Kapsejlads

Protestkomitéen

Protestkomitéens opgave i en kapsejlads består i at behandle protester og anmodninger om godtgørelse.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 31. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Hvordan sammensættes protestkomitéen?

  Protestkomitéen, der bør være uafhængig af kapsejladskomitéen, består ofte af 3 personer. Dømmes der på vandet består den gerne af 4 - 6 personer eller flere, afhængigt af stævnets størrelse.

  Protestkomitéens opgaver består i at behandle protester og anmodninger om godtgørelse, og hvis der dømmes på vandet tillige at dømme regel 42, samt observere andre regelbrud.
  Da det meste af den kommunikation protestkomitéen har med deltagerne foregår via den officielle opslagstavle og diverse papirer, er det vigtigt at der er et godt samarbejde mellem bureauet og komitéen.

  Hvis der dømmes på vandet, skal arrangøren sørge for, at de både protestkomitéen skal sejle i, er egnede til opgaven.

  På land bør arrangøren sørge for, at der er et egnet lokale til protestkomitéen hvor der kan afholdes høringer og holdes møder. Lokalet vil typisk også skulle bruges til omklædning.
  Ideelt er det, hvis der i lokalet er en PC (gerne med internet) samt printer til rådighed for komitéen.

  Protestskemaer

  Skemaer til protester samt anmodning om godtgørelse (dansk og engelsk).

  For at have styr på hvor mange protestskemaer der er udleveret og hvilke af disse der er indleveret igen, er det vigtigt at dette skema føres. Det er også vigtigt at såvel tidspunkt for udlevering som modtagelse af protestskemaer noteres på dette skema.

  Protestskemaer - dansk

  Dette skema udleveres (og modtages) til deltagere der ønsker at protestere, anmode om godtgørelse eller anmode om en høring.

  Når protestskemaet modtages noteres tidspunkt for modtagelsen og skemaet nummereres med blyant (nummereringen bør være fortløbende gennem hele stævnet). Deltagere der protesteres mod (ikke andre!) er berettiget til at få en kopi af protesten.

  Bemærk: Protestskemaer skal udleveres og modtages uanset om protestfristen er udløbet!

  Protestskemaer - engelsk

  For protestskemaer på engelsk henvises til World Sailings hjemmeside - www.sailing.org.

  Protesthøringer

  Opslag til indkaldelse i forbindelse med protestbehandlinger.

  Hurtigst muligt (oftest senest 30 minutter) efter protestfristens udløb skal deltagerne informeres om de er part i en protest eller er ønsket som vidner.

  Derfor skal der opslås en "køreplan" for protesthøringer, så deltagerne ved hvornår de skal til høring.

  Protestafgørelser

  Opslag af protestkomitéens afgørelser.

  Når protester efter høringer er afgjort, slåes afgørelserne op på den officielle opslagstavle. Det er er god idé at lade listen over protestafgørelser være løbende gennem hele stævnet, så man til sidst kan se alle afgørelser.

  Protester fra protestkomitéen

  Information til deltagerne om protester fra protestkomitéen.

  Hvis protestkomitéen ønsker at protestere mod en deltager, skal denne have besked om protesten inden protestfristens udløb. En sådan sådan underretning bør være skriftlig og meddelelsen kan gives på den officielle opslagstavle på denne formular.

  Regel 42 protester

  Opslag om gul-flags protester på vandet samt internt arbejdsark.

  Når tillæg P er i kraft og der er dømning af regel 42 på vandet, føres en oversigt over "gule flag". Efter dagens sejladser slåes listen op på den officielle opslagstavle. Listen føres løbende gennem hele stævnet, så man hele tiden har et samlet overblik over protester givet på vandet.

  Til resultatberegningen

  Information til resultatberegneren om protestkomitéens afgørelser.

  Denne formular er intern, dvs. at den skal ikke slåes op på opslagstavlen. Når dagens protestbehandlinger er afsluttet udfyldes formularen og gives til resultatberegneren, der så kan ajourføre de foreløbige resultatlister.

  .
  Rul til toppen