DS Stævnekoncept

Anbefalinger til lokale og regionale stævner

Læs mere om stævnekoncept på lokalt og regionalt niveau.

31. januar 2023

Lokale og regionale stævner

Lokale og regionale stævner på klubniveau kan afholdes som stævner af en dags varighed til stævner over en weekend, men uanset stævnets længde, har deltagere og deres familier ikke nødvendigvis behov for overnatning, ligesom de selv kan sørge for al forplejning.

Landaktiviteter bør prioriteres højt til lokale og regionale stævner. Aktiviteter tiltrækker og relationer fastholder. Relationer for såvel sejlere som forældre og søskende skabes og udvikles bedst på land. Derfor anbefales det, at landaktiviteter som for eksempel bespisning prioriteres.

At afholde lokale eller regionale stævner er ofte en god platform til at rekruttere nye officials til klubbens øvrige aktiviteter.

Traditionel kapsejlads kan være en udmærket aktivitet til lokale eller regionale stævner. Dog kan alternative sejladsformater også være oplagte muligheder. Find inspiration ved at klikke på link herunder. 

Børn, unge og motivation

Et primært motiv for at dyrke idræt er, at udøveren udvikler sig. At udvikle sig kan dels være tekniske færdigheder, dels udvikling af strategisk og taktisk forståelse, dels en personlig udvikling ved eksempelvis at tage del i et socialt fællesskab på lokalt eller regionalt niveau. At deltage i aktiviteter i og uden for egen klub kan være afgørende for den enkelte sejlers udvikling ift. børn og unges motivationsorienteringer.

Motivationsorienteringer

Dansk Sejlunions forskellige koncepter for lokal og regional kapsejlads understøtter primære motivationsorienteringer hos børn og unge sejlere - og ikke mindst tager koncepterne højde for de udfordringer, som børn og unge har i deres hverdag.

Koncepterne bidrager til åbne læringsprocesser med regler i relevant omfang efter sejlernes niveau, ligesom der lægges op til mestring, progression og at producere sammenhænge.

De forskellige formater hænger sammen som et samlet koncept, der ikke mindst - og allervigtigst - har til formål at styrke det sociale fællesskab og læringsmiljøer på tværs af bådtyper, niveau og alder.

.
Rul til toppen