Tre bestyrelsesmedlemmer genvalgt på årets generalforsamling

Ditte Juul, Jens Kofoed og Jakob Frost modtog genvalg til Dansk Sejlunions bestyrelse på årets generalforsamling.

Senest ajourført d. 16. marts 2024

Der var spænding til det sidste om valget til Dansk Sejlunions bestyrelse på årets generalforsamling. 

Med fire kandidater til tre poster skulle medlemmerne således til stemmeurnerne og pege på tre af de fire.

De tre bestyrelsesmedlemmer Ditte Juul (Thurø Sejlklub), Jens Kofoed (Virksund Sejlklub) og Jakob Frost (Faaborg Sejlklub)var på valg og ønskede genvalg, mens også Nicolai Juel Vædele fra Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub havde meldt sit kandidatur.

Valget faldt ud til de tre nuværende bestyrelsesmedlemmers fordel, og Dansk Sejlunions bestyrelse er således uændret.

Formand Line Markert (Hellerup Sejlklub)var også på valg og modtog genvalg uden modkandidater, hvilket også gjaldt for suppleant Peter Toft (Sejlklubben Køge Bugt).

Justeringer af vedtægter og kontingent

Kun bestyrelsen havde i år stillet forslag til beslutning. Det omhandlede præciseringer af vedtægter omkring varsel af generalforsamling, referat fra bestyrelsesmøder samt præcisering vedrørende indberetning af medlemmer

Mens det første forslag om varsling af generalforsamling blev trukket tilbage, blev de to andre stemt igennem. Da der er tale om vedtægtsændringer, skal forslaget dog vedtages på næste generalforsamling også, før de kan træde i kraft.

Find hele forslaget her under punktet 'Dokumenter'.

Foruden forslaget om præcisering af vedtægter blev en regulering af kontingentet vedtaget.

Sejlklubbernes kontingent til Dansk Sejlunion udgør fra den 1. januar 2025 således 116,97 kr. pr. medlem i klubben, svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Kontingentet udgør i dag 115,58 kr. pr. medlem i klubben.

Dansk Sejlunion takker for en god generalforsamlingen og ønsker tillykke med valget til bestyrelsen.

.
Rul til toppen