Dansk Sejlunions onboarding program

For at blive optaget på et DS-hold, og så længe du er U21, er der en række parametre, du skal leve op til. Læs om vores onboarding-program, og hvad du forpligter dig til som sejler på hold.

Senest ajourført d. 5. september 2023

Indhold

  Ekspandér

  Dansk Sejlunion tilbyder tre hold for sejlere, der har ambitioner eller mulige drømme om olympisk sejlads.

  Sejlerlandsholdt og Udviklingslandsholdet består fuldt og helt af sejlere, som kan siges at være i proces mod et OL i et flerårigt perspektiv.

  Ungdomslandsholdet er mere åbent. Det består af yngre sejlere, som kan præstere i internationale U-kategorier. Blandt disse sejlere er det ikke alle, der helt kender deres vej frem endnu.

  For at komme på et af Dansk Sejlunions hold, og så længe du er U21-sejler, er der en række parametre, du skal leve op til. Derfor har vi sammensat et onboarding-program, der sikrer en smidig overgang til elite- og talentmiljøet.

  Herunder får du et overblik over, hvad det kræver at komme på et DS-hold, og hvordan vi arbejder med at give dig en ordentlig introduktion til kulturen og rammerne på og omkring Danish Sailing Team.

  Proces og krav - skridt for skridt

  Ansøgning

  Alle skal hvert år ansøge om at komme på DS hold via et ansøgningslink, som udsendes i forbindelse med tilmelding til Dansk Sejlunions TORM U42 camp. Information herom formidles via Dansk Sejlunions hjemmeside, Facebooksiden 'Dansk Sejlunion Sport' eller udsendes direkte til sejlere, der allerede er på hold.

  Det praktiske ved, at man ansøger via dette link, er, at vi derved får de oplysninger, vi har brug for, for at kunne håndtere din holdindplacering.

  Alle kan søge om at komme på DS hold, men DS vil ud over at henvende sig til sejlere der allerede er på hold, også henvende sig direkte til en række sejlere og minde dem om at det er tid at ansøge. Det gælder unge sejlere som vi kan se har leveret flotte internationale præstationer i sæsonen.

  Dansk Sejlunion har beskrivelser af de forskellige hold. Disse beskrivelser trænger kraftigt til en opdatering, men de kan læses her, som de er i dag.

  Dansk Sejlunions TORM U42 Camp

  Deltagelse i Dansk Sejlunions TORM U42 Camp er et vigtigt grundlag for optagelse på DS hold. Det er her, vi ser dig sejle, og vi ser dig agere sammen med dine kammerater og sammen med os.

  Godkendt fysisk basis test

  Sejlere, som søger hold, skal bestå Dansk Sejlunions fysisk basistest. Er du tilknyttet et af Dansk Sejlunions Elite- og Talentcentre i hhv. Hellerup og Aarhus, har du muligvis allerede fået tilbudt og gennemført testen. Hvis ikke, skal du tage kontakt til Jan Christiansen, talentudvikler i Dansk Sejlunion, der hjælper dig med at finde et tidspunkt, hvor du kan gennemføre testen i et af vores Elite- og Talentcentre.

  Dansk Sejlunions fysisk basis test gennemføres af Dansk Sejlunions fysiske træner Simon Stewart. Den vil blive præsenteret i en lille matrix med tests og niveauer samt evt. et billede af alle/de fleste øvelser. Se testniveauerne her.

  Sportspsykologiske redskaber

  Sejleren/besætningen skal ved indtræden på et hold være erfarne i anvendelsen af mindst tre sportspsykologiske redskaber fra Dansk Sejlunions redskabssamling.

  Sejlersamtale

  Du/I tildeles en ressourceperson, som tager vare på den første sejlersamtale. Sejlersamtalen afholdes i perioden primo november til primo december, og inden sejleren/besætningen endeligt godkendes til DS hold.

  I denne samtale kommer vi som minimum ind på tre forskellige områder; Life Skill, udviklingsplan, sæsonplan og mål.

  • Life skill: En samtale om sammenhængen mellem sejlsport og uddannelse/arbejde, både for det kommende år og i et længerevarende karriereforløb.
  • Sæsonplan og mål: Sejleren/besætningen skal have gjort sig overvejelser om plan og sæsonmål for den kommende sæson. Der skal her tages højde for eksamensforpligtelser i adgangsgivende uddannelsesforløb, særligt ved uddannelsesafslutning. Sæsonplan skal ligeledes afstemmes med klassens fælleskalender. Følgende redskaber kan anvendes: Sæsonplan og mål (pdf).
  • Udviklingsplan: Sejleren/besætningen skal have gjort sig overvejelser om, hvilke udviklingsområder der er mest centrale for sportslig udvikling over det næste år. Kompetencecirklen eller kompetenceskemaet kan anvendes til dette formål. Download kompetencecirklen her (pdf) og skemaet her (xls).

  Sejlersamtalen gentages en til to gange som opfølgning i det kommende år. Dette jfr. aftale med ressourcepersonen.

  Introduktionsmøde

  I november/december afholder vi to introduktionsaftner for nye sejlere på DS hold og meget gerne også forældre til unge sejlere (U21). De to aftner afholdes hhv. i Elite- og Talentcentrene i Hellerup og Aarhus.

  Dansk Sejlunion vil være repræsenteret med sportschef, talentudvikler, centertræner samt en eliteatlet og evt. landstrænere. Det er obligatorisk at deltage i et af disse introduktionsmøder.

  Integration på hold

  Der er ikke en fast skabelon der dækker, hvordan sejlere/besætninger integreres i arbejdet omkring disciplinerne og holdene. Der er stor forskel på, hvilken disciplin du tilhører og hvilken aldersgruppe, du tilhører. Men du kan de første år forvente en af følgende:

  1. Som ny på Dansk Sejlunions hold kan du forvente, at du i forbindelse med den første sejlersamtale får en snak om, hvordan du bedst muligt får trænet effektivt og samtidig får glæde af din indplacering på et hold. Dette er oftest gældende, hvis du ikke bor tæt på og til dagligt sejler fra et af de to centre.
  2. Du kan forvente en dialog med centertræneren på dit Elite- og Talentcenter om, hvilke planer for træning og konkurrence der er.
  3. Du kan forvente en dialog med klassens landstræneren om, hvilke planer og muligheder der er for træning og konkurrence i det kommende år. 

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til holdprocessen kan du kontakte Dansk Sejlunion ved talentudvikler Jan Christiansen, telefon 21270071 eller mail jan.christiansen@sejlsport.dk

  Rul til toppen