Kom godt i gang med kapsejlads

Positioner og roller på båden

Ligesom i en hver anden sport er der på en båd forskellige roller, der kræver noget særligt. Alle spiller en vigtig rolle for, om man vinder eller taber.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Kapsejladsbåde spænder fra 1-mands joller til store kølbåde med over 10-mands besætninger. Besætningsstørrelsen er som regel bestemt af en kombination af bådstørrelse og 'sejlgarderobe', der er et udtryk for de sejl, der kan sejles med en bestemt bådtype.

Nogle bådklasser har konkret beskrevet, hvor mange mand der må sejles med under kapsejladsen, eller en maksimumvægt for den samlede besætning.

Skipper, rorsmand eller gast

Ligesom på et fodboldhold er der på en båd forskellige pladser, der kræver noget særligt. Hvilken plads, der passer bedst allerbedst til dig, må tiden vise.

I mange tilfælde, særligt i begyndelsen, er det naturligt, at det er den mest erfarne, der er skipper og rorsmand, og at de andre roller bliver fordelt efter erfaring.

Ligesom på et fodboldhold er fx målmand og anfører kun én brik blandt 11 spillere. Det samme gælder på en båd. På en kølbåd, der gerne vil vinde, skal alle have en fast position og rolle, der i et samspil med de andre vil være afgørende for, om man vinder eller taber.

Hvis man skal beskrive noget af det, der karakteriserer de enkelte pladser, er det forhold som erfaring (teknik, vind og vejr), kropsbygning (vægt, kræfter), hurtighed og temperament.

Kompetencerne fordeles ud på følgende roller:

 • Rorsmand
 • Storsejlstrimmer
 • Forsejlstrimmer
 • Spilertrimmer
 • Fordækker
 • Cockpitmand
 • Taktiker

På større både er rollerne fordelt ud på hver sin person, der har sit dedikerede ansvar. På mindre både vil man ofte have flere roller.

De enkelte roller

I det følgende er det kort beskrevet, hvad de enkelte roller kan have som ansvarsområde. Denne beskrivelse er generel og kan variere fra bådtype til bådtype.

Når du har læst afsnittet om, hvorfor du vinder eller taber, vil nogle af følgende udtryk formenligt give mere mening.

Rorgænger

 • Holde fart i båden med bedste VMG (velocity may good = hurtigste vej til næste mærke)
 • Få startet optimalt
 • Styret optimalt i mærkerundinger
 • Sikre præcis styring i båd til bådsituationer
 • Styre optimalt i forhold til bådhåndtering (manøvre)
 • Styre kommandoer (hvis ikke de i visse situationer ligger hos en anden rolle)

Storsejlstrimmer

 • Trim af storsejl
 • Sikre maksimal fart genereret af storsejl (i kommunikation med rorsmanden)
 • Manøvrere storsejl i stagvendinger, bomninger og mærkerundinger

Forsejlstrimmer

 • Trim af forsejl på kryds
 • Trim i vendinger
 • Justere skødepunkter til forsejl
 • Justere fald og evt. bagstag, der påvirker forsejl

Spilertrimmer

 • Trim af spiler
 • Bomme med skøder
 • Balance i pust
 • 'Kalde' justeringer af stage, barberhal m.m.

Fordækker

 • Checke forsejl og spilergrej
 • Forsejl op/ned
 • Spiler op ad pose – ud at flyve
 • Spiler ned
 • Fald på mast
 • Sætte spilerstage
 • Bomme spilerstage
 • Informere om afstand/rum til startlinjen

Taktiker

 • Startstrategi
 • Banen lokalt
 • Banen fremme
 • Laylines
 • Kurser
 • Vindmønstre
 • Tidtagning
 • Sejladsbestemmelser

Cockpit-person

 • Alle centrale hal
 • Fintrim af hal, fald m.m.
 • Oprydning

Alle ombord

 • Informere om pust og bølger
 • Informere om ting, der sker, som kan have indflydelse på sejladsen

Som illustreret er der masser at gøre på alle pladser. Man vinder kun, hvis sam-arbejdet fungerer og den enkelte yder optimalt. Derfor er alle pladser og roller vigtige i målet om at vinde.

Rul til toppen

Læs mere om introduktion til kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Derfor skal du sejle kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Hvilke både kan bruges til kapsejlads?

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsbanen

Kom godt i gang med kapsejlads

Indbydelse og sejladsbestemmelser

Kom godt i gang med kapsejlads

Dit udstyr og krav til båden