DH Reglen

DH reglen er en måleregel, der gør det muligt for forskellige bådtyper at konkurrere med hinanden ved at udregne et handicap. Læs om reglen her.

Af: Mikael Jeremiassen - senest ajourført d. 26. september 2019

DH reglen er en måleregel, der på basis af en båds størrelse og sejlegenskaber beregner et handicap, dvs. den fart sejlbåden forventes at kunne opnå ved forskellige vindstyrkeområder.

Baggrund for DH reglen

Den nuværende DH måleregel er resultatet af mange års udvikling, der går så langt tilbage som til slutningen af 1800-tallet:

  • Københavnerreglen 1893
  • National Længde (NL) 1913
  • Nordisk Længde (NL) 1927
  • Scandicap (SC) 1973
  • Dansk Handicap (DH) 1984

Farten eller sømiletiden, som angives i sekunder/sømil, er den gennemsnitsfart, som båden har mulighed for at opnå, når den sejles optimalt i alle henseender. Kapsejladsresultater beregnes efter princippet "tid på distance".

I tilknytning til DH findes en hjemmeside, websejler.dk, som skal ses som en naturlig del af reglen. Her er der mulighed for at teste reglen, dvs. beregne ændringen af sømiletiden forårsaget af de benyttede måledata.

Rul til toppen