Dansk Sejlunions nye bestyrelse

Afgående næstformand Henrik Voldsgaard kunne efter otte år i bestyrelsen ikke genvælges. I stedet er Jakob Frost fra Faaborg Sejlklub trådt til.

Senest ajourført d. 20. marts 2022

Valget til Dansk Sejlunions bestyrelse var i år et såkaldt ’fredsvalg’. Med fire kandidater i spil til fire poster var udfaldet således givet på forhånd.

Line Markert fortsætter således som formand for Dansk Sejlunion, ligesom de to bestyrelsesmedlemmer Ditte Juul Kristensen og Jens Kofoed modtog genvalg.

Dansk Sejlunions nye bestyrelse

  • Line Markert, formand
  • Jørgen Thorsell, næstformand
  • Jakob Frost, økonomiansvarlig
  • Ditte Juul Kristensen
  • Christian Hangel
  • Lotte Meldgaard
  • Michael Rasmussen
  • Jens Kofoed
  • Niels Andersen (suppleant)

Dansk Sejlunions næstformand Henrik Voldsgaard kunne efter otte år i bestyrelsen ikke genvælges. I stedet er 45-årige Jakob Frost trådt til som nyt bestyrelsesmedlem og er således den eneste, der ikke er genganger i Dansk Sejlunion bestyrelse. Til gengæld kommer han med masser af bestyrelseserfaring fra andre grene af dansk sejlsport.

Han har b.la. siddet i bestyrelsen i Faaborg Sejlklub i ti år, heraf som formand i otte år. Derudover var han med til at starte Sejlsportsligaen op, hvor han også sad i bestyrelsen de første fire år, ligesom han har været en del af bestyrelsen for Folkebådsklubben i en årrække.

Slutteligt skulle der vælges en suppleant. Her takkede Nils Andersen ja til at fortsætte en periode mere.

Valgoplæg

Er du nysgerrig på at lære bestyrelsesmedlemmerne bedre at kende, kan du læse valgoplæggene fra Line Markert, Ditte Juul Kristensen, Jens Kofoed og Jakob Frost.

Læs mere her

.
Rul til toppen