Dansk Sejlunion bag kritisk høringssvar om Lynetteholm

'Særdeles mangelfuldt'. Sådan betegner Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion, grundlaget bag Lynetteholm, som sejlunionen i dag har indsendt høringssvar til.

Af: Julie Elver Stolberg - senest ajourført d. 25. januar 2021

Dansk Sejlunion har netop indsendt sit høringssvar til miljøkonsekvensanalysen af etableringen af Lynetteholm. Øen der skal anlægges ud for Københavns Havn som stormflodssikring af byen og med plads til op mod 35.000 nye beboere.

Selvom Dansk Sejlunion anerkender behovet for at klimasikre hovedstaden, er det foreliggende beslutningsgrundlag dog alt for mangelfuldt og med katastrofale følger for sejlsporten i hovedstadsområdet. Det siger Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion, der således er særdeles kritisk over for projektet som helhed.

– Vi er på ingen måde imod byudvikling, og vi har fuld forståelse for, at København skal stormflodssikres. Men vi er meget skeptiske overfor det, der er lagt op til her. Forslaget om Lynetteholm har så mange negative konsekvenser for det blå liv omkring hovedstaden, at det er svært at finde noget positivt i projektet. Samtidig kan de udfordringer, øen er sat i verden for at løse, løses på anden vis og med langt færre gener, men som slet ikke er afsøgt, siger han.

Om Lynetteholm

Lynetteholm er en del af en større principaftale indgået mellem den tidligere regering og et flertal af partierne på Københavns Rådhus.

Projektet skal efter planen medvirke til at løse flere af Københavns behov:

  • Klimasikring i forhold til forhøjet vandstand
  • Bortskaffelse af jord fra andre byggeprojekter i København
  • Boliger til at imødekomme et stigende befolkningstal
  • Behov for infrastruktur i form af metrolinje og motorringvej

Sikkerheden under pres

Særligt sikkerheden for fritidssejlere og adgangen til havet er under pres i øens nuværende form, påpeger han.

– Vi er for det første dybt bekymrede for sikkerheden for fritidssejlere i og omkring Københavns Havn, der nu skal dele et meget smalt løb med de allerstørste erhvervsfartøjer. Derudover nedlægges kapsejladsbaner permanent, områder til rekreativ sejlads fyldes op med forurenet jord, og en af Danmarks største lystbådehavne står til at miste sin fri adgang til havet, for blot at nævne nogle få eksempler.

Anlægslov allerede i høring

Forslaget til anlægsloven i forbindelse med Lynetteholm er dog allerede sendt i høring uden at afvente forløbet af høringen om miljøkonsekvensanalysen.

– Det er ikke ligefrem et udtryk for god forvaltning, og vi appellerer derfor til, at der alligevel tages højde for vores synspunkter, siger han.  

Lovforslaget om selve etableringen af Lynetteholm skal efter planen behandles i Folketinget til marts med henblik på at kunne påbegynde anlægsarbejdet i slutningen af 2021.

.
Rul til toppen

Læs mere