Kapsejlads

Baneledelsen

Her finder du gode værktøjer til baneledelsen inkl. nyttige lister i forbindelse med arbejde på vandet.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 1. december 2019

Indhold

  Ekspandér

  Materielliste

  Materiellisten er et udmærket redskab til at huske hvilket grej der skal bruges og til at bestille/pakke dette til de enkelte banebåde. Samtidig giver listerne banelederen et overblik over hvilket materiel der er til rådighed på vandet.

  Vindtjekliste / banerapport

  Vindtjeklisten/banerapporten er tænkt som en hjælp til arbejdet på startfartøjet. Den føres som en "dagbog" og giver et godt billede af sejladsens forløb. Den grafiske kurve giver god mulighed for at følge vindspring og tendenser.

  Startprocedure

  Plancher til brug ved instruktion og ophængning på startfartøjet.

  Beskrivelse af hvordan det anbefales at bruge det orange flag - se afsnit vedr. "Orange flag".

  OCS-ZFP-UFD-BFD

  Liste til registrering af overtrædelse af startregler - OCS, ZFP, UFD, BFD.

  Hvis både starter for tidligt, registreres overtrædelsen i 4 kategorier:

  • Alm. Start ("P")=OCS (On Course Side)
  • Regel 30.1 ("I")=OCS (On Course Side)
  • Regel 30.2 ("Z")=ZFP ("Z" Flag Penalty)
  • Regel 30.3 ("U")=UFD (U Flag Disqualification)
  • Regel 30.4 (Sort flag)=BFD (Black Flag Disqualification)

  Bådene registreres på listen, der opslåes på den officielle opslagstavle hurtigst muligt - gerne inden sejlerne kommer i havn.

  Liste til "Registrering af for tidlig startende både" bør derfor altid forefindes i bureauet, så startbåden pr. radio eller telefon kan meddele bureauet hvilke deltagere der skal skrives på listen.

  Mærkerundingsliste

  Bådenes rundinger af de enkelte mærker registreres på rundingslister. Her noteres også klokkeslet for første og sidste båd rundt. Formålet med denne registrering er flere. Banelederen får en idé spredningen på feltet og hvor mange både der stadig deltager (det hænder, at både udgår midt i en sejlads), i forbindelse med protester kan disse lister være vigtige, når man skal rekonstruere en sejlads og endelig er listerne vigtige af sikkerhedsmæssige grunde.

  Måltagningslister

  Disse 2 måltagningslister giver hhv. mulighed for at noterer målgang ved klassebådssejladser eller DH sejladser.

  Protester meddelt ved målgang

  Nogle gange foreskriver stævnets sejladsbestemmelser, at deltagerne ved målgang skal meddele at de ønsker at protestere. Dette noteres på skemaet og afleveres i bureauet efter sejladsen. Herefter gives listen videre til protestkomitéen.

  Protester fra kapsejladskomitéen

  Information til deltagerne om protester fra kapsejladskomitéen.

  Hvis kapsejladskomitéen ønsker at protestere mod en deltager, skal denne have besked om protesten inden protestfristens udløb.

  En sådan sådan underretning bør være skriftlig og meddelelsen kan gives på den officielle opslagstavle på denne formular.

  Rul til toppen