Kom godt i gang med kapsejlads

Forberedelser inden start

Nu er det tid til at komme vandet og sejle kapsejlads. Få en introduktion til alt det, du skal have styr på land og på vand, inden det for alvor går løs.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

I det følgende beskrives de væsentligste ting, du skal huske at holde fokus på – før og under en kapsejlads. Her er valgt en traditionel op-ned-bane. Men tingene vil kunne overføres på andre banetyper.

Før kapsejladser – på land

 • Læs sejladsbestemmelser og check, at alt er o.k.
 • Check evt. opslag på klubhusets/bureauets opslagstavle om ændringer for dagens sejlads
 • Check vejrudsigten
 • Check, at båden er o.k. og rigget til kapsejlads
 • Tape evt. skarpe hjørner m.m.
 • Check, at mandskabet er påklædt til dagens udfordringer, inkl. hat og solcreme
 • Check, at I har nok væske, mad m.m.

På vandet

Det er altid en god idé at sejle ud mod baneområdet i så god tid som muligt. Dels for at være sikker på at være der til tiden, men også for at checke baneforholdene. Få checket alle sejl og at evt. spilergrej sidder rigtigt. Det kan være, at I har en ny gast med, som ikke kender de vante rutiner. Sejl gerne 10 minutter på hvert krydsben, og lav en håndfuld bomninger, således at når startskuddet går, er hele besætningen klar-klar.

Før start

 • Tune up (fart + manøvre)
 • Check vindmønstre
 • Check strøm
 • Check dommerskib/flag
 • Check startlinje
 • Styr på tidtagning
 • Vælg taktik fremme på banen
 • Vælg startstrategi

Tune up

Tune up skal sikre, at når startskudet går, er alt klart, og at man sejler den fart, man skal under de givne forhold.

Check vindmønstre

Som beskrevet på vindilllustrationerne er det vigtigt, at du har noteret det, hvis der tegner sig et mønster for vinden.

Check strøm

Sejl rundt på banen og check strømmen, og hav en plan for, hvordan den skal sejles.

Check dommerskib/flag

Inden start er det vigtigt, at du har sat sig ind i sejladsbestemmelserne, specielt hvad gælder:

 • Hvilken signalprocedure er valgt
 • Hvilken start sejler du i (ved flere starter)
 • Hvilken bane skal du sejle (omgange)
 • Hvordan skal mærkerne passeres
 • Regler for tyvstart
 • Hvordan signaleres ved omstart eller udsættelse
 • Strafvendinger
 • Måltagning

Check startlinjen

Så snart startlinjen er lagt, er det vigtigt, at du checker den i forhold til vind og strøm. Selvom banedommeren altid vil forsøge at lægge en helt lige startlinje, er der tit en fordel i den ene ende. Dette skyldes enten, at linjen er lagt skævt, eller at vinden er drejet. Mht. strøm er det vigtigt at vide, om en kraftig strøm evt. forhindrer en i at komme over linjen, specielt hvis du starter tæt ved et mærke.

Styr på tidtagning

Det er selvfølgeligt vigtigt, at du har fuldstændig kontrol på tiden. Dels for at kunne få den gode start på linjen, og dels for at du ikke ligger for langt væk fra det sted, du har valgt at starte.

Lad evt. en person have hovedansvaret for tidtagningen. Og sørg for, at tiden til start hele tiden bliver kommunikeret højt.

Find et mærke, og check strømmens retning og styrke.

Peg vindøjet (vindretningen) på linjen, og se, hvor vindfordelen er.

Tjek om linjen ligger skævt.

Mål linjen i forhold til vinden.

Vælg taktik fremme på banen

Når du er blevet øvet nok til at kunne bedømme vindmønstre og strøm, eller du har kendskab til de lokale forhold, er det optimalt, at du lægger din egen taktik for første opkryds. Målet er at finde den vej på banen, du ville sejle for at komme hurtigst i mål – hvis der ikke var andre både til stede.

De ting, der indgår i den vurdering, er vind, strøm og bølger. Alle tre faktorer kan have indflydelse på, hvad der er klogt.

Vind

Vinden kan som før beskrevet have forskellige mønstre på banen, have forskellige styrker eller have en drejende tendens.

Vurdér, hvilken side af banen der har en strategisk fordel.

Strøm

Strømmen kan være medstrøm, modstrøm, sideværts og have forskellige styrker forskellige steder på banen.

Vurdér, hvordan strømmen skal sejles.

Bølger

Bølgerne kan være bedre at sejle (mindre modstand) på den ene halse end på den anden. Eller det kan være bedre at sejle på lavt vand end på dybt.

Vurdér, hvordan evt. bølger og sø bedst sejles.

Vælg startstrategi

På dansk kunne vi omdøbe startstrategi til: Hvor er der fordel på linjen, og hvilken side af banen tror vi mest på? De to ting spiller ikke nødvendigvis sammen, da fordelen på linjen kan ligge til venstre og fordelen til højre på banen. Da vil det blive en afvejning.

Tre fokusområder under sejladsen

For at strukturere de ting, du skal arbejde med under sejladsen, kan vi dele dem op i tre fokusområder: På båden, uden for båden – banen lokalt og uden for båden – banen fremme.

På båden

På båden menes de ting, du selv har 100 procent indflydelse på. Der er primært bådhåndtering, klargøring af sejl, skøder m.m., samt hele tiden fokus på højde, fart og manøvredygtighed.

Har vi helt styr på fart, trim, sejlskift, klar til næste manøvre?

Banen lokalt

Banen lokalt er der, hvor de andre både influerer på ens sejlads – her og nu.
Det er mødet med andre både, vindskygger, kontrol eller forsvar af positioner, mærkerundinger m.m.

Har vi manøvrerum i forhold til de andre både?

Banen fremme

Banen fremme er fokus på den taktik og strategi, du/I har lagt i forhold til at sejle optimalt under dagens forhold – såsom vind, strøm og bølger.

Hvordan er vores plan ift. vind, strøm og bølger – hvor vil vi hen?

De ting, der er beskrevet om de forskellige fokusområder, er alt sammen elementer, der indgår i målet om den 'perfekte sejlads'. Efterhånden som du bliver mere rutineret, vil det falde helt naturligt at gøre.

Til gengæld viser det, hvor mange ting der skal spille sammen. Derfor er der, som beskrevet under roller masser at gøre for alle om bord.

En god dialog om bord er, at man stille og roligt spørger til, om 'der er check på dette eller hint' – ikke fordi man har kontrolhatten på – men fordi det er bedre at opdage en fejl, før den får indflydelse på sejladsen.

Så er vi klar til start!

.
Rul til toppen

Læs mere om at sejle kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Starten

Kom godt i gang med kapsejlads

Første opkryds og topmærkerunding

Kom godt i gang med kapsejlads

Læns, bundmærkerunding og målgang

Kom godt i gang med kapsejlads

Lidt gode råd