere helt samme tryk.

  Tilsætningstabletter

  Flere steder kan man købe forskellige tilsætningsstoffer og tabletter, der har en desinficerende effekt og på den måde kan give vandet en bedre holdbarhed. I Danmark er vandet dog så rent, at tilsætningsstoffer er unødvendige. Vandet er allerede rent fra hanen.

  Vand i udlandet

  Sejler du udenfor Danmark og vores nærmeste nabolande, kan vandkvaliteten være af meget blandet kvalitet. Her bliver det meget mere aktuelt at udstyre systemet med filtre og benytte forskellige tilsætningsstoffer for at sikre at kvaliteten er i orden.

  .
  Rul til toppen