Kapsejlads

Protestkomitéen

Protestkomitéens opgave i en kapsejlads består i at behandle høringer, herunder anmodninger om godtgørelse.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 31. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Hvordan sammensættes protestkomitéen?

  Protestkomitéen, der bør være uafhængig af kapsejladskomitéen, består ofte af 3 personer. Dømmes der på vandet består den gerne af 4 - 6 personer eller flere, afhængigt af stævnets størrelse.

  Protestkomitéens opgaver består i at behandle anmodninger om høringer og godtgørelser, og hvis der dømmes på vandet tillige at dømme regel 42, samt observere andre regelbrud.
  Da det meste af den kommunikation protestkomitéen har med deltagerne foregår via den officielle opslagstavle og diverse papirer, er det vigtigt at der er et godt samarbejde mellem bureauet og komitéen.

  Hvis der dømmes på vandet, skal arrangøren sørge for, at de både protestkomitéen skal sejle i, er egnede til opgaven.

  På land bør arrangøren sørge for, at der er et egnet lokale til protestkomitéen hvor der kan afholdes høringer og holdes møder. Lokalet vil typisk også skulle bruges til omklædning.
  Ideelt er det, hvis der i lokalet er en PC (gerne med internet) samt printer til rådighed for komitéen.

  Formular til anmodning om høring (protestskema)

  For at have styr på hvor mange formularer der er udleveret og hvilke af disse der er indleveret igen, er det vigtigt at dette skema føres. Det er også vigtigt at såvel tidspunkt for udlevering som modtagelse af disse formularer noteres på dette skema.

  Formular til anmodning om høring (protestskema) - dansk

  Denne formular udleveres (og modtages) til deltagere der anmoder om en høring, herunder godtgørelse.

  Når formularen modtages noteres tidspunkt for modtagelsen og formularen nummereres. Nummerering af formularer skal være fortløbende. Deltagere der protesteres mod (ikke andre!) er berettiget til at få en kopi af anmodningen.

  Bemærk: Anmodninger skal udleveres og modtages uanset om protestfristen er udløbet!

  Formular til anmodning om høring (protestskema) - engelsk

  For formularer på engelsk henvises til World Sailings hjemmeside - www.sailing.org.

  Høringer

  Opslag til indkaldelse i forbindelse med høringer.

  Hurtigst muligt (oftest senest 30 minutter) efter protestfristens udløb skal deltagerne informeres om de er part i en høring eller er ønsket som vidner.

  Derfor skal der opslås en "køreplan", så deltagerne ved hvornår de skal til høring.

  Afgørelser af høringer

  Når protester efter høringer er afgjort, slåes afgørelserne op på den officielle opslagstavle. Det er er god idé at lade listen over protestafgørelser være fortløbende gennem hele stævnet, så man til en hver tid kan se alle afgørelser.

  Protester fra protestkomitéen

  Hvis protestkomitéen ønsker at protestere mod en deltager, skal denne have besked om protesten inden protestfristens udløb. En sådan sådan underretning bør være skriftlig og meddelelsen kan gives på den officielle opslagstavle på denne formular.

  Regel 42 straffe

  Opslag om gul-flags straffe givet på vandet samt internt arbejdsark.

  Når tillæg P er er gældende og der er dømning af regel 42 på vandet, føres en oversigt over "gule flag". Efter dagens sejladser slåes listen op på den officielle opslagstavle. Listen føres løbende gennem hele stævnet, så man hele tiden har et samlet overblik over straffe givet på vandet.

  Til resultatberegningen

  Information til resultatberegneren om protestkomitéens afgørelser.

  Denne formular er intern, dvs. at den skal ikke slåes op på opslagstavlen. Når dagens høringer er afsluttet udfyldes formularen og gives til resultatberegneren, der så kan ajourføre de foreløbige resultatlister.

  Foretrukne formuleringer

  Dokument med en oversættelse af World Sailings fortrukne formuleringer til procedure, konklusioner og afgørelser.

  Når protestkomiteens skribent skal formulere næsten alt andet end kendsgerninger, kan dette dokument hjælpe til at hurtigt få skrevet alle nødvendige sætninger og sørge for at de rigtige henvisninger til reglerne er medtaget.

  Regler der starter med B henviser til regler i tillæg B ”Regler for fleetrace i windsurfing. F henviser til regler i tillæg F ”Regler for kiteboarding”.

  Rul til toppen