Nyhed

Nye skærpede regler for førere af speedbåde og vandscootere

Har du hænderne på rattet, har du ansvaret. Det er nu forbudt at overlade rettet til gaster, der ikke har førerbevis.

Nye regler for speedbåde
Af: Morten Kjems - senest ajourført d. 18. juni 2020

​Pr. 1. maj 2020 er reglerne for at sejle med vandscooter eller speedbåd blevet præciseret.

Har du hænderne på rattet af en speedbåd eller vandscooter, har du ansvaret. Så kort kan det siges.

Det betyder, at den, der har hænderne på rattet på en vandscooter eller i en speedbåd, skal have de nødvendige kvalifikationer til det.

Det vil sige, at føreren af fartøjet ikke kan overlade styringen til en person, der ikke besider de krævede kvalifikationer.

I kølvandet på den alvorlige vandscooterulykke i Københavns Havn blev der i 2017 bl.a. indført krav om bevis for vandscootersejlads, hvilket indebærer en forudgående teoretisk og praktisk prøve.

I takt med håndhævelsen af kravene, har der vist sig et behov for at præcisere reglerne, så der ikke kan rejses tvivl om, at du skal have et bevis, når du styrer vandscooteren eller speedbåden (”har hænderne på rattet”).

De ændrede regler har været i høring og er trådt i kraft den 1. maj 2020.

.
Rul til toppen