Kvinder i sejlsport – det viser undersøgelsen

Hver fjerde kvinde har oplevet eller været vidne til kønsdiskrimination i sejlsport, viser ny undersøgelse fra Dansk Sejlunion, der dog også byder på positivt nyt.

Senest ajourført d. 14. juni 2021

Hvis kønskulturen i Dansk Sejlsport var en ost, ville det være sådan en, de fleste langt hen ad vejen var tilfredse med. Men der er også nogle huller. Et par af dem endog markante.

Nogenlunde sådan lyder konklusionen på den undersøgelse, Dansk Sejlunion har gennemført om kvinder i sejlsport i maj 2021, hvor knap 3.000 personer har deltaget. Undersøgelsens konklusioner blev præsenteret på en konference ultimo maj. Omtrent lige mange mænd og kvinder svarede på de mange spørgsmål.

Om undersøgelsen 'Kvinder i sejlsport'

Undersøgelsen blev gennemført som optakt til den globale sejlerfestival 'Steering the Course', som World Sailing havde opfordret til at afvikle. I Danmark satte Dansk Sejlunion bl.a. fokus på at fortælle beretninger om de mange positive eksempler på sejlads for kvinder i sejlklubberne over hele landet.

Er du nysgerrig på at blive klogere på undersøgelsen, kan du se vores konference om kvinder i sejlsport lige her.

Begynder vi med hullerne, viser undersøgelsen, at 25 procent af kvinder i dansk sejlsport selv har oplevet kønsdiskrimination eller været vidne til, at andre kvinder udsættes for det. Særligt yngre kvinder rapporterer i undersøgelsen om nedladende kommentarer, latterliggørelse på baggrund af køn og sexistisk verbal adfærd.

Samtidig oplever en del kvinder også at blive taget mindre alvorligt i sejlsporten end mænd, at deres muligheder er færre, og at de er mindre velkomne i klubberne og i det maritime miljø end mænd.

Syn for sagn

Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion, kalder den del af undersøgelsen for ’nedslående læsning’, men glæder sig samtidig over, at vi nu har fået syn for sagn.

– Vi vidste, at der på globalt plan er udfordringer og har også haft en mavefornemmelse, som sagde, at der nok også var noget at komme efter i Danmark. Det bekræfter undersøgelsen desværre. Jeg er glad for, at vi nu kan gå fra mavefornemmelser til data, der gør os i stand til at handle på udfordringerne. At hver fjerde kvinde har oplevet kønsdiskriminerende adfærd, er helt urimeligt, og det klæder ikke vores sport, siger han.

Datagrundlag

 • 2.981 besvarelser
 • Mere end 5 besvarelser fra 88 klubber
 • 51% kvinder og 49% mænd
 • Besvarelserne blandt mænd og kvinder:
  • 45% kvinder under 50 år
  • 76% mænd over 50 år

Kvinder og mænd oplever dermed kulturen i sejlsport forskelligt, påpeger han, og den viden må Dansk Sejlunion ikke sidde overhørig.

- Når så mange kvinder tydeligt har tilkendegivet, at de ikke føler sig inkluderet i lige så høj grad i fællesskabet som mænd, og når andelen af kvinder, der har oplevet eller overværet kønsdiskriminerende adfærd, er så høj, skal vi som forbund naturligvis lytte og skubbe på for en forandring  både lokalt og generelt i sejlsportskulturen. Sejlsporten skal være inkluderende for alle, så både piger og drenge, kvinder og mænd har lige adgang og behandles ligeværdigt og respektfuldt. At give alle de samme muligheder kan sagtens betyde, at klubberne og sejlunionen skal gøre noget særligt for bestemte grupper. Vi skal nu se på, hvad der kan gøres bedre.

Kvinder og mænd er lige kompetente

Zoomer vi ind på selve osten uden om hullerne, viser undersøgelsen, at både kvinder og mænd er enige om, at kvinder er lige så dygtige sejlere, ledere og instruktører som mænd, og at kvinder i frivilliglivet skaber en mere inkluderende kultur og tiltrækker flere kvindelige medlemmer til sporten.

– Lige præcis denne del af undersøgelsen er jeg meget glad for at læse. For den viser, at vi kønnene imellem ikke anser, at der er forskel på vores kvalifikationer. Dermed handler det måske mere om en kultur, som kvinderne enten har svært ved eller lyst til at blive en del af. Havde der været en grundlæggende holdning blandt særligt mænd om, at de var dygtigere eller bedre som sejlere og i sejlsportsarbejdet, havde udfordringerne været bekymrende.

Kønsdiskrimination i sejlsport

25% af kvinder i dansk sejlsport har oplevet kønsdiskrimination

 • 17% har oplevet selv at være udsat
 • 15% har oplevet andre kvinder blive udsat
 • 51% af de kvinder, der oplever kønsdiskriminerende adfærd, er mellem 18-39 år.

At ændre en kultur er dog ikke noget, der sker over natten. Det er langt sejt træk, som Dansk Sejlunion nu har taget det første spadestik til.

– Det er vigtigt at sige, at vores fokus på kvinder i sejlsport ikke handler om at hænge nogen ud eller vælge nogen fra. Det handler i bund og grund om, at vi gerne vil invitere flere indenfor og fastholde dem i sejlerfællesskabet. Samtidig kan vi se, at der er et stort potentiale ved at blive dygtigere til at rekruttere kvinder til det frivillige arbejde. Kan klubben gøre fællesskabet indbydende for flere, er der også en langt større talentmasse at rekruttere hænder fra til de mange opgaver i klubberne. Mange flere kvinder vil faktisk gerne bidrage, men skal måske i højere grad end mændene tilskyndes til at melde sig.

Dansk Sejlunion arbejder i øjeblikket på at færdiggøre en rapport på baggrund af undersøgelsen. Den forventes lanceret i løbet af sommeren og vil derefter ligge til grund for det videre arbejde.

Udvalgte data fra underesøgelsen

Se video fra Thurø Sejlklub

Hver onsdag mødes op til 70 kvinder og sejler sammen. Det har de gjort siden 1983.

 

.
Rul til toppen

Læs mere