Dansk Sejlunions stander

Alle medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion kan få en DS stander.

Når du fører standeren, viser du, at du støtter op om det store sejlerfællesskab som Dansk Sejlunion repræsenterer. Ved at være mange medlemmer kan Dansk Sejlunion få politikerne i tale og kæmpe for gode betingelser for sejlads i Danmark. Når du fører standeren viser du flaget i bogstaveligste forstand og bakker op om sejlerfælleskabet i Danmark.

DS standeren giver også ret til at benytte de ca. 150 turbøjer som frivillige under Dansk Sejlunion hvert forår lægger ud på naturperler rundt om i Danmark. Du kan læse mere om hvor du finder og benytter turbøjerne her.

Sådan får du en DS stander

Er du sejler kan du få standeren udleveret gratis i den sejlklub, hvor du er medlem. Standeren kan ikke bestilles direkte hos Dansk Sejlunion.

Skal du bestille standeren til en klub, kan du kontakte Annette Borup hos Dansk Sejlunion.

Rul til toppen