Livslang indsats for sejlsporten anerkendes med ærestegn

Henrik Pedersen fra Lynæs Sejl- og Kajakklub er blevet tildelt Dansk Sejlunions højeste udmærkelse, ærestegnet, for sin livslange indsats for sejlsporten.

Senest ajourført d.26. marts 2020

I forbindelse med overrækkelsen af ærestegnet sagde Dansk Sejlunions formand Line Markert:

  • Du har altid sejlet og hele dit voksne liv har du været involveret som frivillig i sejlklubben, i kredsen og i sejlunionens arbejde. Du kan slet ikke lade være. Du hader at sidde og se på – og gudskelov er du ikke bange for at sige din mening.
  • Du har favnet utroligt bredt i din indsats for sejlsporten: Med både kapsejlads og ungdomsarbejde på klubplan, og da børnene blev store, flyttede dit engagement til tursejlerarbejdet, som også på det tidspunkt havde en mindre fremtrædende rolle på Dansk Sejlunions dagsordner og budgetter. Du har ydet en kæmpe indsats for sejlerne i Danmark og internationalt.
  • At du er en inkarneret tursejler, der gerne deler din sejlerglæde med andre, kan man få bekræftet i sejlunionens jubilæumsbog. Her er der en meget fin artikel og en livsbekræftende billedserie med herlige oplevelser fra familiens sommertogter. Som en rigtig ildsjæl kan du ikke lade være med at dele sin begejstring og din viden med andre. 
  • Du er et forbillede - et fantastisk billede på en frivillig, som hele tiden udvikler og fornyr dig selv og den del af sejlsporten, du er involveret i.
  • Du står ikke stille, og du lader ikke verden omkring sig stå stille. Derfor accepterer du heller ikke, at vi andre ikke hele tiden flytter os.
  • Det er med stor glæde og respekt, at vi i bestyrelsen har besluttet at anerkende din fantastiske indsats for sejlerne og for sejlsporten ved at tildele dig Dansk Sejlunions ærestegn.

Henrik Pedersen efter overrækkelsen af ærestegnet

Det startede med en træjolle

Henrik Pedersen er født i 1949, uddannet som bankmand og har arbejdet med at finansiere lystfartøjer og rådgive om bådenes papirforhold. Hans aktive sejlerkarriere startede i 1974 med købet af en ældre træjolle, men han har siden 1978 sejlet kølbåd med familien, bl.a. i Olsen 31 og X 332.

Henrik Pedersen meldte sig i 1978 ind i Lynæs Sejl- og Kajakklub, hvor han hurtigt blev involveret i det frivillige klubarbejde. Først i kapsejladsudvalget med afvikling af aftenmatcherne og senere i juniorudvalget, da hans ældste barn startede i Optimistjollen. Med posten som formand for Juniorudvalget fulgte en plads i klubbens bestyrelse.

Henrik Pedersen engagerede sig også tidligt i kredsarbejdet i Isefjordskredsen, hvor han bl.a. var med til at starte kredsens Pinsestævne, der udviklede sig til et stort stævne med op til 150 joller.

Arbejdet med ungdommen omfattede også i introduktion af Hobie 405 som 2-personers klubjolle og etableringen af Optimist Class Denmark i 1996. Året efter blev han hædret med Dansk Sejlunions Ungdomslederpris.

Ærestegn

Ærestegnet er Dansk Sejlunions højeste udmærkelse. Uddelt første gang i 1972 og i årenes løb tildelt en lang række af dansk sejlsports mest markante skikkelser. Henrik Pedersen er den 41. modtager af Ærestegnet.

Fra sejlklubben til Dansk Sejlunion

I sin sejlklub bestred han i årene 2000 til 2010 formandsposten, men fortsatte i flere år i bestyrelsen.

Henrik Pedersen blev formand for Isefjordskredsen i 2004 og fik dermed plads i Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse, hvor han sad til 2006, da sejlunionens vedtægter blev ændret, og kredsenes direkte politiske rolle blev ophævet. I bestyrelsen var det særligt forholdene for danske bådejere og tursejlerne, der nød godt af hans store engagement og lyst til at give andre glæden ved at sejle.

Funktionen som kredsformand beholdt Henrik Pedersen helt frem til 2015.

Internationale poster og bæredygtighed

Engagementet for bådejerne og tursejlerne blev ikke holdt til de danske havne. I 2013 blev Henrik Pedersen Dansk Sejlunions repræsentant i Nordiska Båtrådet og i European Boating Association, hvor han har virket både som vicepræsident og som kasserer og arbejdet med vidt forskellige dagsordener som bundmaling og sejlads ad Europas floder. Samtidig har han deltaget aktivt i Dansk Sejlunions samarbejde med Danske Tursejlere.

Senest meldte Henrik Pedersen sig straks på banen, da Dansk Sejlunions bestyrelse besluttede at etablere et bæredygtighedsudvalg. Her var Henrik overbevist om, at han kunne bidrage med sin store viden fra udlandet.

Henrik Pedersen har på grund af sygdom i 2020 måttet opgive sin livslange deltagelse i det nationale og internationale arbejde for sejlere og bådejere. En indsats, som han nu hædres for med tildelingen af Dansk Sejlunions ærestegn.

”Kan ikke drømme om ikke at være aktiv”

I forbindelse med udgivelsen af Dansk Sejlunions 100 års jubilæumsbog beskrev Henrik Pedersen selv sin motivation for sit store og mangeårige engagement således:

"Jamen jeg kunne da ikke drømme om ikke at være aktiv i de relationer, jeg lever i og føler mig som en del af. Det er ikke et spørgsmål om et bevidst valg, men en følge af min natur. Jeg har det skidt ude på sidelinjen og vil helst være med, hvor tingene diskuteres og beslutningerne tages. Ikke for at opnå magt eller fordi jeg føler mig klogere end alle andre. Men fordi jeg ikke kan holde mig væk fra den proces, hvor udvikling af tingene sker, når jeg selv synes, jeg har noget at tilføje."

.
Rul til toppen

Læs også