Det "Orange flag" giver kapsejlerne tid til at forberede sig på starten. Det giver ligeledes banelederen frihed til at vurdere om sejlerne har brug for mere end 5 minutters forberedelse til start - Eller for at udtrykke det på en anden måde: Om sejlerne har brug for mere end ét minuts varsel til kapsejladsreglerne gælder, og de ikke længere må bruge motor, modtage hjælp af trænere osv.

Såfremt det vurderes at der er brug for yderligere tid end hvad den normale startprocedure giver til rådighed, er der dermed flere muligheder:

  • Som tilladt i regel 26 kan man vælge at give varselssignal tidligere end 5 minutter før start (det kræver at man bruger samme procedure i hver start og beskriver dette i sejladsbestemmelserne)
  • Man kan vælge at benytte det orange flag som beskrevet i ovenstående dokument
  • Man kan vælge at lave sin helt egen opfindelse

Den første mulighed er tilladt ifølge reglerne. Her skal man blot huske at skrive i sejladsbestemmelserne hvor lang tid der vil gå mellem varselssignal og startsignal. Det er altså udelukkende tiden for varselssignal der kan ændres uden at ændre regel 26, og ikke f.eks. klarsignal.
De to sidste muligheder er ikke beskrevet i nogen kapsejladsregel. Det er derfor af største vigtighed at få beskrevet i sejladsbestemmelserne hvordan man vil afgive disse ekstra signaler, og hvad de vil være.

Bl.a. for at undgå problemer med fortolkninger, forkert beskrivelse i sejladsbestemmelserne mv. anbefales det kraftigt at benytte metoden med det orange flag, hvor der i DS' skabelon til sejladsbestemmelser er et forslag til beskrivelse. En sidegevindst ved dette er, at sejlerne dermed oplever den samme metode brugt hver gang, hvilket gør det nemmere at sætte sig ind i.

I det Virtuelle Kontor findes plancer med startprocedurer hvori det orange flag er indarbejdet.

Lidt historie

Der har gennem tiderne været mange forsøg på at give sejlerne besked om en kommende startprocedure i god nok tid til de kan forberede sig, uden at der er for meget ventetid og "spildtid".

I "gamle dage" havde vi ti-minutters startprocedurer med et opmærksomhedssignal ved elleve minutter før start. Dette endte i mange tilfælde ud med 5 minutters "spildtid" i visse klasser.

I erkendelse af dette ændrede man så startproceduren til den fem-minutters startprocedure vi kender i dag. Dette gav dog problemer for de mange klasser og sejlere der reelt havde brug for mere tid til at forberede starten.

For at imødekomme dette problem prøvede man at indføre et opmærksomhedssignal fem minutter før det første varselssignal for hver klasse ved at vise signalflag 'F' og afgive et lydsignal. Grundidéen her var, at det kun er ved første startforsøg man har brug for længere forberedelsestid, da efterfølgende startforsøg jo gerne skulle komme umiddelbart efter første.

Dette viste sig dog problematisk, da f.eks. springende/døende vind kan bevirke at en udsættelse efter første varselssignal kan vise sig at være længerevarende. Og dermed er det igen ukendt for sejlerne hvornår næste varselssignal gives.

Hermed er vi fremme ved den procedure der bliver brugt i dag: Det orange flag.

.
Rul til toppen