Miljø og bæredygtighed

Dansk Sejlunions bæredygtighedspris 2021

Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris uddeles med Hempel A/S som samarbejdspartner.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 1. november 2021

Indhold

  Ekspandér

  I et samarbejde med Hempel A/S ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det målrettede arbejde, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats inden for bæredygtighed i foreningslivet, som kan være til inspiration for alle danske sejlklubber og surfklubber.

  Udover anerkendelsen følger et beløb på 20.000 kr., som er øremærket til den vindende klubs arbejde med bæredygtighed.

  Kriterier for indstilling af kandidater

  • Arbejdet med bæredygtighed er forankret i eller tilknyttet en eller flere DS-medlemsklubber.
  • Arbejdet med bæredygtighed kan tjene som inspiration for andre sejlklubber/surfklubber.
  • Arbejdet med bæredygtighed kan enten være praktisk eller politisk orienteret.

  Mød de nominerede kandidater

  Fristen for at indstille kandidater til Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris 2021 var d. 31. okt.

  Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater blev seks kandidater nomineret til at modtage prisen. 

  Vinderen blev Faaborg Sejlklubs "Krabbeklub".

  Faaborg Sejlklubs Krabbeklub

  I Faaborg Sejlklubs Krabbeklub for 5-8 årige børn hejser man i begyndelsen af sæsonen Havmiljøvogterflaget på en lille flagstang og forklarer børnene om vigtigheden af ikke at efterlade skrald i naturen samt i og ved vandet. Ved alle aktiviteter står der en spand med skraldepose, og børnene får sat et kryds i deres skema, når de samler affald op, som ligger på havbunden eller flyder rundt i vandet.

  I Faaborg Sejlklub arbejder man for at starte en god opdragelse med at passe på miljøet fra en tidlig alder – og at mange bække små kan give et håb for et renere havmiljø i fremtiden. Alle børn er dybt forundrede over de ting, de finder. Det er alt fra fx plasticdunke til dåser og gummistøvler, og der er næsten altid en helt fyldt skraldespand efter hver aktivitet. I Krabbeklubben fiskes der altså andet end krabber, og børnene er lige så stolte over at have fisket fx slikpapir eller andet affald, som hvis de har fanget en krabbe. En vigtig del af aktiviteten er, at børnene bliver bevidste om, hvor stort et ansvar man har for naturen – lige så vel som det ansvar man har for hinanden til søs.

  Stenrevsgruppen i Hou

  Historier i lokalarkiver vidner om, at der i flere hundrede år og helt frem til 1990erne er fisket sten op i havet ud for Hou. Folk, der kan huske tilbage til 1960erne, erindrer snorkelture, hvor der stadig voksede tang og ålegræs mellem revlerne, ligesom badende kunne se på små fladfisk, der lå gemt i sandet. Sådan er det ikke længere, og Stenrevsgruppen i Hou har derfor ansøgt Kystdirektoratet om at etablere tre stenrev i området ud for Hou.

  Formålet er at give planter og dyr gode muligheder for at genetablere sig i det sydlige område af Århusbugten, så der kommer en større grad af artsdiversitet. Derudover vil stenrevene give god adgang til havstudier samt muligheder for læringsforløb for elever på Hou Maritime Idrætsefterskole og Egmont Højskolen, ligesom sejlere generelt vil kunne få gode oplevelser med snorkel/dykkerture samt lystfiskeri.

  Stenrevsgruppen er et samarbejde mellem Hou lokalråd, Egmonthøjskolen, Hou Maritime Idrætsefterskole, Hou Sejklub, Sydhavnens jollelaug, Danmarks Naturfredningsforening og Odder Kommune om reetablering af stenrev langs kysten ud for Hou.

  Se mere om projektet her.

  WOW Copenhagen Sailing Event

  For tredje gang har Sejlsportsligaens eventorganisation og Sundby Sejlforening afholdt WOW Copenhagen Sailing Event. WOW Copenhagen Sailing Event er en event særligt for kvinder, hvor 18 kvindehold bestående af 4-5 personer sejler kapsejlads i Sejlsportsligaens J/70 både med base fra Sundby Sejlforening.

  Ved eventen i år var der et skærpet fokus på at afholde en bæredygtig event. Allerede fra planlægningsfasen er der taget udgangspunkt i hvilke områder af eventen, der kunne justeres eller ændres med et bæredygtigt afsæt. Udgangspunktet har været at bidrage med et positivt Co2-regnskab som en del af eventøkonomien.

  Visionerne for arbejdet med bæredygtighed har centreret sig om praktiske anliggender, hvor alle sejlere har kunnet bidrage aktivt med at løfte opgaverne – eller selv være en aktiv del af arbejdet. Dette har været en ny og anderledes tilgang for stævneledelsen, og for alle parter i arrangørorganisationen ses bæredygtighed som et ufravigeligt punkt i fremtidens stævneafvikling.

  De konkrete tiltag strækker sig fx over portionsanrettet forplejning, affaldshåndtering, præmier i bæredygtige materialer, drikkedunk med skruelåg frem for engangsplast, osv.

  WOW Copenhagen Sailing Event har modtaget et certifikat fra organisationen Sailors For The Sea på baggrund af det store arbejde med det bæredygtige event.

  Dansk Knarr Klub

  I et samarbejde med North Sails har Dansk Knarr Klub startet et projekt med at producere sejlertasker til madpakker og drikkedunke af brugte Knarrsejl. Dansk Knarr Klub påtager sig en rolle med at indsamle brugte sejl, der typisk ligger og fylder på lofter og i carporte.

  Distributionen af tasker er tiltænkt som gaver til frivillige hjælpere til Dansk Knarr Klubs 5 større årlige stævner, herunder frivillige i arrangørklubber, og som merchandise til Knarrklubbens medlemmer. Ikke mindst bliver taskerne en del af startpakken til International Knarr Championship 2022 (IKC 2022) med deltagelse af over 100 sejlere fra bl.a. San Francisco, Oslo og Bergen, hvorved Dansk Knarr Klub udbreder idéen til sejlere fra USA og Norge.

  Kongelig Dansk Yachtklub har udpeget IKC 2022 som et stævne til videreudvikling af klubbens arbejde med bæredygtighed. Arrangementerne på land ved IKC gennemføres af Dansk Knarr Klub, hvor det er klubbens hensigt at indgå i et meget tæt samarbejde med KDYs Bæredygtighedsudvalg for at trække på gode erfaringer og for at gøre IKC 2022 til en bæredygtig event på alle tænkelige måder.

  Kongelig Dansk Yachtklub - J/70 EM

  Kongelig Dansk Yachtklub, KDY, har opnået den højeste bæredygtigheds-anerkendelse fra Sailors For The Sea for J70 EM i Skovshoved. Anerkendelsen er et Platin Certifikat, og KDY er den første sejlklub i Norden og nr. 3 i Europa, som har opnået en sådan Bæredygtighedspris.

  KDY har i 2021 haft to store stævner: J/80 VM i Rungsted, hvor der blev opbygget erfaringer, efterfulgt af J/70 EM i Skovshoved, som var årets største stævne med 98 deltagende både og mere end 500 sejlere og officials.

  KDY har besluttet at arbejde på bæredygtighed med reference til FN Bæredygtighedsprogram. Første skridt var fokus på 10 konkrete udvalgte tiltag, som blev udvidet til 20 mål for 2021. De 20 mål svarer til retningslinjer som beskrevet i det bæredygtighedsprogram, som er udarbejdet af den internationale organisation Sailors For The Sea.

  Sailors For The Sea certificeringen af J/70 EM er sket på baggrund af en rapport, der er udviklet ud fra alle de bæredygtige faktorer, der til sidst endte med platincertificeringen. I rapporten kan man bl.a. læse, at KDY sparede det uge lange stævne for omkring 4000 engangsplastikkrus ved at bruge genanvendelige krus, ligesom alt andet engangsplast var bandlyst under stævnet. Information og resultater blev vist på store tv-skærme frem for at blive printet. Bundmalingen var miljørigtig, frivillige oprydningsteams sørgede for, at intet tabt affald endte i naturen, og plasticvandflasker var afløst af flere vandstationer. Der var lavet effektiv skiltning for at reducere kørselsomfanget, sortering af affald på havnen og en koordineret oprydningsindsats efter stævnet. Alt sammen var koordineret af stævnets ‘Green Team’.

  Gentofte Kommune var en aktiv samarbejdspartner ift. den bæredygtige logistik. KDY har lagt vægt på vigtigheden af at etablere en proces, hvor bæredygtighed ikke kun er for et stort internationalt stævne, men at etablere en daglig proces, hvor alle klubbens discipliner og aldersgrupper kan genkende sig selv og løfte i flok.

  Se stor rapport over projektet.

  Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (KAS)

  KAS GREEN er et nyt initiativ i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, der i sin helhed har til hensigt at gøre klubben mere miljøvenlig og bæredygtig i mange henseender. Initiativerne har til formål at sætte fokus på grøn klubprofil og en bæredygtig adfærd hos klubbens medlemmer. Initiativet skal bidrage til et renere havmiljø, så klubmedlemmernes børn og børnebørn har mulighed for at få de samme store oplevelser med sejlads og vandsport, som har været nutidens generationer i vandsport forundt.

  Initiativer i KAS GREEN dækker bl.a. over:

  • Genanvendelse af sejl til tasker, cockpitafskærmninger – herunder kursus i at anvende klubbens sejlsymaskine.
  • Projektet ”Børn og (ren) båd” med fokus på affaldshåndtering og opdragelse af børn.
  • Drikkedunke i miljøvenlige materialer til elever.
  • Genbrug og vedligehold af brugt sejlertøj.
  • Anvendelse af højteknologisk tovværk produceret af affaldsplastic.
  • Renovering af grej frem for indkøb af nyt grej.
  • Fælles oprydnings- og affaldsdage.
  • Bæredygtige stævner.
  • Grønne produkter til at male, lakere og pleje klubbens flåde

  Se KAS GREENs katalog over initiativer.

  Proces for udpegning af vinder

  Deadline for indstilling af kandidater til Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris var d. 31. okt. Kandidater til Bæredygtighedsprisen kan være en klub, en gruppe af personer eller en person i en klub.

  Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater er seks kandidater nomineret til at modtage prisen.

  Umiddelbart efter fristen for indstilling af kandidater kan hele Sejlerdanmark afgive en stemme på de nominerede kandidater. Afstemningen er vejledende for priskomitéens beslutning om en endelig vinder af prisen.

  Priskomitéen for Bæredygtighedsprisen i 2021 består af:

  • Christian Hangel, Dansk Sejlunions bestyrelse
  • Lena Hellström, Dansk Sejlunions Bæredygtighedsudvalg
  • Dorthe Andersen, Public Affairs, Danmarks Idrætforbund
  • Thomas Olsen, Yacht Marketing Director, HEMPEL
  • Pau Huguet, Sustainability Manager Europe, HEMPEL

  Vinderen af Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris 2021 offentliggøres på Dansk Sejlunions Klubkonference.

  Rul til toppen

  Læs mere

  Herunder kan du læse om bæredygtighed i sejlsport og klubbers arbejde med bæredygtighed.