Formandsblog

Formandsblog: Status pt. i World Sailing

Line Markert gør status på udviklingen af World Sailing efter seks intense dage blandt verdens andre sejlforbund til årsmødet i Abu Dhabi.

Af: Line Markert - senest ajourført d. 28. oktober 2022

Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion, og jeg har i slutningen af oktober deltaget i World Sailings årsmøde, som denne gang blev holdt i Abu Dhabi. Et skørt sted på mange måder. 

Selvom det er dyrt, besværligt og kræver kompromiser, mener jeg, det er værdifuldt og vigtigt at mødes fysisk med de andre medlemmer i World Sailing. Det giver anledning til at udveksle synspunkter med sejlunioner fra både England, Egypten, Jomfruøerne og Singapore, og dele udfordringer og muligheder med Madagascar, Malaysia og USA.

Governancereform-processen og vedtagelsen af nye vedtægter den sidste dag på årsmødet har været et eksempel på, hvordan vi kan samle sejlerfamilien på tværs af verden, når dialog, åbenhed og respekt er i højsæde. 

Desværre har vi også set eksempler på ulækkert magtmisbrug, som er langt fra vores forståelse af åbenhed og good governance – og ikke mindst fjollede undvigemanøvre for at undgå svære diskussioner, som kunne føre til, at nogle fik mindre indflydelse. 

Denne uge har vist, hvor vigtigt det er, at alle medlemmer i World Sailing agerer som en del af fællesskabet og med respekt for hinanden og vores fælles værdier. Det gælder også Dansk Sejlunion og dem, vi normalt deler værdier og verdenssyn med. 

I listen herunder har jeg samlet nogle af de vigtigste temaer og dagsordner, der blev diskuteret på Årsmøde i år. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har input eller spørgsmål til arbejdet i World Sailing.

Vigtigste nedslagspunkter fra World Sailings årsmøde

Governance-reform

 • Generalforsamlingen vedtog langt om længe nye vedtægter for World Sailing, der skal skabe mere åbenhed og sikre en nemmere beslutningsproces. Det kan du læse meget mere om i nyheden her.

OL-klasserne

 • Der er stor fokus på forberedelserne til OL i Paris og nogle tråde til Los Angeles i 2028. Det omfatter faciliteter, kvalitet af udstyr, forberedende events osv.
 • Blandt andet havde Events Committee en diskussion om begrænsning af brug af teknologi og kommunikation på vandet for coaches - skal teknologi være helt afskåret, skal der være fri adgang, eller er der behov for en middelvej? Komiteen valgte det sidste. Det er vanskeligt at finde en balance, hvor vi anerkender udviklingen uden at sætte lande, der ikke har uanede midler til kommunikations- og dataudstyr ud af spillet. Derudover bliver der lagt op til at halvere antallet af tilladte coachbåde i 2024 i forhold til Tokyo. Dels på grund af plads, og dels af bæredygtighedshensyn.
 • Der er ikke drøftelser om valg af klasser eller udstyr til OL i år. Men vi har fået præsenteret første skitse til en olympisk vision. McKinsey har udarbejdet et oplæg og indsamlet data. Det er en kritisk udfordring, at IOC (Den Internationale Olympiske Komité) ikke prioriterer sejlsport særlig højt. Fokus er, hvordan sejlsport kan blive ved med at være attraktiv i OL-systemet - og måske endda rykke op i OL-klasserne - det handler særligt om, hvor mange penge World Sailing modtager fra IOC.
 • Derudover er der mange praktiske spørgsmål om forberedelse og gennemførelse af de større events, hvor World Sailing er ansvarlig eller har en væsentlig aktie, herunder kalender, koordinering og kommunikation.
 • Udvikling af elektriske coachbåde - eller anden bæredygtigt drivmiddel - er på dagsordenen.

Bæredygtighed

 • Fokus på og arbejdet med at gøre sporten mere bæredygtig på alle planer bliver efterhånden implementeret i arbejdet i de fleste komiteer og bliver bredt taget med i alle diskussioner.
 • Ift. miljø foregår der fx drøftelser om fremtidige rammer i Equipment og Events Committees, som har ansvaret for godkendelse af udstyr og konkurrencetyper - til OL og mange andre steder.
 • Særligt sekretariatet præsenterer høje ambitioner og stærke intentioner. Hvis vi skal nå de mål, som er sat i World Sailing Sustainability Agenda 2030, og som er godkendt af medlemsorganisationerne, kræver det kompromisser og omstilling alle steder, herunder
  • Politiske møder - placering, afvikling m.v.
  • Planlægning af stævner, logistik, udskiftning af udstyr, følgebåde
  • Livscyklus-analyser på udstyr i alle former
 • Placeringen af årsmøderne er desuden i fokus. World Sailing bør lede med fødderne i højere grad. Vi er nødt til at se på, hvor mange personer det er nødvendigt at flytte, hvor langt de skal flyttes, hvilke ressourcer der skal anvendes på at gennemføre mødet m.v.

Ligestilling og inklusion

 • Der er et stort fokus på ligestilling mellem køn og inklusion i sporten generelt. IOC kræver allerede 50/50–repræsentation af mænd og kvinder blandt atleter til OL. Det repræsentationskrav skal nu også gælde for deltagende kapsejladsledere i 2028 (er det blevet udsat til). Det giver sejlsporten en alvorlig udfordring, da der i dag kun er ca. 13 procent af de internationale baneledere, dommere mv., der er kvinder.
 • Anerkendelse af transkønnede, interkønnede m.v. er World Sailings Medical Commission i gang med at analysere spørgsmålet og har rakt ud for at få vores bidrag.
 • Inklusion herudover er et tema, og frustrationen over udfordringerne med at gøre sejlsport tilgængeligt på tværs af breddegrader, ressourcer osv. er tydelig.
.
Rul til toppen